Η Αλβανία με το υψηλότερο επίπεδο διαφθοράς στην περιοχή

Η Αλβανία με το υψηλότερο επίπεδο διαφθοράς στην περιοχή

Το 56% των Αλβανών ερωτηθέντων δήλωσε ότι τους ζητήθηκε δωροδοκία και το 47% παραδέχεται ότι το έχει κάνει. Και τα δύο αυτά στοιχεία είναι τα υψηλότερα στην περιοχή, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση «Monitoring the corruption system 2021», που δημοσιεύτηκε από το SELDI, την Ηγεσία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την Ανάπτυξη και την Ένταξη. Σύμφωνα με την έκθεση, η Αλβανία έχει την υψηλότερη εμπλοκή στη διαφθορά στα Δυτικά Βαλκάνια.

«Η Αλβανία φαίνεται να είναι η χώρα που πλήττεται περισσότερο από τη μεγαλύτερη διοικητική διαφθορά στην περιοχή, με το 57% των πολιτών να ζητούν δωροδοκίες τουλάχιστον περιστασιακά και το 47% να συμμετέχει σε συναλλαγές διαφθοράς», αναφέρει η έκθεση. Η Σερβία παραμένει η χώρα με το χαμηλότερο επίπεδο διαφθοράς στην περιοχή.

Η έκθεση εκφράζει την ανησυχία ότι, παρά το γεγονός ότι η εμπλοκή του κράτους είναι υψηλή, δεν γίνονται αρκετά για την καταπολέμησή της – καμία από τις στρατηγικές κατά της διαφθοράς που υιοθετήθηκαν από τις χώρες της περιοχής δεν το αναφέρει. Είναι κυρίως η κοινωνία των πολιτών, και περιστασιακά ξένοι εταίροι, που το αποκαλούν σημαντικό μέλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία το έθεσε ως θέμα πριν από μερικά χρόνια, φαίνεται τώρα να αποφεύγει αυτό το πρόβλημα.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου