Αλβανία: Σύσταση ειδικής δομής για τους αγνοουμένους του πρώην καθεστώτος

Αλβανία: Σύσταση ειδικής δομής για τους αγνοουμένους του πρώην καθεστώτος

Το Κοινοβούλιο της Αλβανίας ενέκρινε στην ολομέλεια της 17ης Μαρτίου τη νέα Δομή Αρχής Ενημέρωσης για τα έγγραφα της πρώην κρατικής ασφάλειας, η οποία περιλαμβάνει την ειδική μονάδα για τους αγνοούμενους της δικτατορίας.

Το σχέδιο απόφασης «Για ορισμένες προσθήκες και αλλαγές στην απόφαση του Κοινοβουλίου με αρ. 95/2016 «Περί έγκρισης δομής, προσωπικού και μισθολογικής κατάταξης του προσωπικού της Αρχής Πληροφοριών για τα Έγγραφα Πρώην Κρατικής Ασφάλειας», εγκρίθηκε με 85 ψήφους υπέρ, καμία κατά και 21 αποχές.

Με ειδικές διατάξεις στον οργανικό νόμο 45/2015, όπως τροποποιήθηκε, και δυνάμει του νόμου αρ. 9802, ημερομηνίας 13/092007 «Περί επικύρωσης της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία όλων των Προσώπων από τον Βίαιο Εξαφανισμό», η Αρχή έχει αυξημένες εξουσίες και πρωταρχικό ρόλο:

- σε συνεργασία με κεντρικούς και τοπικούς φορείς για τη διαδικασία αναγνώρισης των σορών όσων εξαφανίστηκαν ή εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του κομμουνισμού.

-στη λήψη μέτρων προστασίας και διατήρησης με τον καταλληλότερο τρόπο των τόπων που σήμερα θα χαρακτηριστούν ως τόποι ταφής, όπου ο νομοθέτης προβλέπει ότι οι κανόνες συνεργασίας καθορίζονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες, που συνάπτονται για το σκοπό αυτό μεταξύ των μερών, πράγμα που σημαίνει ότι, «Οι αρμόδιες αρχές και ο τρόπος προστασίας και διατήρησης των ταυτοποιημένων ή ύποπτων τάφων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου».

Για την διεκπεραίωση αυτών των πρόσθετων εργασιών, έχει γίνει εκτεταμένη δουλειά με την τεκμηρίωση, το νομικό πλαίσιο και τις συμφωνίες συνεργασίας (με την Κρατική Αστυνομία), καθώς και με διοργανικές τεχνικές στρογγυλές τράπεζες για τον συντονισμό των αρμοδιοτήτων.

Οι διαδικασίες εργασίας που ανατίθενται στην Αρχή από το νόμο διεξάγονται ευρέως στο πεδίο και απαιτούν πρόσθετο ανθρώπινο δυναμικό, συνοδευόμενο από οικονομικό κόστος, (μέχρι να καλυφθούν από έργα της Αρχής με εταίρους).

Η νεοεγκεκριμένη Διεύθυνση Διοργανικών Σχέσεων στη Διαδικασία Ταυτοποίησης και Ανάκτησης Αγνοουμένων, με πέντε υπαλλήλους, θα έχει ως πεδίο δράσης τη διοργανική συνεργασία για τον εντοπισμό και περισυλλογή των σορών των αγνοουμένων και εκτελεσθέντων και τη λήψη μέτρων για τη συμπλήρωση κάθε θεσμικής επικοινωνίας της Αρχής με τις αρμόδιες αρχές και την επιδίωξη ειδικών έργων, δημιουργώντας έτσι μια σαφή εικόνα όλων των δραστηριοτήτων για τους αγνοούμενους, συμπεριλαμβανομένων και άλλων παραγόντων σε αυτές τις διαδικασίες, τόσο ευαίσθητες όσο και ανθρώπινες.

Η παραπάνω απόφαση έρχεται σε μία περίοδο όπου πιέσεων και από τις ΗΠΑ, οι οποίες επιθυμούν την αποκατάσταση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τις διώξεις του πρώην κομμουνιστικού καθεστώτος στην Αλβανία. 

×
Subscribe

Συνάντηση Δένδια - Γκουτέρες με επίκεντρο τους Έλλ...
Η Πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποιεί για την σημερινή δ...