Κομισιόν: Αμετάβλητος ο ρυθμός των εξαγωγών στην Αλβανία

Κομισιόν: Αμετάβλητος ο ρυθμός των εξαγωγών στην Αλβανία

Το 2023 θα είναι η χρονιά με αδυναμίες από πλευράς οικονομικής ανάπτυξης την περίοδο 2021 - 2025, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις εξειδικευμένων ιδρυμάτων. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις νέες εαρινές προβλέψεις, αναμένει ότι η οικονομία της Αλβανίας θα αναπτυχθεί κατά 2,9% φέτος, αναθεωρώντας τη φθινοπωρινή πρόβλεψη, όταν αναμενόταν να επεκταθεί κατά 2,6%, αλλά οι εξαγωγές θα παραμείνουν σταθερές.

Η επιβράδυνση από την αύξηση 4,8% το 2022 έρχεται ως αποτέλεσμα της μείωσης των πιστώσεων για τον ιδιωτικό τομέα από τη συνεχή αύξηση των επιτοκίων, αναφέρεται στην ανάλυση της ΕΚ. Η Επιτροπή αναθεώρησε επίσης την πρόβλεψη για το 2024 με αύξηση στο 3,8%, από 3,4% που ήταν το φθινόπωρο του 2022. Η αλβανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 4,8% πέρυσι λόγω της κατανάλωσης και των ιδιωτικών επενδύσεων. Η κατανάλωση ενισχύθηκε από την αύξηση της απασχόλησης, των μισθών και των κοινωνικών μεταβιβάσεων. Οι ιδιωτικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών ροών άμεσων ξένων επενδύσεων, επηρέασαν θετικά την ανάπτυξη. Οι θετικές εξελίξεις στον τουριστικό τομέα ενίσχυσαν τις παροχές υπηρεσιών και, από την άλλη, η αύξηση των τιμών επηρέασε την αύξηση των κερδών για τους εξαγωγείς, αναλύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε σταθερά από τον Νοέμβριο του 2022 σε όλους τους τομείς, αλλά οι πιστώσεις άρχισαν να μειώνονται στα τέλη του 2022 και η αύξηση των επιτοκίων αναμένεται να συγκρατήσει τις επενδύσεις φέτος. Παρά τις ανοδικές πιέσεις, η κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 3% και θα υποστηριχθεί από την αύξηση της απασχόλησης και των μισθών, ανέλυσε η Κομισιόν. Η επιβράδυνση της εγχώριας ζήτησης αναμένεται να μετριάσει την αύξηση των εισαγωγών, ενώ η εξωτερική ζήτηση αναμένεται να ασκήσει περιοριστική πίεση στις εξαγωγές εμπορευμάτων. Ωστόσο, οι εξαγωγές υπηρεσιών αναμένεται να παραμείνουν σχετικά ανεπηρέαστες από την επιβράδυνση των οικονομικών επιδόσεων των εμπορικών εταίρων, καθώς η Αλβανία παραμένει σχετικά φθηνός και ελκυστικός τουριστικός προορισμός.

Η ανάπτυξη του ΑΕΠ προβλέπεται στο 2,9% το 2023, αλλά οι καθαρές εξαγωγές αναμένεται να παραμείνουν σταθερές, σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2024, η ανάπτυξη αναμένεται να επιστρέψει σε ρυθμούς 3,8%. Η απασχόληση θα ενισχυθεί με την ενεργοποίηση του εργατικού δυναμικού του ανενεργού πληθυσμού και το ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί στο 10,3%.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι αυτή η πρόβλεψη κινδυνεύει να υλοποιηθεί λόγω των εξελίξεων στην παραγωγή ενέργειας. Ο τομέας στην Αλβανία εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τους υδροηλεκτρικούς πόρους και τις βροχοπτώσεις. Οι προσδοκίες απειλούνται επίσης από την έλλειψη εργατικού δυναμικού και την υψηλή μετανάστευση. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί στο 4,6% το 2023. Η Τράπεζα της Αλβανίας αύξησε το βασικό επιτόκιο στο 3% για να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις και πρόκειται να συνεχίσει την ομαλοποίηση της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Καθώς οι τιμές των εισαγωγών μειώνονται και οι πιέσεις τιμών από την εγχώρια αγορά μειώνονται, ο πληθωρισμός προβλέπεται να προσεγγίσει τον στόχο του 3% το 2024.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου