Η αδυναμία κάλυψης των αναγκών σε εποχικούς εργάτες συζητήθηκε στη Βουλή

Η αδυναμία κάλυψης των αναγκών σε εποχικούς εργάτες συζητήθηκε στη Βουλή

Στη Βουλή φέρνει ο βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. Μανούσος Βολουδάκης το θέμα της αδυναμίας κάλυψης των αναγκών του πρωτογενούς τομέα σε εποχικούς εργάτες γης.

Συγκεκριμένα:

Με ερώτησή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, επισημαίνει τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται σήμερα στους συνοριακούς σταθμούς της Κακκαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής για τη διεκπεραίωση των αδειών εισόδου των εποχικών εργατών από την Αλβανία. Ζητά ενίσχυση των σταθμών αυτών, και αναθεώρηση των διαδικασιών έγκρισης ώστε να ξεπερασθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια.

Ταυτόχρονα ο Μ.Βολουδάκης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία με την Αίγυπτο για εννεάμηνη απασχόληση 5,000 εργατών γης. Σε αυτήν επισημαίνει ότι πρόκειται μεν για θετική εξέλιξη, δε φθάνει όμως για να καλύψει τις πολύ μεγαλύτερες ανάγκες του πρωτογενούς τομέα. Ερωτά ποιος είναι ο σχεδιασμός για σύναψη κι άλλων τέτοιων συμφωνιών, επισημαίνοντας ότι αυτές είναι προτιμότερο να συνάπτονται με γειτονικές χώρες με τις οποίες υπάρχει συνάφεια πολιτισμού. Σημειώνει επίσης ότι τέτοιες συμφωνίες μπορούν υπό προϋποθέσεις να συμβάλλουν και στη μείωση της παράνομης μετανάστευσης. Ταυτόχρονα ο Μ.Βολουδάκης επισημαίνει δυσλειτουργίες που παρατηρούνται σήμερα στην έκδοση βίζας για αλλοδαπούς εργάτες, με ορισμένες Πρεσβείες μας στο εξωτερικό να καθυστερούν επί μακρόν τη διεκπεραίωση της κάθε περίπτωσης.

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Όπως είναι γνωστό, φέτος υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη εργατικών χεριών στον πρωτογενή τομέα.

Η πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας με την Αίγυπτο για την απασχόληση 5,000 εργατών γης, θα βοηθήσει σε ένα βαθμό στην κάλυψη των κενών, τουλάχιστον από τις αρχές του επόμενου έτους, εφ’ όσον η συμφωνία ενεργοποιηθεί όπως προβλέπεται.

Οι πραγματικές ανάγκες του πρωτογενούς τομέα για εργατικά χέρια, είναι προφανώς πολλαπλάσιες αυτών που προβλέπει η συμφωνία με την Αίγυπτο. Για την αντιμετώπισή τους, απαιτείται επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας, αλλά και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός.

Σήμερα, δεδομένων των αναγκών, παρατηρούνται καθυστερήσεις στην έκδοση βίζας από ορισμένες Πρεσβείες. Αυτές σε πολλές περιπτώσεις φθάνουν και τους τρεις μήνες, ενώ καθυστερεί και η σχετική ενημέρωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, μέσω των οποίων διεκπεραιώνονται τα αιτήματα των Ελλήνων εργοδοτών για έκδοση βίζας αλλοδαπών εργατών.

Ως προς τη μακροπρόθεσμη – στρατηγική διάσταση του ζητήματος:

Η κάλυψη των αναγκών σε εποχικούς εργάτες είναι προτιμότερο να γίνεται από γειτονικές χώρες, και μάλιστα από αυτές με τις οποίες υπάρχει συνάφεια πολιτισμού. Παραδείγματα υπάρχουν αρκετά, όπως η Γεωργία, η Αρμενία, ο Λίβανος κλπ.

Πρέπει να τονισθεί, ότι η κάλυψη των αναγκών σε εργάτες μέσω διακρατικών συμφωνιών μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της παράνομης μετανάστευσης, αν συνοδευθεί από τα κατάλληλα μέτρα στο εσωτερικό της χώρας.

Ερωτάται ο Υπουργός:

Ποια είναι τα – τυχόν – γραφειοκρατικά εμπόδια τα οποία καθυστερούν τις εκδόσεις βίζας αλλοδαπών εργαζομένων; Υπάρχει σχεδιασμός για την αντιμετώπισή τους;

Ποιος είναι ο σχεδιασμός για διμερείς συμφωνίες με άλλες χώρες, και σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται; Θα ληφθεί υπ’ όψιν το κριτήριο της γεωγραφικής εγγύτητας και της πολιτισμικής συνάφειας μεταξύ των κρατών για τη σύναψη των συμφωνιών αυτών;

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Όπως είναι γνωστό, υπάρχει σήμερα πολύ μεγάλη έλλειψη εργατικών χεριών στον πρωτογενή τομέα. Η καθιέρωση της ειδικής κατηγορίας εποχικών εργατών από τις όμορες χώρες για παραμονή στη χώρα μας έως 90 ημέρες, διευκόλυνε την κάλυψη των αναγκών του πρωτογενούς τομέα, κυρίως με εργάτες γης από την Αλβανία.

Σήμερα όμως, σε μια χρονιά με αυξημένες ανάγκες εργατικών χεριών τόσο στη συλλογή του ελαιοκάρπου όσο και στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις διεκπεραίωσης των αδειών εισόδου εποχικών εργατών από τους συνοριακούς σταθμούς της Κακκαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής.

Οι καθυστερήσεις αυτές, επιδεινώνουν μια ήδη εκρηκτική κατάσταση, και θα πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα.

Ερωτάται ο Υπουργός:

– Προτίθεται να ενισχύσει με προσωπικό τους συνοριακούς σταθμούς Κακκαβιάς και Κρυσταλλοπηγής για να επιταχυνθεί ο ρυθμός διεκπεραίωσης των αιτημάτων εισόδου εποχικών εργατών γης;

– Υπάρχουν άλλοι τρόποι επιτάχυνσης, με αναθεώρηση ή/και ψηφιοποίηση κάποιων διαδικασιών, και ποιοι είναι αυτοί;

Σχετικά άρθρα