220 εκατ. ευρώ κατέβαλαν οι Αλβανοί για ασφάλειες το 2023

220 εκατ. ευρώ κατέβαλαν οι Αλβανοί για ασφάλειες το 2023

Το σύνολο του ποσού συμπίπτει με την έκδοση 1,5 εκατομμυρίου συμβολαίων, τα οποία επίσης έχουν αυξηθεί σε αριθμό κατά 11% σε σχέση με το 2022.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες λένε ότι έχουν κόψει περισσότερες ασφάλειες για τα αυτοκίνητα, ταυτόχρονα και πράσινες κάρτες, συμβόλαια τα οποία πληρώνονται στο αλβανικό τελωνείο κατά την έξοδο από τη χώρα.

Ούσες υποχρεωτικές συμβάσεις, υποδηλώνουν αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων στη χώρα και ταυτόχρονα τάση αύξησης των ιδιωτικών ταξιδιών στο εξωτερικό.

Η αγορά παραμένει προσανατολισμένη στις ασφάλειες αυτοκινήτου και περιουσίας, που έφεραν το 92% του συνολικού όγκου, και στις ασφάλειες ζωής που πήραν το 8% του συνόλου.

Κατά το 2023, οι μεικτές καταβληθείσες ζημιές έφτασαν τα 67 εκατομμύρια ευρώ περίπου, εκ των οποίων τα 46 εκατομμύρια ήταν μόνο οι ζημιές που καταβλήθηκαν για αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν σε ατυχήματα. 

×
Subscribe

Σχετικά άρθρα