Η επιτροπή της Βενετίας επικρίνει τις αλλαγές του Ράμα στον εκλογικό νόμο

Η επιτροπή της Βενετίας επικρίνει τις αλλαγές του Ράμα στον εκλογικό νόμο

Το σχέδιο Γνωμοδότησης αναφορικά με το πλαίσιο της Εκλογικής Νομοθεσίας στην Αλβανία έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή της Βενετίας. Πρόκειται για θεσμό γνωμοδοτικού χαρακτήρα νομικών, του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο συμβάλει στην προώθηση διαδικασιών ώστε νομοθετικές πράξεις κυβερνήσεων να προσαρμόζονται στις προδιαγραφές των πρακτικών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση της δημοκρατίας, την ενδυνάμωση των θεσμών, τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα συναφή.

Στην Επιτροπή είχε προσφύγει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ο Πρόεδρος της Αλβανίας κ. Ιλίρ Μέτα, προκειμένου παρεμποδίσει τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης του Σοσιαλιστικού Κόμματος να εφαρμόσει τον τροποποιημένο Εκλογικό Κώδικα στην επικείμενες εκλογές, τον Απρίλιο 2021.

Οι εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης στο σχέδιο της Έκθεσης τους είναι ιδιαίτερα επικριτικοί τόσο ως προς το τυπικό σκέλος της διαδικασίας που ακολουθήθηκε απ’ την σοσιαλιστική κυβέρνηση για τις τροποποιήσεις του Συντάγματος και του Εκλογικού Νόμου όσο και ως προς το περιεχόμενο των ρυθμίσεων. Ωστόσο όμως απ’ τη μια αδυνατώντας να επιβάλει αποφάσεις και απ’ την άλλη δεδομένου ότι μένει περιορισμένο χρονικό διάστημα έως τη διενέργεια των εκλογών, αρκείται σε διαπιστώσεις και προβαίνει σε συστάσεις για την προσεκτική εφαρμογή του Νόμου στις επικείμενες εκλογές προκειμένου μη επιβαρυνθεί ακόμη το κλίμα.

Η εξέταση της προσφυγής του Προέδρου της Δημοκρατίας της Αλβανίας έγινε σε συνεργασία με τους ειδικούς επί εκλογικών συστημάτων και διαδικασιών του ΟΑΣΕ, τον ODHIR (Οργανισμός για Δημοκρατικούς Θεσμούς και Ανθρώπινα Δικαιώματα), που παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εκλογές στην Αλβανία και όχι μόνο.

Σύμφωνα με το Σχέδιο – Γνωμοδότησης επικρίνεται ιδιαίτερα ότι ένα τόσο ουσιαστικό ζήτημα και ευαίσθητο για την πολιτική σταθερότητα στη χώρα, όπως αυτό της τροποποίησης του Συντάγματος στα άρθρα που αφορούν στις εκλογές, αντιμετωπίστηκε χωρίς την συναίνεση της αντιπολίτευσης. Επί το πλείστον και οι ανάλογες αλλαγές δεν συζητήθηκαν όπως έπρεπε να γίνει με όλο το φάσμα των κομμάτων και της κοινωνίας των πολιτών.

Οι αλλαγές άγγιξαν σημεία όπως η δυνατότητα συγκρότησης προεκλογικών συμμαχιών, την λίστα των υποψηφίων, τον καθορισμό των εκλογικών περιφερειών, όριο εκλογής στη Βουλή κ.α. Στην ουσία όλες αυτές οι παράμετροι σχετίζονται άμεσα με το εκλογικό αποτέλεσμα. Έτσι η Επιτροπή συμπεραίνει ότι παρόλο που οι αλλαγές δεν προσβάλουν την ουσία της συνοχής της εκλογικής συμμαχίας εν τούτοις δύναται επιφέρουν συνέπειες ειδικά στην περίπτωση της Αλβανίας όπου φαίνεται ότι η διαφορά του εκλογικού αποτελέσματος θα είναι ιδιαίτερα στενή. 

Η Επιτροπή εκφράζεται υπέρ των μικρών κομμάτων καθώς παρατηρεί ότι ναι μεν προτεραιότητα του εκλογικού συστήματος και της νομοθεσίας πρέπει να είναι η διασφάλιση σταθερής πλειοψηφίας, σημαντική ωστόσο είναι η διασφάλιση του πλουραλισμού.

tachydromos.org

Η Αλβανική κυβέρνηση σέρνει στα δικαστήρια 5 άτομα...
Διαμαρτυρία κατοίκων της Δρόπολης κατά του Δημάρχο...

Σχετικά άρθρα