Πόσα μπορεί να κερδίσει το αλβανικό κράτος από τις πρώτες εξουσιοδοτήσεις 5G;

Πόσα μπορεί να κερδίσει το αλβανικό κράτος από τις πρώτες εξουσιοδοτήσεις 5G;

Η Αρχή Ηλεκτρονικών και Ταχυδρομικών Επικοινωνιών (AKEP) ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα την έναρξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για τη θέση σε λειτουργία των πρώτων συχνοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G στην Αλβανία.

Το έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης δεν περιέχει προτάσεις για την ελάχιστη αξία των προσφορών που πρέπει να υποβληθούν στον διαγωνισμό.

Ωστόσο, για να δημιουργήσουμε μια ιδέα για τα έσοδα που μπορεί να παρέχει ο αλβανικός προϋπολογισμός από τις άδειες 5G, μπορούμε να αναφερθούμε στις εμπειρίες γειτονικών χωρών, οι οποίες είναι πιο προηγμένες από την Αλβανία σε αυτή τη διαδικασία.

Σε αντίθεση με την Αλβανία, γειτονικές χώρες, όπως το Κοσσυφοπέδιο, τα Σκόπια και το Μαυροβούνιο, έχουν διαγωνιστεί ταυτόχρονα για όλες τις ζώνες συχνοτήτων που έχουν διατεθεί για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G, δηλαδή 700 MHz, 3,5 GHz και 26 GHz. Η Αλβανία αναμένεται να ξεκινήσει τη διαδικασία με τη ζώνη των 3,5 GHz, ενώ η κύρια ζώνη για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G, η ζώνη των 700 MHz, δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει από τους φορείς εκμετάλλευσης οπτικοακουστικών μέσων.

Το Αλβανικό Σχέδιο Συχνοτήτων προέβλεπε ότι η ζώνη των 700 MHz θα έπρεπε να είναι υπό τη διαχείριση του AKEP ήδη από τις 30 Ιουνίου 2022. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει συμβεί ακόμη, αν και έχει περάσει πάνω από ενάμιση χρόνος από την καθορισμένη προθεσμία, γεγονός που αποδεικνύει, όπως πολλές φορές άλλες φορές, την αδυναμία των αλβανικών θεσμών να εκπληρώσουν τις νόμιμες υποχρεώσεις και προθεσμίες.

Οι συγκρίσεις στις αξίες που λαμβάνονται σε γειτονικές χώρες μπορούν να έχουν μόνο τιμή αναφοράς, καταρχήν επειδή το μέγεθος του πληθυσμού και η πιθανή αγορά είναι μικρότερα από ό,τι στην Αλβανία (τουλάχιστον με τα επίσημα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μέχρι σήμερα).

Ωστόσο, στην περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου, οι δύο φορείς στους οποίους παραχωρήθηκαν τα δικαιώματα χρήσης των συχνοτήτων της ζώνης των 3,5 GHz πέρυσι κατέβαλαν συνολικά περίπου 4,6 εκατομμύρια ευρώ για ποσότητα φάσματος 200 Mhz (100 MHz) έκαστος. Εν τω μεταξύ, οι δύο πάροχοι πληρώνουν περίπου άλλα 7 εκατομμύρια ευρώ για συχνότητες στη ζώνη των 700 MHz, μια ζώνη που δεν μπορεί να δημοπρατηθεί ακόμη στην Αλβανία.

Στα Σκόπια, η δημοπρασία για τις ζώνες τεχνολογίας 5G πραγματοποιήθηκε το 2021 και η ελάχιστη αξία που απαιτείται για κάθε δικαίωμα χρήσης (των 100 MHz) στη ζώνη των 3,5 GHz ήταν τρία εκατομμύρια ευρώ. Η ελαφρώς υψηλότερη τιμή στην περίπτωση αυτή μπορεί να εξηγηθεί από τον μεγαλύτερο αριθμό πληθυσμού (περίπου 2,1 εκατομμύρια κατοίκους έναντι 1,9 εκατομμυρίων κατοίκων του Κοσσυφοπεδίου).

Τόσο στην περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου όσο και των Σκοπίων, τα δικαιώματα χρήσης για τη ζώνη των 3,5 GHz έχουν παραχωρηθεί για περίοδο 20 ετών.

Η Αλβανία έχει επίσημα πληθυσμό σχεδόν 2,8 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά εκτιμάται ότι ο πραγματικός αριθμός θα είναι σημαντικά χαμηλότερος, λόγω των αρνητικών δημογραφικών τάσεων, που σχετίζονται με τη μείωση του ποσοστού γεννήσεων και ιδιαίτερα με την υψηλή μετανάστευση την τελευταία δεκαετία.

Ωστόσο, θεωρητικά, τα στοιχεία που αναμένεται να ωφελήσουν το αλβανικό κράτος από τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης 5G στη ζώνη των 3,5 GHz θα πρέπει να είναι ελαφρώς υψηλότερα από αυτά των Σκοπίων (περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ για κάθε 100 MHz).
×
Subscribe

Σχετικά άρθρα