Το 4,4% κατέχει το 60% της αξίας των καταθέσεων στην Αλβανία - 900.000 άδειοι λογαριασμοί

Το 4,4% κατέχει το 60% της αξίας των καταθέσεων στην Αλβανία - 900.000 άδειοι λογαριασμοί

Το ποσοστό των αποταμιεύσεων στις αλβανικές τράπεζες αυξήθηκε το 2022, αλλά η πλειοψηφία αυτών ανήκει σε λίγα φυσικά πρόσωπα, ενώ το ένα τρίτο των λογαριασμών που έχουν ανοίξει οι ιδιώτες σε τράπεζες έχει το πολύ 100 λεκ.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Οργανισμού Ασφάλισης Καταθέσεων (ASD), στο τέλος του 2022, μόνο για τα φυσικά πρόσωπα, οι ασφαλιστέες καταθέσεις ήταν 1,16 τρισ. Λεκ (9,8 δισ. ευρώ) ή σχεδόν το 82% του συνόλου των ασφαλιστέων καταθέσεων στη χώρα. Οι ασφαλιστέες καταθέσεις, σύμφωνα με την ASD, περιλαμβάνουν προθεσμιακές καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, λογαριασμούς ταμιευτηρίου, λογαριασμούς καρτών, κοινούς λογαριασμούς και άλλα παρόμοια.

Όμως, αν δούμε τη διαίρεση ανάλογα με τον αριθμό των αποταμιευτών, προκύπτει ότι οι καταθέσεις ανήκουν κυρίως σε μικρό αριθμό φυσικών προσώπων, ενώ υπάρχουν πολλοί λογαριασμοί που είναι άδειοι, δηλαδή έχουν λιγότερα από 100 ALL.

Σύμφωνα με τον ASD, συνολικά υπάρχουν περίπου 2,6 εκατομμύρια (2.598.908) ιδιώτες καταθέτες, οι οποίοι επωφελούνται από το καθεστώς ασφάλισης καταθέσεων έως το τέλος του 2022. Από αυτούς, περίπου 900 χιλιάδες (900.343) καταθέτες, ή το 34,7% του συνόλου, έχουν υπόλοιπο στους λογαριασμούς τους από μηδέν έως 100 λεκ (νόμιμο ελάχιστο για αποζημίωση).

1,53 εκατ. (1.538.767) καταθέτες έχουν καταθέσεις μέχρι το μέγιστο επίπεδο νόμιμης κάλυψης και επωφελούνται από την πλήρη κάλυψη από το καθεστώς ασφάλισης καταθέσεων, δηλαδή έχουν λιγότερα από 2,5 εκατ. Λεκ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Το ποσό των καταθέσεων που αντιστοιχεί σε αυτούς τους καταθέτες έφτασε την αξία των 480,8 δισ. Λεκ στο τέλος του 2022. Τα άτομα που έχουν μεταξύ 100 και 2,5 εκατ. Λεκ σε τράπεζες αποτελούν το 60% του συνολικού αριθμού καταθετών και έχουν μόνο το 41% το ποσό των καταθέσεων από ιδιώτες σε τράπεζες.

Οι μεγάλοι καταθέτες είναι λίγοι σε αριθμό αλλά έχουν μεγάλα ποσά στις τράπεζες. Σύμφωνα με την ASD, υπήρχαν 114.798 φυσικά πρόσωπα που είχαν καταθέσεις μεγαλύτερες από 2,5 εκατ. Λεκ στο τέλος Δεκεμβρίου 2022. Σύμφωνα με τον αριθμό των λογαριασμών, αποτελούν μόλις το 4,4% του συνόλου των καταθετών. Ωστόσο, αυτές οι 115 χιλιάδες ιδιώτες κατέχουν 680,8 δισ. Λεκ ή το 59% του συνόλου των ασφαλιστέων καταθέσεων των ιδιωτών.

Συνολικά, σύμφωνα με τον ASD, η αξία των ασφαλιστέων καταθέσεων που επωφελούνται από το καθεστώς ασφάλισης καταθέσεων έφτασε τα 1,42 τρισεκατομμύρια λεκ (12 δισ. ευρώ), αντιπροσωπεύοντας το 94% του συνόλου των καταθέσεων. Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, οι καταθέσεις αυτές αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ η αύξηση σε απόλυτη αξία είναι 67,8 δισ. Λεκ.

Η ASD επισημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός των καταθετών προσδιορίζεται από τη συλλογή των συγκεντρωτικών στοιχείων που αναφέρει η κάθε τράπεζα, επομένως ένα άτομο που έχει καταθέσεις σε πολλές τράπεζες εγγράφεται πολλές φορές.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου