Μείωση των επενδυτών στην Αλβανία για το 2023

Μείωση των επενδυτών στην Αλβανία για το 2023

Η Αλβανία είναι η λιγότερο ελκυστική χώρα στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων όσον αφορά τις ευκαιρίες που βλέπουν οι επενδυτές για να επενδύσουν.

Στον Παγκόσμιο Δείκτη Ευκαιριών 2022, η Αλβανία κατατάσσεται στην 67η θέση, με βαθμό υποβάθμισης σε σχέση με ένα χρόνο πριν που ήταν 66η. Και πάλι υστερεί σε σχέση με άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Φαίνεται ότι η χώρα εμφανίζεται πιο αδύναμη στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα μέτρα και το βάθος πρόσβασης που έχει μια χώρα σε τέτοιες υπηρεσίες, ενώ κακό παρουσιάζεται και το θεσμικό πλαίσιο με κατάταξη στην 80η θέση και αυτό σχετίζεται με το βαθμό στον οποίο τα ιδρύματα μιας χώρας βοηθούν ή εμποδίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο δείκτης καταρτίζεται ετησίως από το Milken Institute, έναν οργανισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η έκθεση εξετάζει τους οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις ξένες επενδύσεις, τις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις νομικές και ρυθμιστικές πολιτικές που χρησιμοποιούνται από τις κυβερνήσεις για την υποστήριξη και την ενθάρρυνση των επενδύσεων.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου