Αλβανία: Σε σημαντική πτώση τα ανώτατα επιτόκια καταναλωτικών δανείων για το 6μηνο 2024

Αλβανία: Σε σημαντική πτώση τα ανώτατα επιτόκια καταναλωτικών δανείων για το 6μηνο 2024

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, το μέγιστο πραγματικό επιτόκιο (μέγιστο NEI) για καταναλωτικά δάνεια σε λεκ, για ποσά έως 200 χιλιάδες λεκ, μειώθηκε στο 100%, από 118,96% που ήταν μέχρι το τέλος του περασμένου έτους. Το μέγιστο πραγματικό επιτόκιο περιλαμβάνει το ονομαστικό επιτόκιο, τις προμήθειες που εφαρμόζει ο δανειστής και όλα τα έξοδα δανείου που μετακυλίονται στον πελάτη.

Πάντα για ποσά έως 200 χιλ. λεκ, η ανώτατη NEI για υπεραναλήψεις (προκαταβολές) μειώθηκε στο 18,6%, από 18,95% το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους.

Για τις πιστωτικές κάρτες, το μέγιστο NEI θα είναι 27,4%, από 28,23% που ήταν το δεύτερο 6μηνο του περασμένου έτους.

Σημαντική μείωση στο 40,6% σημείωσε και το ανώτατο NEI για δάνεια από 200.000 έως 600.000 λεκ από 47,07% μέχρι το τέλος του περασμένου έτους.

Για υπεραναλήψεις της τάξης των 200-600 χιλ. λεκ, αυξήθηκε στο 17,55%, από 17,15% το προηγούμενο 6μηνο.

Ενώ για δάνεια αξίας από 600.001 έως 2.000.000 λεκ, έχει μειωθεί σημαντικά στο 15,6%, από 17,27% που ήταν μέχρι το τέλος του 2023.

Σύμφωνα με τις προσωρινές κανονιστικές αλλαγές που εγκρίθηκαν τον περασμένο Μάρτιο, ανεστάλη μέχρι το τέλος του 2023 η επικαιροποίηση του μέγιστου πραγματικού επιτοκίου για δάνεια έως 200.000 λεκ και για όσα από 200.000 έως 600.000 λεκ. Η αναστολή του προσωρινού μέγιστου NEI σε αυτές τις ζώνες ήταν ένα επίμονο αίτημα των μικροχρηματοδοτούμενων ιδρυμάτων της χώρας, δεδομένου ότι η αύξηση των επιτοκίων πέρυσι αύξησε το κόστος εξασφάλισης κεφαλαίων για τα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης.

Ωστόσο, με το τέλος της περιόδου «παγώματος» του μέγιστου NEI, στις αρχές του τρέχοντος έτους ο δείκτης αυτός υπέστη σημαντική μείωση για τα περισσότερα προϊόντα και τις ποσοτικές ζώνες καταναλωτικής πίστης.

Η εφαρμογή ανώτατου επιτοκίου για τα καταναλωτικά δάνεια στην Αλβανία ξεκίνησε στις αρχές του 2022. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Αλβανίας, ο κύριος λόγος ήταν η προστασία του καταναλωτή από πιθανά καταχρηστικά επιτόκια, που εφαρμόζουν κυρίως ορισμένα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, τα πραγματικά επιτόκια πριν από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης έφτασαν έως και το 256% για δάνεια μικρού ποσού και ελάχιστης διάρκειας.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση «Περί καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων», το ανώτατο NEI υπολογίζεται από την Τράπεζα της Αλβανίας σε εξαμηνιαία βάση, με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Πιστώσεων που διαχειρίζεται. Τα μέγιστα επίπεδα NEI δημοσιεύονται στην αρχή κάθε εξαμήνου και βασίζονται σε δάνεια που εκταμιεύθηκαν κατά το προηγούμενο εξάμηνο.

Ο δείκτης αυτός κατασκευάζεται ως ο μέσος όρος του πραγματικού επιτοκίου για κάθε προϊόν και διάστημα, αυξημένο κατά ένα τρίτο. Το μέγιστο NEI είναι υποχρεωτικό να τηρείται από όλες τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν άδεια για δανειοδοτική δραστηριότητα στην Αλβανία.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου