Η πρώτη Συνδιάσκεψη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στους Αγίους Σαράντα

Η πρώτη Συνδιάσκεψη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στους Αγίους Σαράντα

Οι πρώτες οργανωτικές δομές της Ομόνοιας

Πρώτη Συνδιάσκεψη του Παραρτήματος Αγίων Σαράντα

Στις 23 Μαΐου 1991 στο ΜΤΣ Δελβίνου, διεξήγαγε τις εργασίες η πρώτη Συνδιάσκεψη της Ομόνοιας για τις επαρχίες των Αγίων Σαράντα και Δελβίνου.

Ο πρόεδρος του Ιδρυτικού Γενικού Συμβουλίου, Ανδρέας Ζαρμπαλάς, ε­νημέρωσε. τη Συνδιάσκεψη για τη δραστηριότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας μέσα κι έξω α­πό τη Βουλή, καθώς και για την πρόσφατη επίσκεψη της ο­μάδας στην Ελλάδα.

Ο βουλευτής Γιάννης Γκιζέλης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για την οικονομική μελέ­τη, που καταρτίζει η Οικονομική Επιτροπή.

Η Συνδιάσκεψη έκλεξε την Ολομέλεια του Πα­ραρτήματοςαποτελούμενη από 75 άτομα.

Η Ολομέλεια έκλεξε το Προεδρείο αποτελούμενο από 15 άτομα.

Πρόεδρος του Πα­ραρτήματος εκλέχτηκε ο Πέτρος Μπερέτης, αντιπρόεδροι ο Βασίλης Σταύρος και ο Μήτσιος Γιώτης, ενώ γραμματέας ο Βαγ­γέλης Παπαχρήστος.

Η Συνδιάσκεψη έγκρινε την ακόλουθη δήλωση για την κατάσταση που επικρατεί στη Μειονότητα.

ΔΗΛΩΣΗ

Η Συνδιάσκεψη του Παραρ­τήματος, εκφράζοντας την ανησυχία όλης της Ελληνικής μειονότητας της επαρχίας ζητάει:

1. Να τεθεί τέρμα στη βία, στις ζωοκλοπές, στην κάθο­δο, η οποία μπορεί να αλλοιώσει το χάρτη του τόπου και να επιφέρει απεθνικοποίηση.

2. Να ασκείται έλεγχος από τα όργανα τάξης και να λαμβάνονται μέτρα σ' όλους εκείνους τους ιθύνοντες αυτών των οργάνων όταν δεν εκτελούν το καθήκον τους.

3. Για την άνοδο του οικονομικού επιπέδου, να απλοποιηθούν οι νομικές διαδικασίες με σκοπό ώστε να απορροφούνται εύκολα οι ανθρωπιστικές βοήθειες προς τους μειονοτικούς, όπως από ξεχωριστό άτομα, έτσι και από διάφορα ιδρύματα της Ελ­λάδας.

4. Να απλοποιηθούν, επί­σης, οι διαδικασίες για τους Έλληνες; Επιχειρηματίες να κάνουν τις επενδύσεις τους στο χώρο της μειονότητας. 

×
Ενημερώσεις

Μετά την εγγραφή σας, θα λαμβάνετε email για κάθε νέα δημοσίευση.

15 χρόνια από τον θάνατο του σμηναγού Κώστα Ηλιάκη
Θ' ακουστεί η φωνή της Δρόπολης και του Βούρκου στ...

Σχετικά άρθρα