Η μείωση του αριθμού των φοιτητών οδηγεί στη συγχώνευση του Πανεπιστημίου Κορυτσάς με αυτό των Τιράνων

Η μείωση του αριθμού των φοιτητών οδηγεί στη συγχώνευση του Πανεπιστημίου Κορυτσάς με αυτό των Τιράνων

Το Πανεπιστήμιο της Κορυτσάς επιδιώκει να συγχωνευθεί με το Πανεπιστήμιο των Τιράνων. Η Ακαδημαϊκή Σύγκλητος ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα να γίνει θυγατρικό του Πανεπιστημίου των Τιράνων. 

Αν αποφασιστεί και από τη σύγκλητο του Πανεπιστημίου των Τιράνων, το «Φαν Νόλι» θα μετατραπεί σε θυγατρικό, το οποίο θα διατηρήσει αναλλοίωτο το όνομα και το λογότυπο. Επίσης από τη συγχώνευση δεν θα υπάρχει κίνδυνος να κλείσουν τα προγράμματα σπουδών ή να μειωθούν οι θέσεις εργασίας. 

«Με δύο διαφορετικά σώματα, το σώμα των Τιράνων και το σώμα Φαν Νόλι. Θα έχει το ίδιο όνομα, μόνο που θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Πανεπιστημίου των Τιράνων. Δεν είχαμε οικονομικά προβλήματα, καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε την αύξηση μισθών, αλλά στο πλαίσιο των πολιτικών που γίνονται στην επιτροπή προσανατολισμού της πολιτικής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου βρίσκονται όλοι οι πρυτάνεις των δημοσίων πανεπιστημίων και ένα μεγάλο μέρος της κυβέρνησης. Οι προσανατολισμοί είναι προς τη μεγιστοποίηση των πανεπιστημιακών δυνάμεων σε διάφορους φορείς, έτσι ώστε τα διαφορετικά ιδρύματα να μην αποτελούν μικρά μέρη. 

Αυτή η συγχώνευση θα επιφέρει αύξηση της ποιότητας και το άνοιγμα πολύ υψηλής ποιότητας προγραμμάτων στο μέλλον. Στην καλύτερη περίπτωση γίνεται για ένα χρόνο. Είμαι αισιόδοξος ότι στο μέλλον θα διπλασιαστεί ο αριθμός των φοιτητών. Όσοι ήταν καθηγητές που έχουν συνεισφέρει για χρόνια θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν περισσότερη διδασκαλία σε ένα ίδρυμα με μεγαλύτερο όνομα από αυτό που έχουμε σήμερα με μειωμένο αριθμό φοιτητών», είπε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κορυτσάς», Dhimitri Bello.

×
Subscribe

Σχετικά άρθρα