Ανώτατος Αλβανικός Έλεγχος: «Τα ιδρύματα έχουν εφαρμόσει μόνο το 50,4% των συστάσεων μας»

Ανώτατος Αλβανικός Έλεγχος: «Τα ιδρύματα έχουν εφαρμόσει μόνο το 50,4% των συστάσεων μας»

Οι συστάσεις που δόθηκαν από τον Ανώτατο Κρατικό Έλεγχο (KLSH) για ιδρύματα μετά από παραβιάσεις ή προβλήματα που προέκυψαν κατά τους ελέγχους έγιναν μαζικά αποδεκτές, αλλά δεν εφαρμόστηκαν όλες.

Μια έκθεση που δημοσιεύτηκε αυτές τις μέρες και η οποία λαμβάνει υπόψη όλες τις συστάσεις που έκανε ο KLSH κατά το 2022 δείχνει ότι περισσότερο από το 27 τοις εκατό των συστάσεων δεν έχουν εφαρμοστεί.

Από την επαλήθευση της εφαρμογής των συστάσεων, διαπιστώθηκε ότι από τα 3077 μέτρα που έγιναν αποδεκτά, τα 1551 ή το 50,4% έχουν εφαρμοστεί (ολικά και εν μέρει). 690 ή 22,4% βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης και 836 μέτρα δεν έχουν εφαρμοστεί ή 27,2%, αναφέρει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με τον KLSH, για τους θεσμούς, παρόλο που αποδέχονται τις συστάσεις του συγκεκριμένου ιδρύματος, η εφαρμογή στην πράξη είναι πολύ πιο περίπλοκη και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτεί πολύ χρόνο ή εμπλοκή ορισμένων ιδρυμάτων, γεγονός που καθιστά την οριστικοποίηση πιο δύσκολη.

«Μετά τα παραπάνω, περίπου το 38% των συστάσεων που είχαν απομείνει κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους στους ελέγχους απόδοσης, αν και έγιναν αποδεκτές σε ποσοστό 98%, ήταν ακόμη στη διαδικασία υλοποίησης (26%) και εν μέρει υλοποιήθηκαν (12%), ακριβώς επειδή η εφαρμογή τους απαιτεί περισσότερο χρόνο», εκτιμά η KLSH.
×
Subscribe

Σχετικά άρθρα