Αδιαφάνεια στις δημόσιες δαπάνες από την αλβανική κυβέρνηση (έρευνα)

Αδιαφάνεια στις δημόσιες δαπάνες από την αλβανική κυβέρνηση (έρευνα)

Τα αλβανικά κυβερνητικά όργανα δεν είναι διαφανή στην υποβολή των εκθέσεών τους σχετικά με την εφαρμογή των στρατηγικών και των δαπανών του προϋπολογισμού του κράτους.

Αυτό είναι το κύριο εύρημα της Έκθεσης για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, που δημοσιεύτηκε από το Ινστιτούτο Δημοκρατίας και Διαμεσολάβησης.

Η εν λόγω έκθεση αποκάλυψε «σημαντικές ελλείψεις» όσον αφορά τη διαφάνεια της κυβέρνησης, τη λογοδοσία, το άνοιγμα και τη συμμετοχή του κοινού στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών.

Επίσης η αλβανική κυβέρνηση δεν εμπλέκει την κοινωνία των πολιτών κατά την σύνταξη κα την διαβούλευση στην νομοθεσία ή στον συντονισμό των πολιτικών δημόσιας διοίκησης. Αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων καλής διακυβέρνησης και δημόσιας διοίκησης, αναφέρει η έκθεση.

Παρά την σχετική νομοθεσία, η κυβέρνηση δεν εμπλέκει την κοινωνία των πολιτών σε δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τη νομοθεσία και τις πολιτικές.

Κατά την περίοδο που παρακολουθήθηκε, πραγματοποιήθηκαν επίσημες διαβουλεύσεις με περίπου το 64 τοις εκατό (18 από τους 28) των υιοθετημένων νόμων και το 40 τοις εκατό (6 από τους 15) των στρατηγικών και σχεδίων δράσης.

Ακόμη, παραμένει ασαφές εάν οι αντιδράσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων επίσημων διαβουλεύσεων, καθώς η κυβέρνηση δεν έχει κοινοποιήσει καμία δημόσια έκθεση διαβούλευσης.

Άλλα ευρήματα της έκθεσης είναι:

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στην Αλβανία αξιολογείται γενικά θετικά. Ανακοινώνει τακτικά κενές θέσεις και δημοσιεύει σαφώς αιτήσεις εργασίας. Τα κριτήρια πρόσληψης δημοσίων υπαλλήλων βασίζονται στην αξία και δεν εισάγουν διακρίσεις. Ωστόσο τα κυβερνητικά ιδρύματα δεν ακολουθούν ενεργά μια πολιτική ανοικτών δεδομένων και παρουσιάζουν μόνο βασικές πληροφορίες στους ιστότοπούς τους, ενώ σπάνια συγκεκριμένες πληροφορίες και εκθέσεις προϋπολογισμού.

Η έκθεση αποτελεί μέρος ενός τριετούς χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου που ξεκίνησε το 2018 με στόχο την παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων στις δημόσιες διοικήσεις των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Επικεντρώθηκε στο στρατηγικό πλαίσιο μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, ανάπτυξης και συντονισμού πολιτικής, διαχείρισης δημόσιων υπηρεσιών, λογοδοσίας, παροχής υπηρεσιών και διαχείρισης δημοσίων οικονομικών.

Τέλος, στο ίδιος μήκος κύματος κινούνται και οι ανακοινώσεις για την Εθνική Ελληνική Μειονότητα. Τόσο στις αναγνωρισμένες από το αλβανικό κράτος περιοχές, όσο και στις υπόλοιπες, διαφάνεια αποτελεί δεν χαρακτηρίζει την αλβανική πλευρά, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση να βρίσκεται 100% στα χέρια του Ράμα.

29 χρόνια από την επέτειο ενθρόνισης του Αρχιεπισκ...
Το Ηνωμένο Βασίλειο θα κατασκευάσει φυλακή στην Αλ...

Σχετικά άρθρα 

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη
Επισκέπτης
Τρίτη 27/09/22, 11:27

Εικόνα Captcha

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Μπορείτε να μας βρείτε και να συνδεθείτε μαζί μας στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ακολουθήστε μας:


Η σελίδα είναι αφιερωμένη στην μνήμη του Γιώργου Γκιώνη