Τράπεζα της Αλβανίας: Αυξάνονται οι κίνδυνοι πληθωρισμού

Τράπεζα της Αλβανίας: Αυξάνονται οι κίνδυνοι πληθωρισμού

Η τριμηνιαία έκθεση νομισματικής πολιτικής για το τέταρτο τρίμηνο του έτους αναφέρει ότι οι αβεβαιότητες για το μέλλον και οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν αυξηθεί.

Η Τράπεζα της Αλβανίας εκτιμά ότι, όπως και στις οικονομίες των εταίρων, η επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο αναμένεται να είναι μια σταδιακή διαδικασία, σε συνθήκες όπου οι εσωτερικές πιέσεις στις τιμές, ιδίως από την αγορά εργασίας, εμφανίζονται σταθερές.

Ο πληθωρισμός στην Αλβανία μειώθηκε σε μέσο επίπεδο 4,1% το τρίτο τρίμηνο, από τα αντίστοιχα επίπεδα 6,5% και 4,6% το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Η πτωτική τάση του πληθωρισμού έχει επηρεαστεί από τις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου και τον χαμηλότερο πληθωρισμό των τροφίμων, αντανακλώντας τη μείωση αυτών των τιμών στις παγκόσμιες αγορές και την ανατίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Όμως, από την άλλη πλευρά, ο δομικός πληθωρισμός και, ειδικότερα, ο πληθωρισμός των υπηρεσιών συνεχίζουν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, συμβάλλοντας σταθερά στον πληθωρισμό και περιορίζοντας την περαιτέρω μείωσή του.

Οι νέες οικονομικές πληροφορίες δείχνουν ότι η ζήτηση στην οικονομία αυξάνεται ταχύτερα από την ικανότητα της οικονομίας να την εξυπηρετήσει. Έτσι, η οικονομική ανάπτυξη επιταχύνθηκε στο 3,2% το δεύτερο τρίμηνο και τα έμμεσα στοιχεία υποδηλώνουν ταχύτερη ανάπτυξη το υπόλοιπο εξάμηνο.

Η οικονομική ανάπτυξη τροφοδοτήθηκε από την αυξημένη κατανάλωση, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές υπηρεσιών, καθώς και από την καλή οικονομική υγεία του ιδιωτικού τομέα, τα υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης και την ταχεία ανάπτυξη του τουρισμού. Ταυτόχρονα, έχει δημιουργήσει υψηλή ζήτηση για απασχόληση, ζήτηση που δυσκολεύεται να καλύψει η αγορά εργασίας.

Οι συνθήκες σε αυτή την αγορά εξακολουθούν να είναι αυστηρές, αντανακλώντας τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του ποσοστού ανεργίας, τα ιστορικά υψηλά επίπεδα ελλείψεων εργατικού δυναμικού και την ταχεία αύξηση των μισθών. Η τελευταία επιτάχυνε τον ρυθμό ανάπτυξης στο 16,9% σε επίπεδο οικονομίας και στο 15% στον ιδιωτικό τομέα, το δεύτερο τρίμηνο. Η αύξηση των μισθών παρέχει στήριξη στα εισοδήματα των νοικοκυριών, αλλά αυξάνει το κόστος παραγωγής και διατηρεί υψηλές τις εγχώριες πληθωριστικές πιέσεις.

Ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι αβεβαιότητες για το μέλλον έχουν αυξηθεί, με την παρουσία νέων γεωπολιτικών εντάσεων, την επιμονή του πληθωρισμού και την αυστηροποίηση των συνθηκών χρηματοδότησης.

Οι προβλέψεις της Τράπεζας της Αλβανίας δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί τα επόμενα τρίμηνα, επιστρέφοντας στο στόχο του 3%, αρχής γενομένης από το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Η πρόβλεψη αυτή συντελεί στη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων από το εξωτερικό, καθώς και στην εξομάλυνση της στάσης της νομισματικής πολιτικής. Αυτή η ομαλοποίηση, που σημαίνει σταδιακή μείωση της νομισματικής τόνωσης στην οικονομία και επαναφορά της νομισματικής πολιτικής σε πιο ουδέτερη θέση, στοχεύει στη δημιουργία κατάλληλου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος για τη διατήρηση της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της χώρας.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου