Τέσσερα παιδιά (ποίημα)
Από του Βούρκου τα χωριά πέθαναν τέσσερα παιδιά
εσήκωσαν βαρύ σταυρό μεγάλωσαν στη λεβεντιά

Βαφτίστηκαν μες το αίμα για εσένα Ελλάδα μας
ψυχή τους η ελευθεριά λεβεντογέννα μάνα μας

Στ' Αλύκο το ηρωικό σταυρώθηκε ο αετός
τιμή άφησε πίσω του έκλαψε και ο ουρανός

Στολίστηκαν οι εκκλησιές σ' όλου του Βούρκου τα χωριά
με σημαία και στεφάνια για τα τέσσερα παιδιά

Ψυχή τους η ελευθεριά λεβεντογέννα μάνα μας
βαφτίστηκαν μες το αίμα για εσένα Ελλάδα μας


Θανάσης Σπύρου