Συνεδρίαση Γενικού Συμβουλίου Ομόνοιας το Σάββατο 26/9 στους Αγ. Σαράντα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1) Ανάλυση αποτελεσμάτων τοπικών εκλογών 21ης Ιουνίου 2015.
α) Παρουσίαση έκθεσης των προέδρων των παραρτημάτων.
β) Τοποθετήσεις υποψηφίων.
γ) Συζητήσεις.

2) Έργο και στόχοι επιτροπών εργασίας.
α) Παρουσίαση των μέχρι τώρα πρωτοβουλιών των επιτροπών και στόχοι.
β) Συζητήσεις.

3) Προτάσεις αναδιοργάνωσης της Ομόνοιας.
α) Λεωνίδας Παππάς Γενικός Πρόεδρος.
β) Συζητήσεις.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ