Ποιοτικός έλεγχος του ελαιολάδου στην Αλβανία: Τα κριτήρια για τις αναλύσεις που πρέπει να γίνουν από παραγωγούς και συσκευαστές

Ποιοτικός έλεγχος του ελαιολάδου στην Αλβανία: Τα κριτήρια για τις αναλύσεις που πρέπει να γίνουν από παραγωγούς και συσκευαστές

Η αλβανική κυβέρνηση ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές για τις μεθόδους ανάλυσης δεικτών ελαιολάδου που πρέπει να εφαρμόζουν οι παραγωγοί και οι συσκευαστές με σκοπό τον ποιοτικό έλεγχο. Η διενέργεια αναλύσεων σύμφωνα με τις μεθόδους που ορίζονται στην οδηγία, για το ελαιόλαδο που παράγεται και διατίθεται προς κατανάλωση, στοχεύει στον έλεγχο της ποιοτικής συμμόρφωσης με τα κριτήρια που ορίζονται στο νόμο «Περί κατηγοριοποίησης παραγωγής, ονομασίας και εμπορίας του ελαιολάδου και του ελαιολάδου».

Στην κατευθυντήρια γραμμή που εκπόνησε το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ορίζονται αναλυτικά όλοι οι κανόνες για τη διενέργεια αναλύσεων ελαιολάδου από τους φορείς παραγωγής. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν θα συγκριθούν με τα πρότυπα της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τον νόμο για την κατηγοριοποίηση παραγωγής και εμπορίας, το ελαιόλαδο κατηγοριοποιείται σε: παρθένο ελαιόλαδο, ραφιναρισμένο ελαιόλαδο και ελαιόλαδο. Το παρθένο ελαιόλαδο κατάλληλο για κατανάλωση χωρίζεται σε:

  • εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που είναι παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο έχει ελεύθερη οξύτητα, όχι μεγαλύτερη από 0,8 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια και άλλα χαρακτηριστικά, που καθορίζονται σύμφωνα με το σημείο 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.
  • το παρθένο ελαιόλαδο είναι το παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο έχει ελεύθερη οξύτητα, όχι μεγαλύτερη από 2 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια και άλλα χαρακτηριστικά, που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.
  • το κοινό παρθένο ελαιόλαδο είναι το ελαιόλαδο, το οποίο έχει ελεύθερη οξύτητα, όχι μεγαλύτερη από 3,3 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια και άλλα χαρακτηριστικά, που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

Ο νόμος «Περί κατηγοριοποίησης παραγωγής, ονομασίας και εμπορίας ελαιολάδου και πυρηνελαίου» προβλέπει κυρώσεις με πρόστιμα από 100 χιλιάδες έως 200 χιλιάδες λεκ εάν οι παραγωγοί χρησιμοποιούν ή διαφημίζουν οργανοαισθητηριακά χαρακτηριστικά παρθένου ελαιολάδου, τα οποία δεν ορίζονται στο νόμο.

Για το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, παρήχθησαν 25.882 τόνοι ελαιόλαδου. Για το 2022, η παραγωγή ελαιολάδου ήταν 29.230 τόνοι (αύξηση 13%). Για το 2023, σύμφωνα με τους παραγωγούς, η ποσότητα ελαιολάδου που παράγεται ανά περιοχή είναι 30 έως 60% μικρότερη από το 2022.

...

Μείωση της ελαιοπαραγωγής στην Αλβανία φέτος - Διπλασιάζεται η τιμή του ελαιολάδου

Η συγκομιδή ελιάς φέτος σημειώνει μείωση στην Αλβανία και αυτό συνοδεύεται και από τον διπλασιασμό της τιμής του ελαιολάδου. Η χώρα δεν έχει πλέον την ποσότητα λαδιού των προηγούμενων ετών καθώς ...

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου