Σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ο πληθυσμός της Αλβανίας

Σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ο πληθυσμός της Αλβανίας

Η Eurostat κατέταξε την Αλβανία ως τη χώρα με το υψηλότερο ποσοστό του πληθυσμού στην Ευρώπη που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Η Eurostat δημοσίευσε πρόσφατα την πρόοδο που σημείωσαν οι ευρωπαϊκές χώρες στους παγκόσμιους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, με αποτέλεσμα πάνω από το 46% του πληθυσμού της Αλβανίας να βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού το 2020 (τα στοιχεία για την Αλβανία προέρχονται από το 2019).

Όπως φαίνεται από το συνημμένο γράφημα, πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη και με σαφή διαφορά από άλλες χώρες της περιοχής, όπως τα Σκόπια και το Μαυροβούνιο, που έχουν και αυτές πληθυσμό σε κίνδυνο φτώχειας σε υψηλά επίπεδα.

Το εισόδημα μιας οικογένειας είναι βασικός καθοριστικός παράγοντας για το βιοτικό της επίπεδο, αλλά και άλλες πτυχές μπορεί να εμποδίσουν τους ανθρώπους σε ορισμένες χώρες να συμμετέχουν πλήρως σε κοινωνικές δραστηριότητες, όπως π.χ. η αγορά εργασίας ή υλική στέρηση.

Για να αντικατοπτρίζει αυτές τις διαφορετικές διαστάσεις της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, ο γενικός δείκτης «Σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού» μετρά τον αριθμό των ατόμων που πλήττονται από τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες τρεις μορφές φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού:

-Εισοδηματική φτώχεια

-Σοβαρή υλική φτώχεια και κοινωνική στέρηση

-Πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

Τα δεδομένα για τις τρεις συνιστώσες προέρχονται από τις στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC). Και για τις τρεις συνιστώσες μαζί, η Αλβανία έχει αξιολογηθεί με σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού να βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας.

Σχετικά άρθρα