Οι Αλβανοί πλήρωσαν 38 εκατομμύρια ευρώ για ασφάλιση περιουσίας το 2023

Οι Αλβανοί πλήρωσαν 38 εκατομμύρια ευρώ για ασφάλιση περιουσίας το 2023

Η εθελοντική ασφάλιση ακινήτων είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα είδη στην ασφαλιστική αγορά για το προηγούμενο έτος στην Αλβανία. Τα ασφάλιστρα κατά το 2023 ανήλθαν σε 8.917 εκατ. λεκ, 12,03% περισσότερα από το 2022.

Ο αριθμός των συμβάσεων εθελοντικής ασφάλισης αυξήθηκε κατά 0,01% σε σχέση με το 2022. Μόνο τα χαρτοφυλάκια Ακίνητης Περιουσίας το 2023 παρείχαν συνολικά έσοδα άνω των 3,8 δισ. λεκ ή σχεδόν 38 εκατ. ευρώ, ποσοστό πολύ υψηλό σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Πρώτη θέση σε αυτά τα χαρτοφυλάκια είναι η Πυρκαγιά και Λοιπές Περιουσιακές Ζημιές με περίπου 64,40% και ακολουθεί η Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης με 25,90% του συνόλου.

Στο ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο από την Πυρκαγιά και τα φυσικά φαινόμενα, κατά το έτος 2023, παρατηρείται αύξηση 15,73% στον όγκο των μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων αυτού του χαρτοφυλακίου και αύξηση 3,79% στον αριθμό των ασφαλιστικών συμβολαίων, σε σύγκριση με το 2022.

Κι όμως, πέρυσι η αγορά παρέμεινε έντονα προσανατολισμένη στην υποχρεωτική ασφάλιση. Από την άποψη της κατανομής της αγοράς ανά είδος ασφάλισης, υποχρεωτική και προαιρετική, τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της προαιρετικής ασφάλισης καταλαμβάνουν το 38,94% και τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της υποχρεωτικής ασφάλισης καταλαμβάνουν το 61,06% της συνολικής αγοράς.

Τα ασφάλιστρα υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων κατά το 2023 ανήλθαν σε περίπου 13,9 δισ. λεκ, ή 6,94% περισσότερα από το 2022, συνεχίζοντας να διατηρούν το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Το εγχώριο προϊόν MTPL, το 2023, παρουσίασε αύξηση 8,20% στον όγκο των μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων. Αυτό συνοδεύτηκε και από αύξηση του αριθμού των συμβάσεων κατά 9,21% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
×
Subscribe

Σχετικά άρθρα