Πάνω από 7 δισ. ευρώ αναμένεται να αυξηθεί το συναλλαγματικό απόθεμα της Αλβανίας έως το 2026

Πάνω από 7 δισ. ευρώ αναμένεται να αυξηθεί το συναλλαγματικό απόθεμα της Αλβανίας έως το 2026

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της αλβανικής κυβέρνησης σε σχέση με το σχέδιο προϋπολογισμού του 2024, τα επόμενα τρία χρόνια το συναλλαγματικό αποθεματικό αναμένεται να αυξηθεί πάνω από 25% και να φτάσει σχεδόν τα 7,2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, στο τέλος του 9ου μήνα του 2023, το συναλλαγματικό αποθεματικό της χώρας είχε αξία 5,73 δισ. ευρώ. Η αξία του συναλλαγματικού αποθεματικού έχει αυξηθεί κατά 13,3% ή 671 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το συναλλαγματικό αποθεματικό αποτελεί σημαντικό μέσο απόσβεσης πιθανών κραδασμών, που σχετίζονται τόσο με το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών όσο και με το υψηλό επίπεδο ευρωποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα στη χώρα.

Ούσα μια οικονομία με αρνητική εμπορική θέση, ειδικά σε αγαθά, η Αλβανία είναι εκτεθειμένη σε καταστάσεις όπου η εξασφάλιση του απαραίτητου νομίσματος μπορεί να είναι δύσκολη.

Ένα από τα κύρια κριτήρια για τον καθορισμό της ελάχιστης απαραίτητης αξίας του συναλλαγματικού αποθέματος είναι η επίτευξη αξίας ικανής να καλύψει τουλάχιστον τέσσερις μήνες εισαγωγών, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Τράπεζας της Αλβανίας, το συναλλαγματικό αποθεματικό της χώρας σήμερα καλύπτει περισσότερους από επτά μήνες εισαγωγών και υπερβαίνει σημαντικά τους ελάχιστους στόχους της.

Επίσης, το συναλλαγματικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμεύσει ως μέσο για τη στήριξη του χρηματοπιστωτικού τομέα με ρευστότητα σε ξένο νόμισμα ή για τη σταθεροποίηση των κραδασμών στη συναλλαγματική ισοτιμία.
×
Subscribe

Σχετικά άρθρα