Ἐλευθέρας FYROM στό ΝΑΤΟ μέ ρήτρα διεθνοῦς εὐθύνης και η απάντηση του Μεγάρου Μαξίμου στην ΕΣΤΙΑ

 Ἐλευθέρας FYROM στό ΝΑΤΟ μέ ρήτρα διεθνοῦς εὐθύνης και η απάντηση του Μεγάρου Μαξίμου στην ΕΣΤΙΑ  Πηγή: Himara.gr | Ειδήσεις απ' την Βόρειο Ήπειρο

Τά «ψιλά γράμματα» τῆς διεθνοῦς συμφωνίας δέν ἀποτελοῦν ἐγγύηση γιά τήν Ἑλλάδα

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ παράγων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν λέει αὐτές τίς ἡμέρες, σέ ἐμπιστευτικές συζητήσεις του, ὅτι «οἱ πιθανότητες γιά λύση στό θέμα τῶν Σκοπίων εἶναι δύο στίς 3, ἄνω τοῦ 70%». Στήν πραγματικότητα ἡ αἰσιοδοξία του αὐτή ἀφορᾶ τήν ἐπίτευξη διεθνοῦς συμφωνίας-πλαίσιο μέ τά Σκόπια, ἡ ὁποία θά ἀπαιτηθεῖ νά κυρωθεῖ ἀπό τά κοινοβούλια.

Ἡ συμφωνία δέν εἶναι ἀπαραίτητο ὅτι θά ὁδηγήσει σέ ἐπίλυση τῆς διεθνοῦς διαφορᾶς γιά τήν ὀνομασία στό σκέλος τοῦ erga omnes. Μπορεῖ ὅμως κάλλιστα νά ἀξιοποιηθεῖ ὡς διαβατήριο καλῆς συμπεριφορᾶς προκειμένου νά ἐξασφαλίσουν τά Σκόπια τό εἰσιτήριο τῆς προενταξιακῆς εἰσόδου στήν ΕΕ καί τό ΝΑΤΟ καί μετά νά ἀθετήσουν τίς ὑπογραφές τους. Μπορεῖ ἐπίσης τυχόν συμφωνία νά ἀποτελέσει τό ἰσχυρό χαρτί Ζάεφ γιά νά προκαλέσει πρόωρες ἐκλογές στήν χώρα του. Ἡ Ἑλλάς ὅμως δέν διασφαλίζεται βάσει ὅσων γνωρίζουμε ἕως σήμερα ἐνώπιον τῆς σφόδρα πιθανῆς στρεψοδικίας τῶν Σκοπιανῶν.

Ὅπως προκύπτει ἀπό τόν διάλογο πού εἶχε τήν Παρασκευή ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος μέ δημοσιογράφους, ἡ Κυβέρνησις θεωρεῖ ὡς… ἐγγύηση τήν ρήτρα διεθνοῦς εὐθύνης πού θά περιληφθεῖ στήν ὑπό κατάρτισιν διεθνῆ σύμβαση-πλαίσιο. Ρήτρα πού μπορεῖ νά ὁδηγήσει μετά ἀπό χρόνια στήν ἀκύρωση τῆς ἑλληνοσκοπιανῆς διεθνοῦς συμφωνίας, ὄχι ὅμως καί στήν ἀνάκληση τῆς ἐντάξεως τῶν Σκοπίων σέ διεθνῆ ὀργανισμό. Ἡ ἔννοια τῆς διεθνοῦς εὐθύνης ἔχει υἱοθετηθεῖ ἀπό τήν Γενική Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ καί ἔχει προσαρτηθεῖ σέ παράρτημα ἀποφάσεώς της, τοῦ 2001. Τό κείμενο τῆς κωδικοποιήσεως πού ἔκανε ὅμως ὁ καθηγητής J. Crawford δέν ἀποτελεῖ συνθήκη –τά διεθνῆ δικαστήρια τήν ἀναφέρουν σέ ἀποφάσεις τους ὡς κωδικοποίηση ἐθίμου. Κορυφαῖοι διεθνολόγοι στούς ὁποίους ἀποτάθηκε ἡ «Ἑστία» ξεκαθαρίζουν ὅτι ἄν τά Σκόπια ἐνταχθοῦν στό ΝΑΤΟ ἀλλά παραβιάσουν τήν συμφωνία καί δέν ἀλλάξουν συνταγματική ὀνομασία στό ἐσωτερικό τους θά εἶναι ὑπόλογα καί ἀνοικτά στήν ἐπιβολή κυρώσεων (διεθνής εὐθύνη), ὡστόσο ἡ θέσις τους στήν ΕΕ καί τό ΝΑΤΟ, ἐάν ἔχουν καθεστώς προενταξιακό ἔστω, δέν ἐπηρεάζεται!

Ὁ ἀποκαλυπτικός διάλογος Τζανακόπουλου – δημοσιογράφων εἶχε ὡς ἑξῆς:

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εἶναι προφανές ὅτι μία συμφωνία θά ὁδηγήσει στήν ὑπογραφή μιᾶς διεθνοῦς συνθήκης, μεταξύ τῆς Ἑλλάδας καί τῆς ΠΓΔΜ, ἡ ὁποία αὐτή συνθήκη τί θά κάνει; Θά περιγράφει συγκεκριμένα βήματα, ἔτσι ὥστε νά ἀλλάξει καί ἡ συνταγματική ὀνομασία τῆς γείτονος καί νά βρεθεῖ μία λύση, ἐν πάση περιπτώσει, στό συγκεκριμένο πρόβλημα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εἶστε αἰσιόδοξος ὅτι τό λύνουμε;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θεωρῶ ὅτι ὑπάρχει πολιτική βούληση καί ἀπό τίς δύο μεριές, θεωρῶ ὅτι ὑπάρχουν οἱ τεχνικές προϋποθέσεις. Φαίνεται ὅτι καί ἀπό τήν πλευρά τῆς ΠΓΔΜ μποροῦν νά γίνουν συγκεκριμένα βήματα, ὥστε νά καλυφθεῖ ὁ δρόμος.

ΔΗΜ.: Ἔχουν κάνει πίσω τά Σκόπια; Πατᾶνε τίς δικές μας κόκκινες γραμμές ἤ ἔχουν κάνει πίσω;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ἡ ἑλληνική πλευρά ἔχει θέσει δύο βασικές προϋποθέσεις, ἔτσι ὥστε νά ὑπάρξει συμφωνία. Τό πρῶτο εἶναι ἡ σύνθετη ὀνομασία, πρᾶγμα τό ὁποῖο, βεβαίως, γίνεται ἀποδεκτό καί ἀπό τούς γείτονές μας. Καί ἡ δεύτερη βασική προϋπόθεση γιά νά ὑπάρξει συμφωνία, εἶναι τό erga omnes. Τί σημαίνει erga omnes; Ὅτι αὐτή ἡ σύνθετη ὀνομασία θά ἰσχύει ἔναντι ὅλων, δηλαδή θά ἰσχύει καί στό ἐσωτερικό τῆς ΠΓΔΜ.

ΔΗΜ.: Ἔχει νά κάνει μέ τίς ταυτότητες;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ὀνομασία τήν ὁποία θά χρησιμοποιοῦν στίς ἐσωτερικές τους διαδικασίες οἱ γείτονές μας, θά εἶναι ἡ ὀνομασία τήν ὁποία θά συμφωνήσουμε μεταξύ μας.

ΔΗΜ.: Δηλαδή, ἄν συμφωνήσουμε Upper Macedonia, θά εἶναι…

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μήν μποῦμε στήν ὀνοματολογία. Ὅμως, αὐτό πού θέλω νά σᾶς πῶ εἶναι ὅτι γιά νά γίνει κάτι τέτοιο, εἶναι προφανές ὅτι χρειάζεται συνταγματική ἀναθεώρηση ἀπό τήν πλευρά τῶν γειτόνων μας.

ΔΗΜ.: Δέν προλαβαίνουν, ὅμως, ἀπό ὅ,τι φαίνεται τώρα.

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως, θέλουν χρόνο.

ΔΗΜ.: Ἄρα οἱ ἐγγυητές μποροῦν νά ὑπάρξουν καί νά δώσουν αὐτόν τόν ἕνα-ἑνάμισυ χρόνο;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αὐτό τό ὁποῖο θά συμφωνηθεῖ θά εἶναι ἕνα χρονοδιάγραμμα πού θά προβλέπει βήματα καί ἑκατέρωθεν ὑποχρεώσεις ἀπό τίς δύο χῶρες, ἔτσι ὥστε κάποια στιγμή, μέσα σέ ἕνα εὔλογο χρονικό διάστημα, νά ἔχουμε πλέον καλύψει ὅλα τά ζητήματα καί νά ἔχουμε καταλήξει καί σέ ἀναγνώριση, ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδας, τῆς γειτονικῆς χώρας, ἀλλά καί σέ ἐσωτερικές διαδικασίες πού πρέπει νά γίνουν στήν ΠΓΔΜ, γιά νά ἐξυπηρετηθοῦν οἱ ὑποχρεώσεις τίς ὁποῖες ἔχει ἀναλάβει.

ΔΗΜ.: Πού σημαίνει ὅτι ἄν ἀθετήσουν τά λόγια τους τά Σκόπια, πολύ ἁπλά θά τεθοῦν ἐκτός διαδικασίας.

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε δέν ἰσχύει ἡ συνθήκη.

ΔΗΜ.: Εἶστε σαφής.

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Γιά νά τό ποῦμε μέ μεγαλύτερη σαφήνεια, τότε δημιουργεῖται διεθνής εὐθύνη.

Τό Μέγαρο Μαξίμου ἀπαντᾶ στήν «Ἑστία» γιά τήν Μακεδονία

Non paper γιά τό πρωτοσέλιδό μας – Ἐπιμένουμε: Ὁδηγούμαστε σέ διπλή ὀνομασία

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ αἴσθηση καί ἐλαφρά ἀναταραχή προεκάλεσε στό Μέγαρο Μαξίμου τό χθεσινό ἀποκαλυπτικό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας» μέ τό ὁποῖο ἐπισημαίναμε τό μεῖζον διαπραγματευτικό λάθος στό ὁποῖο ὁδηγεῖται ἡ Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ στό θέμα τῶν Σκοπίων: στήν ὑπογραφή, δηλαδή, μιᾶς διεθνοῦς συμφωνίας-πλαίσιο μέ χρονοδιαγράμματα καί ὁδικό χάρτη μακρᾶς πνοῆς, ὁ ὁποῖος θά δώσει τήν δυνατότητα στά Σκόπια νά λάβουν ἐλευθέρας γιά προενταξιακό καθεστώς τόσο στό ΝΑΤΟ ὅσο καί τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.

Ἡ ἐπισήμανσίς μας στήν ὁποία ἠναγκάσθη νά ἀπαντήσει, σέ ἤπιους πάντως τόνους, –ἄς τό ἀναγνωρίσουμε αὐτό– τό Μέγαρο Μαξίμου ἦταν σαφής καί συγκεκριμένη. Στήν κατηγορηματική δέσμευση τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου Δημήτρη Τζανακόπουλου ὅτι θά ἀκυρωθεῖ ἡ διεθνής συνθήκη ἐάν τά Σκόπια παραβιάσουν τήν συμφωνία στό σκέλος τοῦ erga omnes καί δέν ἀναθεωρήσουν τό Σύνταγμα καί τήν συνταγματική ὀνομασία τους, ἐμεῖς ρωτήσαμε εὐθέως: Τό ζήτημα εἶναι ἡ ἀκύρωσις τῆς Διεθνοῦς συμφωνίας ἤ ἡ ἀνάκλησις τῆς προσκλήσεως τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ ὑπό τήν αἵρεσιν τῆς συμμορφώσεως στά συμφωνηθέντα; Τό Μέγαρο Μαξίμου μᾶς ἔκανε τήν τιμή νά μᾶς ἀπαντήσει μέ non paper, τό ὁποῖο ἀναφέρει τά ἑξῆς:

«Νon paper 14.05.2018

Ἡ σημερινή κυβέρνηση διαπραγματεύεται γιά τό ὀνοματολογικό τῆς ΠΓΔΜ μέ μοναδικό γνώμονα τό ἐθνικό συμφέρον καί ἔχοντας θέσει δύο σαφεῖς ὅρους γιά τή διασφάλιση τῆς ἐθνικῆς γραμμῆς. Τή σύνθετη ὀνομασία καί τήν ἰσχύ της ἔναντι ὅλων. Ὅπερ συνεπάγεται καί τήν ἀλλαγή τῆς συνταγματικῆς ὀνομασίας τῆς γείτονος ὡς προϋπόθεση γιά τήν ὑποστήριξή μας στήν ἔνταξή της σέ Ε.Ε. καί ΝΑΤΟ.

Συνεπῶς, τά ὅσα ἀναφέρονται ἑρμηνευτικά στό σημερινό δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας “Ἑστία” δέν ἀνταποκρίνονται στήν πραγματικότητα».

Ἡ ἀπάντησίς μας ἔχει ὡς ἑξῆς: Κατ’ ἀρχάς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀντίδραση. Τό γεγονός ὅτι ἐκρίθη ἀπό τόν Πρωθυπουργό Ἀλέξη Τσίπρα –ὁ ὁποῖος καλεῖται ἀπό τούς συνεργάτες του καί …ἀρχισυντάκτης τῶν non papers– σκόπιμο νά λάβουμε ἀπάντηση, τιμᾶ τήν Κυβέρνηση. Ὡστόσο μέ λύπη ὀφείλουμε νά ἐπισημάνουμε ὅτι οἱ ἀνησυχίες μας δέν διασκεδάζονται. Ἀντιθέτως ἐνισχύονται. Καί τοῦτο διότι πρῶτον ἡ Κυβέρνησις ἀποφεύγει νά κάνει οἱαδήποτε ἀναφορά στό λάθος πού ἐντοπίσαμε μέ τήν ἐπίκληση τῆς νομικῆς ἔννοιας τῆς διεθνοῦς εὐθύνης. Δεύτερον καί σημαντικώτερο, ὅμως, διότι πρός τήν κατεύθυνση τῶν πληροφοριῶν μας καί τῶν ἐκτιμήσεών μας, ἐν ὄψει τῆς συναντήσεως Τσίπρα – Ζάεφ, ἔγιναν χθές γνωστές καί ἄλλες πληροφορίες οἱ ὁποῖες δέν διεψεύσθησαν. Πληροφορίες γιά τό χρονοδιάγραμμα ὑλοποιήσεως τῆς συμφωνίας. Ἐπανερχόμαστε σήμερα, λοιπόν, καί ρωτᾶμε:

– Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ διεθνής συμφωνία-πλαίσιο τύπου Λωζάννης μέ ἐγγυητές τήν ΕΕ, τό ΝΑΤΟ καί τόν ΟΗΕ, πού πιθανῶς θά ἀνακοινωθεῖ μεθαύριο Πέμπτη, πρέπει νά κυρωθεῖ ἀπό τά δύο κοινοβούλια ἀρχές Ἰουνίου καί σέ κάθε περίπτωση πρίν ἀπό τήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ;

– Εἶναι ἀλήθεια ὅτι μετά τήν κύρωσή της (μέ 151 ἤ 180 ψήφους θά κριθεῖ) τά Σκόπια θά κληθοῦν νά κάνουν τό πρῶτο βῆμα;

– Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τό πρῶτο βῆμα θά εἶναι ἡ ἐπιστολή πρός τόν ΟΗΕ στόν ὁποῖο θά κοινοποιοῦν τήν ἀπόφασή τους νά ἀλλάξουν ὀνομασία ὡς πρός τήν διεθνῆ χρήση καί νά υἱοθετήσουν τήν ὀνομασία «Gorna Macedonija»;

– Εἶναι ἀλήθεια ὅτι κατόπιν αὐτοῦ ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία μέ ἐπιστολή της στήν ΕΕ θά ζητήσει νά ἀνοίξουν τά κεφάλαια γιά τήν ἐνταξιακή πορεία τῆς γείτονος στήν Ἕνωση;

– Εἶναι ἀλήθεια ἐπίσης ὅτι θά ἀποστείλουμε ἐπιστολή στό ΝΑΤΟ μέ τήν ὁποία θά ζητᾶμε νά λάβουν πρόσκληση ἐντάξεως ὑπό τήν αἵρεσιν ὅτι θά ἀλλάξουν τό Σύνταγμά τους;

Λυπούμεθα πολύ, ἀλλά ἐάν ἡ συμφωνία λάβει αὐτή τήν «step by step» μορφή καί δοθεῖ στά Σκόπια προθεσμία ἑνός ἤ δύο ἐτῶν νά ἀλλάξουν τήν συνταγματική ὀνομασία τους –ἄρα καί τό erga omnes, ὅσο καλόπιστος καί ἄν εἶναι κανείς δέν μπορεῖ νά μήν δεῖ τούς κινδύνους. Βεβαίως οὐδείς γνωρίζει ποῦ θά εὑρίσκεται ἡ Κυβέρνησις αὐτή ἕναν χρόνο μετά, ὡστόσο οἱ συμφωνίες της ὅπως ἀνεγνώρισε χθές καί ὁ σύμβουλος στρατηγικῆς τοῦ Προέδρου τῆς ΝΔ, θά δεσμεύουν τήν χώρα.

Καταληκτικῶς, λοιπόν, εὐχαριστοῦμε καί πάλι γιά τήν ἀπάντηση, ἀλλά ἐξακολουθοῦμε νά πιστεύουμε ὅτι ἡ στρατηγική τῆς Κυβερνήσεως θά κληροδοτήσει στήν χώρα τήν ἀναγνώριση τῶν Σκοπίων μέ διπλή ὀνομασία: «Macedonia» γιά τό ἐσωτερικό τους καί γιά τίς διμερεῖς σχέσεις, καί «Gorna Macedonija» γιά τούς διεθνεῖς ὀργανισμούς.

πηγή: Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ

Ντοκουμέντο: Οι χιλιάδες δολοφονίες, βιασμοί και φ...
Σκοπιανό: Πρόβα για Μεγάλο Συνασπισμό

Ενισχύστε την προσπάθειά μας!


 
  1. Σχόλια (0)

  2. Σχολίασε

Σχόλια (0)

Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο στο άρθρο

Αφήστε τα σχόλια σας

Συνημμένα (0 / 3)
Share Your Location

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.himara.gr/

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Μπορείτε να μας βρείτε και να συνδεθείτε μαζί μας στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ακολουθήστε μας:


Η σελίδα είναι αφιερωμένη στην μνήμη του Γιώργου Γκιώνη