Τρέξτε αρπάξτε τα σπαθιά και
νιώστε σα λιοντάρια.
Την πίκρα που ‘χει η σκλαβιά,
λιώστε με την ψυχή τους.

Αυτοί που διαφεντεύανε και
πίναν’ το νερό σας.
Ώρα είναι να σβήσουνε,
στα τάρταρα να πάνε.

Δαμάστε ‘σεις τα κύματα και
σπείρτε τον αχό σας.
Τα όρνια σα θα φύγουνε,
γκρεμίστε τη φωλιά τους.

Ποτέ πάλι μην έρθουνε και
φαν’ τα σωθικά σας.
Τώρα που συναχθήκατε,
δοξάστε μας το Έθνος.


Γεώργιος Κ. Γκοτζιάς