Σχέδιο ανάπτυξης φωτοβολταϊκών πάρκων στα στρατιωτικά αεροδρόμια της Σκόδρας και των Αγίων Σαράντα

Σχέδιο ανάπτυξης φωτοβολταϊκών πάρκων στα στρατιωτικά αεροδρόμια της Σκόδρας και των Αγίων Σαράντα

Η Αλβανική Εταιρεία Επενδύσεων (Albanian Investment Corporation) σκοπεύει να αναπτύξει φωτοβολταϊκά πάρκα σε αχρησιμοποίητες εγκαταστάσεις του στρατού. Ειδικότερα, η AIC επιδιώκει τη συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες για δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στη Σκόδρα και του διαδρόμου προσγείωσης στους Αγίους Σαράντα.

Σύμφωνα με την AIC, ήδη πραγματοποιείται σχετική μελέτη σκοπιμότητας για μια φωτοβολταϊκή μονάδα μέγιστης ισχύος 27 MW στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Σκόδρας, ενώ στο διάδρομο προσγείωσης στη στρατιωτική ιδιοκτησία, στους Αγίους Σαράντα, μπορεί να δημιουργηθεί φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 7 MW.

Το 2022 πραγματοποιήθηκε ανάλυση 11 τοποθεσιών που ανήκουν στο Υπουργείο Άμυνας, εκ των οποίων επιλέχθηκαν οι εν λόγω τοποθεσίες καθώς έχουν το υψηλότερο ενεργειακό δυναμικό και σαφές καθεστώς ιδιοκτησίας. Η τοποθεσία στη Σκόδρα εκτείνεται σε 31,8 εκτάρια γης, ενώ αυτή στους Σαράντα είναι 8,6 εκτάρια. Αναμένεται έγκριση της μελέτης από το Α/Υπουργείο Άμυνας και κατόπιν η AIC θα αναζητήσει συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες για την πραγματοποίηση των επενδύσεων.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου