Το Ψήφισμα της Κόνιτσας για τη Βόρειο Ήπειρο το 1921

Το Ψήφισμα της Κόνιτσας για τη Βόρειο Ήπειρο το 1921

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε ένα ανέκδοτο τηλεγράφημα και το ψήφισμα της Κόνιτσας σχετικά με το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα το Σεπτέμβριο του 1921, προς τη Γενική Διοίκηση Ηπείρου στα Ιωάννινα. Εκείνη την περίοδο οι Βορειοηπειρώτες αγωνιούσαν έντονα για το μέλλον της πατρίδας τους και έκαναν τα αδύνατα δυνατά ώστε ο τόπος τους να μην παραχωρηθεί οριστικά στο νεοϊδρυθέν αλβανικό κράτος.

Παρακάτω ακολουθεί η επιστολή και το ψήφισμα:

Προς Γεν. Διοίκηση Ηπείρου
Ιωάννινα

Δελβινάκι Σεπτέμβριος του 1921,

Υποδιοικητής Κολοβός

Ψήφισμα της Κόνιτσας και ολόκληρης της επαρχίας της

Οι Διαμένοντες και παρεπίδημοι Βορειοηπειρώτες λόγω της οδυνηρής πληροφορίας της σκέψης των Μεγάλων Δυνάμεων, όπως αναιρέσουν την πρώτη τους απόφαση να παραχωρήσουν την πολύπαθη πατρίδα μας Β. Ήπειρο στην μητέρα Ελλάδα, συνερχόμαστε σήμερα σε δημόσια συνέλευση ψηφίζουμε: 

Διαμαρτυρόμαστε με την πλέον ισχυρή και ενδόμυχη φωνή μας, ενώπιον Θεού και ανθρώπων και αποκηρύσσουμε τη σχεδιασμένη πράξη των πολιτισμένων λαών Ευρώπης και Αμερικής, που είναι απαισίως πρωτοφανής και μόνο για τους μη σεβόμενους τις προγενέστερες και οριστικές αποφάσεις.

Ικετεύουμε την ελληνική κυβέρνηση στο όνομα των δακρύων και των στεναγμών των υπόδουλων γονέων, τέκνων και συγγενών μας και χωρίς περαιτέρω αναβολή, να διατάξει την ανακατάληψη της ιδιαίτερης πατρίδας μας, εφόσον αυτό το δικαίωμα αναγνωρίζεται, με την πεποίθηση πως όλος ο πολιτισμένος κόσμος θα επιδοκιμάσει μια τόσο δίκαιη πράξη και θα την επικροτήσει.

Διακηρύττουμε εντόνως και κατηγορηματικώς ότι ουδεμία άλλη λύση, εναντίον της εθνικής μας συνείδησης, θέλουμε αποδεχθεί και αλλιώς θα υψώσουμε και τη σημαία της αυτονομίας μας και το εθνικό μας ζήτημα ανατίθεται στην επί τούτου επιτροπή, αποτελούμενη από τους Γ. Κήτα, Ιω. Θάνου, Δ. Ζαφειρίδου, Γ. Κονκέση και Β. Κωνσταντινίδου, όπως δώσουν το παρόν ψήφισμα στην ενταύθα υποδιοίκηση, ούτως ώστε να διαβιβασθεί αντίγραφο στη σεβαστή ελληνική κυβέρνηση, στην Κοινωνία των Εθνών πρωθυπουργούς Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, πρόεδρο Αμερικής και στην εν Αθήναις συνελθούσα συνέλευση των Βορειοηπειρωτών.

Κόνιτσα 8 Σεπτεμβρίου 1921.

Οι συνελθόντες: Ιω. Θάνος, Γ. Κήτας, Γ. Κουκέσης, Δ. Ζαφειρίδης, Β. Κωνσταντινίδης, Ε. Ευαγγελίδης, Β. Νάτσης, Ν. Κωνσταντινίδης, Μ. Ράγγος, Δ. Ευαγγέλου, Ν. Νάτσης, Α. Παναγιωτίδης, Θ. Γιόντσος, Φ. Μπίλης, Κ. Μπίλης, Γ. Νάτσης, Ιω. Στεφανίδης, Σ. Νάκας, Αθ. Παναγιωτίδης, Νικ. Κρυστάλης, Δ. Στεφάνου, Σ. Φιλίππου, Α. Φαρμάκης, Χ. Νικολάου, Α. Παπάς, Ιω. Αναστασίου.

×
Ενημερώσεις

Μετά την εγγραφή σας, θα λαμβάνετε email για κάθε νέα δημοσίευση.

Μ. Πάλμερ: Βασικός στόχος των ΗΠΑ η ένταξη των Δ. ...
Ελληνική Λύση: Αδιανόητο το άνοιγμα των συνόρων με...

Σχετικά άρθρα