Πίστωση 110 εκατ. ευρώ από την Παγκόσμια Τράπεζα εξασφάλισε η Αλβανία

Πίστωση 110 εκατ. ευρώ από την Παγκόσμια Τράπεζα εξασφάλισε η Αλβανία

Η Αλβανία σύναψε σύμβαση πίστωσης ύψους 110,8 εκατ. ευρώ με τη Διεθνή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (IBRD), της Παγκόσμιας Τράπεζας, για να ενισχύσει τις αναπτυξιακές της πολιτικές.

Η εν λόγω συμφωνία, συνάφθηκε 28 Αυγούστου και δημοσιοποιήθηκε από την IBRD, υπό τον τίτλο «Ανθεκτικότητα και Πράσινη Ανάπτυξη της Αλβανίας - Δάνειο Αναπτυξιακής Πολιτικής». Η συμφωνία αφορά στους εξής τρεις βασικούς τομείς στήριξης: α) στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κυβέρνησης και των νοικοκυριών, μέσω επέκτασης της φορολογικής βάσης, βελτίωσης της διαχείρισης του δημοσιονομικού κινδύνου στον κρατικό προϋπολογισμό για μετριασμό της έκθεσης σε φυσικές καταστροφές και αντιμετώπισης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή μέσα από δημόσιες επενδύσεις, β) στην ενίσχυση του πλαισίου της αγοράς ενέργειας με αύξηση των ΑΠΕ και της ενεργειακής απόδοσης και προώθησης της διαφάνειας και του ανταγωνισμού στο εμπόριο ενέργειας, καθώς και γ) στην προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του άνθρακα.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας, η αποπληρωμή της πίστωσης έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2028 και να ολοκληρωθεί έως το 2040,

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου