Αν δε σεισθεί η Χειμάρρα, φύγε, πουλί μου, γρήγορα κι είναι Θεού κατάρα!


Με πόση, νάξερες κρυφή λαχτάρα περιμένω
Να ακούσω μεσ’ ’ ς τα σύγνεφα το πρώτο σου τραγούδι!
Τόσο συνείθισα ο φτωχός να βλέπω κάθε μέρα
Χαραίς και ελπίδες να πετούν, να πνίγωνται ’στο ρέμμα
Του χρόνου τ’ ανυπότακτου, π’ ακόμ’ ακόμα ψέμμα
Μου φαινετ’ ότι σε θωρώ να σχίζης τον αιθέρα
Με τα σπαθάτα σου φτερά… Γλυκό μου χελιδόνι
Μας έφερες καλοκαιριά ;… Όψιμο θαλθή χιόνι ;…

Μας έπιασε λιγοψυχιά, πουλί ξενιτεμένο,
Και νύχτα κι’ αποκάρωμα..... Κανείς μας δεν ακούει
Του γείτονα τα’ απόφωνα … το αίμα πετρωμένο,
‘Στην κλειδωμένη μας καρδιά, πουλάκι μου, δεν κρούει
Πόθος κανείς, ουτ’ όνειρα… Δε’ νείρεται η ψυχή μας
Παρά καθάριους ουρανούς, αστροφεγγιές και κύματα
Χωρίς αφρούς να ξεψυχούν ‘ςε περιγιάλια μνήματα!
Καθώς η νεκροθάλασσα κ’ η ακαρπ’ η ζωή μας
Έχει βουβό παραδαρμό …Για μια στιγμή φουσκώνει,
Ξέρνα, τα φύκη τα νεκρά κ’ ύστερα μαρμαρώνει.

Πέτα, πουλάκι μου, γοργά, μη βαρεθής το δρόμο,
Κι αν εύρης σκέπη φτωχική και πλούσιο παραθύρι
Κλειστό σα μάτι βάρυπνο, δίπλως’ ευθύς ’ς τον ώμο
Τα χρυσοπράσινα φτερά και γίνου ξυπνητήρι….

Και πες οτ’ ηλθ’ η άνοιξη, κι οτ’ άνοιξη δεν είναι
Να κελαϊδούν οι πέρδικοι σιμά ‘’ ς τη σαστικιά τους,
Ούτε να νανουρίζουν τ’ αηδόνια τη φωλιά τους.
Δεν είναι γάργαρα νερά, όχι, πουλί, δεν είναι
Ούτε φλογέρα πιστικού, ούτε χλωρά τριφύλλια….
Πες ότ’ εδώ την άνοιξη την φέρνουν καρυοφύλλια..

Κι αν ς τη φωνή σου τη γλυκειά δε σηκωθούν οι ευνούχοι
Πάρε, πουλάκι μου, φτερό, ναυρής παληά λημέρια.
Συρε να ιδής τον Όλυμπο, την Γκιώνα, το Βελούχι
Χαιρέτησε τη Λιάκουρα και φώναξ’ ως ταστέρια.
Και αν μειν’ η Κιάφα ακίνητη και ο βράχος του Ζαλόγγου
Δε θυμηθή το ζωντανό, τον άγριο καταρράχτη,
Που επάνωθέ του εμούγγρισε….Αν μεσ’ ς το Κούγγι η στάχτη
Του Σαμουήλ δε θερμανθή κι αν τα κλαριά του λόγγου
Δε φορτωθούν με φλάμπουρα και δε σεισθεί η Χειμάρρα
Φύγε, πουλί μου, γρήγορα κι είναι Θεού κατάρα

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης
Μνημόσυνα (1857) και έτερα ποιήματα