Του Σπύρο Μήλιου


Δώδεκα και δεκατρία*,
ζήτω η ελευθερία,
στη Χειμάρρα βγαίν’ ο ήλιος,
αρχηγός ο Σπύρο Μήλιος*,
τα βαπόρια έχουν αράξει,
βγάζουν το στρατό με τάξη.
Σπύρο Μήλιος κάνει μάχη
Με τον καπεταν Τσουλάκι*,
Κριτικοί και Χειμαρριώτες,
και καμπόσοι Πυλιουριώτες,
αρχηγός έχει διατάξει,
την Τουρκιά να υποτάξει.

*Στο τραγούδι γίνεται λόγος για την απελευθέρωση της Χιμάρας από τους Τούρκους κατά το 1912-13. Η απελευθέρωση πραγματοποιήθηκε από τους ίδιους τους Χιμαραίους, με την βοήθεια εθελοντών από την Κρήτη, που αποβιβαστήκαν από τη θάλασσα. Αρχηγός των Χιμαραίων ήταν ο Σπύρο Μήλιος.

*Ο Σπύρο Μήλιος (1864-1930) ήταν ο αρχηγός της Χιμάρας και Μακεδονομάχος («καπετάν Μπούας»). Ανακήρυξε το 1914 την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου και την κυβέρνησε ως την κατάληψη της από τους Γάλλους το 1915.

*Ο Τσουλάκης ήταν εθελοντής αξιωματικός από την Κρήτη, που πολέμησε για την ανεξαρτησία της Χιμάρας.
Παναγιώτης Σ. Φωτίου - Νίκος Β. Λύτης
Δημοτικά τραγούδια της Βορείου Ηπείρου
Εκδώσεις Νεφέλη, Αθήνα 1995