Εμπορία ανθρώπων: Η Αλβανία δεν πληρoί ούτε τα ελάχιστα πρότυπα

Εμπορία ανθρώπων: Η Αλβανία δεν πληρoί ούτε τα ελάχιστα πρότυπα

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δημοσίευσε την έκθεσή του για το 2022 σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, η οποία περιλαμβάνει εκτιμήσεις για περίπου 190 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η έκθεση χωρίζει τις χώρες σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις συμμορφώνονται πλήρως με τα απαιτούμενα ελάχιστα πρότυπα. Η δεύτερη βαθμίδα περιλαμβάνει αυτές που δεν συμμορφώνονται πλήρως με τα ελάχιστα πρότυπα, αλλά καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για να το επιτύχουν αυτό, και η τρίτη βαθμίδα περιλαμβάνει χώρες που δεν συμμορφώνονται πλήρως με τα ελάχιστα πρότυπα και δεν καταβάλλουν προσπάθειες για τέτοιο πράγμα.

Σύμφωνα με την έκθεση του 2023, η κυβέρνηση της Αλβανίας δεν πληρούσε πλήρως τα ελάχιστα πρότυπα για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων, αλλά καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να το πράξει. Για το λόγο αυτό, η Αλβανία συνέχισε να παραμένει στο Επίπεδο 2. Το State Department αναφέρει τη δημιουργία τεσσάρων κέντρων που προσφέρουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική βοήθεια και οικογενειακή βοήθεια, καθώς και την υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επέκταση της νομικής βοήθειας στα θύματα.

«Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν τήρησε τα ελάχιστα πρότυπα σε αρκετούς βασικούς τομείς. Η κυβέρνηση δεν καταδίκασε κανέναν διακινητή και εντόπισε λιγότερα θύματα. Η κυβέρνηση συνέχισε να εφαρμόζει ασυνεπώς διαδικασίες ελέγχου για ευάλωτους πληθυσμούς –ιδιαίτερα μετανάστες, αιτούντες άσυλο, κοινότητες Ρομά και Βαλκανοαιγυπτιακές κοινότητες και παιδιά– και οι κινητές μονάδες αναγνώρισης θυμάτων συνέχισαν να είναι υποχρηματοδοτούμενες και υποστελεχωμένες», αναφέρει η έκθεση. Η κυβέρνηση δεν διέθετε επίσης πόρους για τις προσπάθειες επανένταξης των θυμάτων, τα συντονιστικά όργανα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων δεν πραγματοποίησαν συνεδριάσεις και η τηλεφωνική γραμμή που διέθετε η κυβέρνηση συνέχισε να είναι εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με την έκθεση και το Κοσσυφοπέδιο παραμένει στο Επίπεδο 2.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου