Ο Κραταιός λόγος του Βασίλη Ιατρού

Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην Χιμάρα, είδα μια νέα Βορειοηπειρωτική εφημερίδα να προσπαθεί να "χωθεί" στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για την εφημερίδα «Κραταιός Λόγος» με αρχισυντάκτη τον Βασίλη Ιατρού, δηλαδή κάτι σαν μια άτυπη συνέχεια της εφημερίδας «Λαϊκό Βήμα» της οποίας τα γραφεία χρησιμοποιεί και το νέο έντυπο.

Επειδή όμως οι Χιμαριώτες δεν ξεχνούν τόσο εύκολα όσο μερικοί θέλουν να πιστεύουν, γνωρίζουν πως μόνο για Κραταιό λόγο δεν πρόκειται. Ειδικά στην περίπτωση του υδραγωγείου στις Δρυμάδες όπου εισπράχθηκε το ποσό των 208.000 ευρώ απ' την Ελληνική Κυβέρνηση μέσω ΜΚΟ του Βασίλη Ιατρού, η τελική δαπάνη για το έργο ήταν κατά πολύ μικρότερη και επίσης φεσώθηκαν σχεδόν όλοι οι Χιμαριώτες που εργάστηκαν στο έργο.