Οι ιδιωτικές εταιρείες παρήγαγαν το 40,7% του συνόλου ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία

Οι ιδιωτικές εταιρείες παρήγαγαν το 40,7% του συνόλου ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία

Ο καταρράκτης του ποταμού Drin συνέχισε να είναι η κύρια πηγή παραγωγής ενέργειας στην Αλβανία, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής παραγωγής 6,2 εκατομμυρίων MWh τον Ιανουάριο-Αύγουστο ανήκει στην Αλβανική Εταιρεία Ηλεκτρισμού.

Συγκεκριμένα, τα επίσημα στοιχεία 8 μηνών που δημοσίευσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δείχνουν ότι η KESH παρήγαγε 3,66 εκατ. MWh ενέργειας ή το 59,4% της παραγόμενης ενέργειας στη χώρα, ενώ το μερίδιο του ιδιωτικού τομέα ήταν 40,7%.

Οι ιδιωτικοί υδροηλεκτρικοί σταθμοί που συνδέονται με το δίκτυο μεταφοράς παρήγαγαν 750 χιλιάδες MWh ή το 12,1% του συνόλου, οι συνδεδεμένοι στο δίκτυο διανομής είχαν ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο από την πρώτη ομάδα, αποτελώντας το 11,4% του συνόλου.

Και οι δύο αυτοί όμιλοι, που περιλαμβάνουν παραγωγούς ενέργειας προτεραιότητας ή ΥΗΣ έως 15 MW, πωλούν ενέργεια στην εταιρεία διανομής σύμφωνα με τιμή που ορίζει ο Ρυθμιστικός Φορέας Ενέργειας βάσει τυπικού τύπου και η οποία για το 2023 ήταν 10 ALL/KWh.

Αναφερόμενοι στη συνολική ποσότητα ενέργειας που παράγεται από τους δύο αυτούς ομίλους, η οποία είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από 1,45 εκατ. MWh, και υπολογίζοντας την τιμή των 10 lek/kwh, οι φορείς αυτοί έχουν τιμολογήσει περίπου 14,5 δισ. λεκ ή περίπου 136 εκατ. ευρώ.

Ο άλλος όμιλος ιδιωτικών εταιρειών που πωλούν στην ελεύθερη αγορά ηγείται από την Devoll Hyrdopower με τους ΥΗΣ στον καταρράκτη Devoll, που αποδεικνύεται ότι παρήγαγε το 5 τοις εκατό της συνολικής ενέργειας στη χώρα, ακολουθούμενος από τους HPP Ulëz, Shkopet. , Bistrica 1 και Bistrica 2 υπό τη διοίκηση της Kurum International που έχουν παραγάγει πάνω από 269 χιλιάδες MWH ενέργειας αποτελώντας έτσι το 4,35 τοις εκατό του συνόλου.

Το έτος 2023 ήταν μια καλύτερη χρονιά από υδρολογική άποψη σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στη δημόσια επιχείρηση αλλά και σε ιδιωτικές εταιρείες να έχουν πιο σταθερή παραγωγή ενέργειας, γεγονός που μείωσε και το επίπεδο των εισαγωγών, που μέχρι τον Αύγουστο ήταν ελάχιστες.

Εν τω μεταξύ, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, η KESH ξεκίνησε αγορές στην ελεύθερη αγορά για να εξασφαλίσει τον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας σε συνθήκες που τα επίπεδα καταρράκτη έχουν μειωθεί αλλά και να βελτιστοποιήσει την παραγωγή της.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου