Το χάσμα μεταξύ Αλβανίας και ΕΕ παραμένει μεγάλο ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Το χάσμα μεταξύ Αλβανίας και ΕΕ παραμένει μεγάλο ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Η Αλβανία κατάφερε να διατηρήσει σταθερή οικονομική ανάπτυξη, παρά τη συρρίκνωση που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19, αλλά και πάλι αυτό δεν την βοήθησε να κλείσει το χάσμα που έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στον αγοραστή κανονικής ισχύος.

Μια συνοπτική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη στα Ηνωμένα Έθνη, που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, εστιάζει σε διάφορες πτυχές της οικονομίας, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τις προκλήσεις.

«Η οικονομία της Αλβανίας επεκτάθηκε με ελαφρώς επιταχυνόμενο ρυθμό την τελευταία δεκαετία, ανακάμπτοντας έντονα από τη συρρίκνωση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19.

Παρόλα αυτά, ο ρυθμός σύγκλισης με την ΕΕ ήταν μέχρι πρόσφατα αρκετά αργός και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο Πρότυπο αγοραστικής δύναμης εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει λιγότερο από το ένα τρίτο του μέσου όρου της ΕΕ.

Δεδομένης αυτής της αλλαγής του βιοτικού επιπέδου, οι μεταναστευτικές εκροές ήταν μεγάλες, με αποτέλεσμα τα εμβάσματα να πλησιάζουν το 10% του ΑΕΠ και τη συρρίκνωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας.

Η απασχόληση στη γεωργία βρίσκεται σε συνεχή πτώση, αλλά εξακολουθεί να καταλαμβάνει περίπου το 35%», αναφέρει η έκθεση.

Ένα άλλο στοιχείο που λαμβάνει υπόψη η έκθεση είναι το γεγονός ότι το εμπόριο εξακολουθεί να παραμένει κάτω από το δυναμικό. Έτσι, το άνοιγμα του εμπορίου θεωρείται σχετικά χαμηλό, γεγονός που εμποδίζει τη χώρα να ξεπεράσει πληρέστερα τους περιορισμούς της μικρής εγχώριας αγοράς.

«Η ικανότητα πληρέστερης ενσωμάτωσης στην παγκόσμια οικονομία περιορίζεται από τις ελλείψεις του ρυθμιστικού περιβάλλοντος και την ανεπαρκή υποδομή, που υπονομεύει τη συνδεσιμότητα.

Παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις, οι ρυθμίσεις διέλευσης των συνόρων προσφέρουν περιθώρια σημαντικής βελτίωσης.

Η μείωση των ρυθμιστικών κινδύνων και η βελτίωση της ποιότητας της διοίκησης θα είχε θετικό αντίκτυπο στην αύξηση του εμπορίου και στην προσέλκυση ΑΞΕ (άμεσων ξένων επενδύσεων), υποστηρίζοντας έτσι τη διαφοροποίηση των εξαγωγών και επωφελούμενοι από πιθανές αλλαγές στις επενδυτικές ροές λόγω εγγύτητας», υπογραμμίζει το έγγραφο της UNECE.

Η Αλβανία εκτιμάται ότι έχει χαμηλές επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας και η χαμηλή αύξηση της παραγωγικότητας επιβραδύνει τα κέρδη από την ανάπτυξη.

«Η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ανεργίας, χαμηλά ποσοστά συμμετοχής και εκτεταμένη παρατυπία. Μαζί με τις ελλείψεις δεξιοτήτων, αυτά τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά περιορίζουν την αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ το μερίδιο της απασχόλησης σε επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που παρατηρείται σε άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Οι επιδόσεις καινοτομίας είναι χαμηλές, με διευρυνόμενο χάσμα με την ΕΕ. Υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αν κρίνουμε από τις διάφορες διεθνείς κατατάξεις, σε διάφορες διαστάσεις», εκτιμάται στο έγγραφο.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου