500 χιλιάδες Αλβανοί εγκατέλειψαν τη χώρα τους την τελευταία 10ετια

500 χιλιάδες Αλβανοί εγκατέλειψαν τη χώρα τους την τελευταία 10ετια

500 χιλιάδες πολίτες εγκατέλειψαν την Αλβανία τα τελευταία 9 χρόνια, τον μεγαλύτερο αριθμό στην περιοχή

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Μελετών της Βιέννης υπολόγισε ότι από το 2010 έως και το 2019, περίπου 499 χιλιάδες άνθρωποι μετανάστευσαν από την Αλβανία, σε μια πρόσφατη έκθεση για τη μετανάστευση στα Δυτικά Βαλκάνια.

Οι εμπειρογνώμονες έλαβαν στοιχεία από την Eurostat για χώρες της ΕΕ καθώς και για τρίτες χώρες. Ο αριθμός των μεταναστών στην Αλβανία υπολογίστηκε μέσω των αδειών διαμονής που εκδόθηκαν για πρώτη φορά από αυτές τις χώρες.

56% των αδειών χορηγούνται για οικογενειακούς λόγους, 17,5% για εργασία και τα υπόλοιπα αναφέρονται για άλλους λόγους ή μελέτη.

Η Αλβανία είχε ως αποτέλεσμα τον υψηλότερο αριθμό μεταναστών σε σύγκριση με τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία, την Β. Μακεδονία και το Κοσσυφοπέδιο. 

Ως θεμελιώδης παράγοντας, οι ειδικοί της Βιέννης επισημαίνουν τον υψηλό δείκτη φτώχειας, ένα φαινόμενο που εξηγεί τις υψηλές μεταναστευτικές ροές, ιδίως στην Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο.

Η Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο είναι οι δύο χώρες με το χαμηλότερο επίπεδο στο κατά κεφαλήν εισόδημα στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και με τον υψηλότερο δείκτη φτώχειας σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και κατά συνέπεια, έχουν και τις υψηλότερες μεταναστευτικές ροές.

Ένας άλλος παράγοντας είναι το δίκτυο διασποράς, το οποία παρέχει πληροφορίες και πόρους που διευκολύνουν τη μετανάστευση.

Τα συστήματα διευκόλυνσης που έχουν δημιουργήσει δυτικές χώρες όπως η Γερμανία για την απορρόφηση στην εργασία είναι επίσης ένας άλλος παράγοντας.

Στο Μαυροβούνιο, η μετανάστευση την τελευταία δεκαετία αποτελεί έντονο χαρακτηριστικό του νεαρού πληθυσμού. Περίπου 20 χιλιάδες άδειες εργασίας εκδόθηκαν σε νέους στο Μαυροβούνιο κατά την περίοδο 2010-2019, λένε οι ειδικοί της Βιέννης. Οι περισσότερες άδειες εργασίας είναι εποχικής φύσης, για οικοδομικές εργασίες, τουρισμό και εμπόριο.

Στη Σερβία, το προφίλ μετανάστευσης δείχνει την αποχώρηση ατόμων άνω των 30 ετών, κυρίως για λόγους απασχόλησης.

Στην Αλβανία, σε αντίθεση με άλλες χώρες της περιοχής, υπάρχει μετανάστευση όλων των ηλικιών, αλλά είναι πολύ πιο έντονη μεταξύ των νεότερων ομάδων. Η Αλβανία αντιμετωπίζει καθαρή μετανάστευση για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Ακόμη και στη Βοσνία, η μετανάστευση επηρέασε όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού, αλλά είναι πιο εμφανής στους νέους.

Ο υψηλός δείκτης ανεργίας των νέων, η οικογενειακή επανένωση και η εκπαίδευση εξηγούν τους λόγους μαζικής μετανάστευσης των νέων.

Το ποσοστό ανεργίας στις ηλικιακές ομάδες (15-19 και 20-24 ετών) στις βαλκανικές χώρες είναι πολύ υψηλότερο από ότι στις ηλικιωμένες.

Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι στη Βοσνία, τη Σερβία, την Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο, οι νέοι είχαν δύο έως τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να είναι άνεργοι από ότι οι ηλικιωμένοι. 

Οι κρυπτοχριστιανοί της Σπαθίας στο Ελμπασάν
Θετικός ο Ράμα για επανάληψη δημοτικών εκλογών και...

Σχετικά άρθρα