Προκήρυξη θέσης οδηγού απ' το Γενικό Προξενείο Αργυροκάστρου

Προκήρυξη θέσης οδηγού απ' το Γενικό Προξενείο Αργυροκάστρου

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου ως Οδηγού στο Γενικό Προξενείο. Η πρόσληψη θα είναι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανεώσεων και με μηνιαία αντιμισθία ύψους 750 Ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι 21 έως 60 ετών, απόφοιτοι λυκείου, να γνωρίζουν άπταιστα την Ελληνική και Αλβανική γλώσσα, να είναι κάτοχοι ελληνικού και αλβανικού επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης και να έχουν επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών. Οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Τυχόν πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν.

Αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν – έως και την Τρίτη, 1η Μαρτίου 2022 στο Γενικό Προξενείο.

Μαζί θα πρέπει να κατατεθούν τα εξής δικαιολογητικά :

-Βιογραφικό σημείωμα

-Πιστοποιητικό γέννησης

-Ποινικό μητρώο

-Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης

-Αντίγραφα πτυχίων (λυκείου ή/και πανεπιστημίου)

Εκ του Γενικού Προξενείου

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου