Θέσπιση εκλογικού νόμου για την ψήφο Αλβανών πολιτών του εξωτερικού

Θέσπιση εκλογικού νόμου για την ψήφο Αλβανών πολιτών του εξωτερικού

Υπό την καθοδήγηση του Κρατικού Επιτρόπου Εκλογών της Αλβανίας, Ilirjan Celibashi (Ιλιριάν Τσελιμπάσι) ξεκίνησε σήμερα η Εθνική Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου με θέμα «Ψηφοφορία από το εξωτερικό, η ώρα είναι τώρα!», που διοργανώθηκε από την αλβανική Κεντρική Εκλογική Επιτροπή και την Παρουσία του ΟΑΣΕ στο Τιράνα.

Στην ομιλία του, ο Celibashi είπε ότι οι τροποποιήσεις στον Εκλογικό Κώδικα του 2020, για πρώτη φορά, περιελάμβαναν κανόνες που στοχεύουν να δώσουν δικαίωμα ψήφου στους Αλβανούς πολίτες, μόνιμους κατοίκους στο εξωτερικό. στο έδαφος της Δημοκρατίας της Αλβανίας, όπου και έχουν επίσης την κατοικία τους.

«Η συμπερίληψη αυτών των κανόνων στον Εκλογικό Κώδικα πραγματοποιήθηκε μόλις λίγους μήνες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία των κοινοβουλευτικών εκλογών της 25ης Απριλίου 2021. Έτσι, ο Εκλογικός Κώδικας όρισε την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ως το αρμόδιο όργανο για την οργάνωση και τη διαχείριση ψηφοφορίας αλλοδαπών, αυτό ως μέρος της συνολικής εκλογικής διαδικασίας, την οποία η ΚΕΕ έχει τη νομική αρμοδιότητα να προετοιμάζει, να εφαρμόζει και να διαχειρίζεται.

Με βάση τις τροποποιήσεις στον Εκλογικό Κώδικα του 2020, η ΚΕΕ αναδιοργανώθηκε πλήρως σε δομή και σύνθεση. Και αυτό μόλις 6 μήνες πριν από την ημερομηνία των αναμενόμενων εκλογών της 25ης Απριλίου 2021. Αν και ο χρόνος ήταν σχεδόν θεωρητικά ανεπαρκής, έστω και μόνο για την προετοιμασία των εκλογών εντός της χώρας,

Ο Celibashi πρόσθεσε ότι από την άλλη, πέρα από τις δημόσιες δηλώσεις που έκαναν οι πολιτικοί, φαινόταν ξεκάθαρο ότι δεν ήταν ακόμοι διατεθειμένοι να δεχτούν και επιπλέον να εργαστούν για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας. Αυτή η στάση τους επηρέασε και τη μη πραγματοποίηση της «απ' έξω ψηφοφορίας» σε εκείνες τις εκλογές.

«Μάλιστα, για να είμαστε ρεαλιστές, αυτή τους η στάση έχει ως ένα βαθμό δικαιολογημένη. Η αβεβαιότητα και η δυσπιστία που έχουν τα κόμματα μεταξύ τους για την εκλογική διαδικασία εντός της χώρας, είναι φυσικά σε μεγαλύτερο βαθμό στην περίπτωση της εξωτερικής ψηφοφορίας. Και ακόμη περισσότερο όταν οι κανόνες για αυτή τη διαδικασία πρέπει να εγκριθούν μόλις 6 μήνες πριν από την ημερομηνία των κοινοβουλευτικών εκλογών. Κατά την άποψή μου, η ψηφοφορία από το εξωτερικό, ειδικά την πρώτη φορά, έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση μια συναίνεση, όχι τόσο ευρεία όσο πολιτική, αλλά σχεδόν πλήρη, για κάθε προπαρασκευαστική και εφαρμοστική πτυχή αυτής της διαδικασίας. Στις συνθήκες που η ψηφοφορία στο εσωτερικό της χώρας συνοδεύεται σχεδόν πάντα από την αντιπολίτευση για το εκλογικό αποτέλεσμα, είναι σαφές ότι πρέπει να αποφασίσουμε για την πραγματοποίηση αυτής της διαδικασίας, αφού όλοι οι σχετικοί παράγοντες, πολιτικοί και θεσμικοί, να συμβάλουν σε αυτή τη διαδικασία.

Η ΚΕΕ είναι αποφασισμένη και απόλυτα πεπεισμένη ότι η εκπλήρωση των θεσμικών της αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την εξωτερική ψηφοφορία δεν μπορεί να είναι πλήρης και χρήσιμη εάν για την εκπλήρωσή τους δεν λάβουμε υπόψη όλους τους παράγοντες που ενδιαφέρονται για αυτή τη διαδικασία», είπε.

Επίσης πρόσθεσε ότι τα πολιτικά κόμματα, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι θεσμοί και οι διεθνείς οργανισμοί – εταίροι καλούνται να συμμετάσχουν στην προετοιμασία της διαδικασίας ψηφοφορίας από το εξωτερικό. Ολόκληρο το κανονιστικό πλαίσιο για την εξωτερική ψηφοφορία θα γνωμοδοτήσει στο στάδιο της σύνταξης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών κομμάτων.

«Σκοπεύουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία το αργότερο το επόμενο φθινόπωρο. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι είναι πολύς καιρός και αρκετός για να χτιστεί ολόκληρη η κανονιστική και αρχιτεκτονική αυτής της διαδικασίας, αλλά δεν είναι έτσι. Θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε στους κανόνες που σχετίζονται με την εγγραφή ψηφοφόρων από το εξωτερικό, με τις διαδικασίες και τρόπος ψηφοφορίας, υπολογισμός και πίνακα αποτελεσμάτων κ.λπ. Λίγο-πολύ θα πρέπει να υιοθετήσουμε έναν εκλογικό κώδικα μόνο για ψηφοφορίες εκτός χώρας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι απλό πράγμα στην Αλβανία. Όπως και να έχει, από την άλλη, το φθινόπωρο της επόμενης χρονιάς απέχει αρκετά από την περίοδο των επερχόμενων εκλογών για τη Βουλή της Αλβανίας. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή την περίπτωση τα πολιτικά κόμματα θα δυσκολευτούν να υπολογίσουν καλά τα πολιτικά εκλογικά τους συμφέροντα στις απόψεις και τις αξιολογήσεις τους σχετικά με τους κανόνες που θα υιοθετηθούν για την εξωτερική ψηφοφορία. Έτσι, ελπίζουμε να επιτύχουμε πλήρη συναίνεση για το περιεχόμενο αυτών των κανόνων», δήλωσε ο Celibashi.

Ακόμη είπε ότι πιθανότατα θα ήταν πιο χρήσιμο για τον Εκλογικό Κώδικα να υπάρχουν πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με την ψηφοφορία εκτός χώρας. Αλλά αυτό έχει ήδη περάσει. Εναπόκειται πλέον ουσιαστικά στην ΚΕΕ να θεσπίσει κάθε κανόνα για όλες τις πτυχές της εξωτερικής ψηφοφορίας.

«Η έγκριση όλων των καταστατικών από την ΚΕΕ εντός του φθινοπώρου του επόμενου έτους, θα μας δώσει τη δυνατότητα να προετοιμάσουμε καλύτερα ολόκληρη την τεχνική και υλικοτεχνική υποδομή της ψηφοφορίας από το εξωτερικό. Αυτή η πτυχή της διαδικασίας της εξωτερικής ψηφοφορίας είναι επίσης πολύ σημαντική. Τα πολιτικά κόμματα και οι ψηφοφόροι της διασποράς ενδιαφέρονται και πρέπει να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες και ολόκληρη την τεχνική πτυχή της ψηφοφορίας και για αυτό θα πρέπει να έχουν αρκετό διαθέσιμο χρόνο. Η προετοιμασία της τεχνικής υποδομής απαιτεί επίσης εκτεταμένη διαδικασία διαβούλευσης με όλους τους παράγοντες. Η ΚΕΕ θα δημιουργήσει μια δομή περιοδικών διαβουλεύσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την ψηφοφορία από το εξωτερικό. Πιστεύουμε ότι η διαφάνεια και η συνεκτικότητα θα προσδώσουν αξιοπιστία τόσο στην προετοιμασία αυτής της διαδικασίας όσο και στην εφαρμογή της. Αυτή η διάσκεψη είναι το πρώτο βήμα και ο δείκτης αυτής της προσέγγισης από την ΚΕΕ», κατέληξε ο Αλβανός Επίτροπος. 

×
Subscribe