50 χρόνια μετά την απαγόρευση της Θρησκείας στην Αλβανία (1967-2017)

50 χρόνια μετά την απαγόρευση της Θρησκείας στην Αλβανία (1967-2017)

«Τα ιστορικά γεγονότα δεν είναι πάντοτε λαμπρά και χαρούμενα. Μέσα από το δημοσίευμα ενός σπάνιου εγγράφου, η Γενική Διεύθυνση Αρχείων, υπενθυμίζει ότι το 1967, η Αλβανία ανακηρύχθηκε άθεη», γράφει η Αλμαρίνα Γκεγκβατάι (Almarina Gegvataj) στο αλβανικό πρακτορείο ειδήσεων (ATA).

«Το 1967 στην πόλη του Δυρραχίου καταστράφηκαν ή έκλεισαν 60 τζαμιά, 8 εκκλησίες και 5 τεκέδες.

Αυτό το κύμα εξαπλώθηκε σε όλη την Αλβανία, χωρίς να φείδεται ακόμη και τον πολιτιστικό πλούτο της κινητής ή ακίνητης περιουσίας που φυλάσσονταν από τα θρησκευτικά ιδρύματα.

Από το 1967 παρουσιάζουμε ένα χρονικό που γράφηκε από παπά Μιχαήλ, ιερέα του χωριού Βόδριστα (Vodhrishtë) στο Αργυρόκαστρο, που περιγράφει τα γεγονότα εκείνης της πρώτης χρονιάς.

Το χρονικό γράφηκε στα ελληνικά στο εξώφυλλο ενός εκκλησιαστικού βιβλίου. Το παρουσιάζουμε στα αλβανικά και στην πρωτότυπη ελληνική γραφή του (γράφει το δημοσίευμα):

Αλβανικά κατά την συντάκτρια:

Më 25 shkurt 1967, ditë të shtunë, në orën 12 të mesditës, mbyllën kishën e enorisë së Vodhrishtës. Më 4-3-1967, ditën e shtunë, Mitropoliti Damian mblodhi të gjithë priftërinjtë e zonës së Gjirokastrës dhe na tha të rruhemi dhe të heqim rasot, siç dhe u bë. u shkrua për kujtim. Papa Mihali

Όπως το έγραψε ο Ιερέας της Βόδριστας:

«Τή 25 Φευρουαρίου 1967, ἡμέρα Σάββατον ἡ ὤρα 12 μεσιμέρη ἐκλησαν τήν ἐκκλησίαν ἐνορίας Βοδρίστη. Τῆ 4-3-1967 ἡμέρα Σάββατον μᾶς ἐσυγκέντρωσε ὁ Μητροπολήτης Δαμιανός ὅλους τοῦς Ἱερεῖς τής περιφέρειας Ἀργυροκάστρου καὶ μᾶς εἴπεν να ξιραφησθοῦμεν καί νά βγάλουμεν τα ράσα, καθῶς και ἔνεινε, διὰ ενθύμιον. Παπᾶ Μιχάλης».

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου