Μπλόκο στα τουριστικά οχήματα με αλβανικές πινακίδες

Μπλόκο στα τουριστικά οχήματα με αλβανικές πινακίδες

Μπλόκο στα «πειρατικά» αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσης με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας που εκτελούν μεταφορά προσώπων σε δημοφιλής τουριστικούς προορισμούς επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ώστε να μην υπάρξει αθέμιτος ανταγωνισμός στον κλάδο και το κράτος να μην χάσει έσοδα.

Σε περιπτώσεις ολικής μίσθωσης η άδεια κυκλοφορίας του Επιβατικού Δημοσίας Χρήσης θα πρέπει να είναι μεταφρασμένη στα ελληνικά και θεωρημένη από το Ελληνικό Προξενείο.

Μάλιστα στην σχετική υπουργική Απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος δίδονται σαφείς οδηγίες σχετικά με την κυκλοφορία αλλοδαπών αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης τα οποία εκτελούν μεταφορά προσώπων στην Ελλάδα.

Το ΥΠΥΜΕ τονίζει σε ΣΔΟΕ, Λιμενικό και Τελωνειακές Αρχές, Αστυνομικές Αρχές καθώς και σε Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου να πραγματοποιήσουν εντατικούς ελέγχους των αλλοδαπών αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης.

Μάλιστα ξεκαθαρίζει ότι στις περιπτώσεις ολικής μίσθωσης θα πρέπει η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος να είναι μεταφρασμένη στα ελληνικά και θεωρημένη από το Ελληνικό Προξενείο.

Ειδικότερα η υπουργική Απόφαση αναγράφει ότι: «Σύμφωνα με το ανωτέρω (3) σχετικό, από τις 26.02.2018 και εξής γίνεται δεκτή η επικύρωση των αλβανικών εγγράφων με επισημείωση της Χάγης (apostille). Συνεπώς, για τη μεταφορά προσώπων εντός της ελληνικής επικράτειας από μισθωμένα αλβανικά Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, εφαρμογή έχουν οι παράγραφοι 1, 3 και 4 της ανωτέρω υπ' αρ. πρωτ. Γ402/24526/2349/7.7.2010 εγκυκλίου του Υπουργείου (σχετ. 6). Ως εκ τούτου, και στην περίπτωση των Αλβανικών ΕΔΧ οχημάτων εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την είσοδο στη Χώρα κάθε αλλοδαπού ΕΔΧ οχήματος. Ειδικά στις περιπτώσεις ολικής μίσθωσης θα πρέπει η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος να είναι μεταφρασμένη στα ελληνικά και θεωρημένη από το Ελληνικό Προξενείο.

Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει το υπ αρ. πρωτ. Α 63919/5988/2001 έγγραφο, στην περίπτωση γ' του οποίου ορίζεται το έγγραφο το οποίο διασφαλίζει τη νομιμότητα οδήγησης του ΕΔΧ αλλοδαπού οχήματος, ήτοι, πιστοποιητικό Ταξί στο όνομα του οδηγού του ΕΔΧ οχήματος. Εξυπακούεται, ότι και για το πιστοποιητικό αυτό εφαρμόζεται η παρ.1 της Γ402/24526/2349/10/7-07-2010 Εγκύκλιου, όπως ισχύει.

Το Σ.Δ.Ο.Ε., οι Λιμενικές και Τελωνειακές Αρχές, οι Αστυνομικές Αρχές καθώς και τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου στα οποία ανατίθεται με την παράγραφο 4α του άρθρου 17 του ν.3534/2007 (Α' 40) η αρμοδιότητα ελέγχου των παραβάσεων των αλλοδαπών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και τις τυχόν ενέργειές τους».

Πηγή: carandmotor.gr

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου