Αλβανία: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν παγώσει τις αιτήσεις για τη λήψη δανείων

Αλβανία: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν παγώσει τις αιτήσεις για τη λήψη δανείων

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν παγώσει τις αιτήσεις για τη λήψη δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, το ύψος του δανείου που ελήφθη ήταν από 16 έως 30 εκατ. λεκ (284 χιλιάδες ευρώ).

Ενώ σε σημαντικό μέρος των περιπτώσεων, λόγω του κόστους από την αύξηση των τόκων, τα υποκείμενα έχουν πάρει δάνεια για την αποπληρωμή των προηγούμενων δανείων. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε ακίνητα ήταν ο κύριος στόχος όταν οι επιχειρήσεις στράφηκαν στις τράπεζες για να πάρουν χρήματα.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, η Τράπεζα της Αλβανίας αναφέρει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν σημειώσει κέρδη, αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα από το προηγούμενο εξάμηνο.

Ήδη φαίνεται η δυσκολία στην εύρεση υπαλλήλων, γεγονός που έχει αυξήσει και τα πάγια έξοδα. Ένα άλλο αναδυόμενο πρόβλημα είναι η εύρεση νέων αγορών.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι τράπεζες έχουν αυστηροποιήσει τους γενικούς όρους και τους όρους για νέα δάνεια για τις επιχειρήσεις, ειδικά για εκείνες με υψηλότερο κίνδυνο.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου