Βελτίωση της παροχής νερού στην Αλβανία από την Παγκόσμια Τράπεζα

Βελτίωση της παροχής νερού στην Αλβανία από την Παγκόσμια Τράπεζα

Η Παγκόσμια Τράπεζα πρόκειται να χορηγήσει δάνειο 75 εκατομμυρίων δολαρίων και επιχορήγηση 6,3 εκατομμυρίων δολαρίων στην Αλβανία για να βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας.

Το 2022, το πόσιμο νερό της Αλβανίας εξακολουθεί να μην είναι ασφαλές για κατανάλωση σε κάθε νοικοκυριό και τα συστήματα αποχέτευσης δεν είναι κεντρικά ή αξιόπιστα. Επιπλέον, στην πρωτεύουσα των Τιράνων, το νερό κυκλοφορεί σε 24ωρη βάση, ενώ ορισμένες περιοχές, όπως και η Εθνική Ελληνική Μειονότητα, το λαμβάνουν μόνο 1 φορά την ημέρα, αν και τελευταία γίνονται προσπάθειες βελτίωσης της κατάστασης.

Η Αλβανία δεν έχει έλλειψη υδάτινων πόρων για την παροχή φρέσκου και ασφαλούς πόσιμου νερού, αλλά στερείται σύγχρονης υποδομής, παρά τις δεκαετίες πολιτικών υποσχέσεων. Επιπλέον, οι εταιρείες ύδρευσης δεν διαθέτουν τεχνικές δυνατότητες και δεν είναι σε θέση να προσεγγίσουν ευάλωτους πληθυσμούς σε αστικές και αγροτικές περιοχές.

Για παράδειγμα, περίπου το 20% των αγροτικών κοινοτήτων της Αλβανίας δεν αποτελούν μέρος του δικτύου ύδρευσης και 37 από τις 58 περιφερειακές εταιρείες εξαρτώνται από χρηματοδότηση από το κράτος.

«Απαιτούνται ριζικές αλλαγές για τη βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητας των υπηρεσιών ύδρευσης. Συγχαίρουμε την κυβέρνηση για τη δέσμευσή της στη μεταρρύθμιση αυτών των υπηρεσιών στην Αλβανία», δήλωσε ο Εμανουέλ Σαλίνας, Διευθυντής του Γραφείου της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Αλβανία.

Συνέχισε ότι η Παγκόσμια Τράπεζα θα στηρίξει τον κλάδο μέσω ενός καινοτόμου χρηματοδοτικού μέσου που ονομάζεται Πρόγραμμα Αποτελεσμάτων.

«Αυτό σημαίνει ότι αντί να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για τις υποδομές, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη στήριξη της θεσμικής μεταρρύθμισης ή όπως λέμε ανεπίσημα, αντί να διορθώσουμε τους σωλήνες, να διορθώσουμε τους θεσμούς που πρέπει να φτιάξουν τους σωλήνες».

Η τελευταία δόση μετρητών θα αποτελέσει μέρος ενός μεγαλύτερου ποσού 135 εκατομμυρίων δολαρίων, που συγχρηματοδοτείται από την Ελβετική Κρατική Γραμματεία Οικονομικών Υποθέσεων και θα διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα.

Θα δαπανηθούν χρήματα για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προκλήσεων, την επέκταση των κινήσεων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές και τη βελτίωση της απόδοσης και της βιωσιμότητας των εταιρειών κοινής ωφελείας, μειώνοντας έτσι την εξάρτησή τους από την κυβέρνηση.

Η νέα πράξη χρησιμοποιεί ένα χρηματοδοτικό μέσο Program-for-Results (PforR), το οποίο συνδέει την εκταμίευση του δανείου απευθείας με την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων του προγράμματος. Η επιχορήγηση θα παράσχει χρηματοδότηση για τεχνική βοήθεια, ανάπτυξη ικανοτήτων εντός των ιδρυμάτων του κεντρικού τομέα και υλοποίηση και παρακολούθηση, καθώς και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος», αναφέρεται στο δελτίο τύπου.

Ελπίζεται ότι η αποτελεσματικότερη χρήση των δημόσιων πόρων θα βελτιώσει τη ζωή του κοινού και θα βελτιώσει την οικονομία, ενώ οι υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας για τα νοικοκυριά θα επηρεάσουν θετικά τον τουρισμό, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της φτώχειας.

Το πρόγραμμα έχει συνταχθεί και θα εφαρμοστεί από κοινού με το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας, την Εθνική Υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης και Αποβλήτων (AKUM), καθώς και το Υπουργείο Οικονομίας, καταλήγει το δελτίο τύπου.

Το τι όμως θα εφαρμοστεί και θα αλλάξει στην πράξη, σε μια χώρα όπου η διαφθορά ευδοκιμεί, θα φανεί στην πορεία. 

×
Subscribe

Σχετικά άρθρα