​Έκθεση ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια και το οργανωμένο έγκλημα παρουσίασε ο επίτροπος Αβραμόπουλος

 ​Έκθεση ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια και το οργανωμένο έγκλημα παρουσίασε ο επίτροπος Αβραμόπουλος  Πηγή: Himara.gr | Ειδήσεις απ' την Βόρειο Ήπειρο

Έκθεση σχετικά με τη συνεχή εκπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο και Σερβία), καθώς και τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (Μολδαβία, Γεωργία και Ουκρανία), παρουσίασε σήμερα ο Επίτροπος Αβραμόπουλος, από την οποία προκύπτει ότι, ενώ οι προϋποθέσεις για την ελευθέρωση των θεωρήσεων για τις οικείες χώρες εξακολουθούν να πληρούνται, απαιτείται η λήψη μέτρων σε μια σειρά συγκεκριμένων τομέων προκειμένου να διατηρηθεί η βιώσιμη εφαρμογή τους.

Περαιτέρω ενέργειες, απαιτούνται ιδίως στους τομείς της παράτυπης μετανάστευσης και της επανεισδοχής, της καταπολέμησης της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, κατέστησε σαφές ότι απαιτείται μεγαλύτερη πρόοδος ως προς την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς.

Από την έκθεση διαπιστώνεται ότι και οι οκτώ χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έχουν αποδείξει την ισχυρή δέσμευσή τους να ανταποκριθούν στις αναγκαίες απαιτήσεις και έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες να εφαρμόσουν ορισμένες μακρόπνοες μεταρρυθμίσεις που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας ελευθέρωσης των θεωρήσεων, όμως παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, εγκληματικές ομάδες από χώρες χωρίς υποχρέωση θεώρησης συνεχίζουν να αναπτύσσουν ευρύ φάσμα εγκληματικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ, όπως η εμπορία ανθρώπων και παράνομων εμπορευμάτων, τα εγκλήματα κατά της ξένης περιουσίας, η παράνομη διακίνηση μεταναστών και τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Και οι οκτώ χώρες πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι τα μέτρα που συνεχίζουν να λαμβάνουν και οι οκτώ χώρες για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης έχουν εμφανή αποτελέσματα. Οι προσπάθειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα σημαντική συνολική μείωση του αριθμού των αιτήσεων ασύλου που υποβάλλονται στα κράτη μέλη της ΕΕ από τους πολίτες των εν λόγω χωρών. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα, ιδίως στην Αλβανία, τη χώρα με τον υψηλότερο αριθμό αβάσιμων αιτήσεων ασύλου μεταξύ των χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης. Οι αλβανικές αρχές κατέβαλαν προσπάθειες ενίσχυσης των μέτρων για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και τη βελτίωση της συνεργασίας με τα κράτη μέλη που επηρεάζονται περισσότερο. Τα μέτρα αυτά αποδίδουν ήδη αποτελέσματα, αλλά οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν για να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους με αμείωτη ένταση. Καθώς ο αριθμός των περιπτώσεων άρνησης εισόδου και παράνομης διαμονής παρουσιάζει διακυμάνσεις, η Επιτροπή καλεί όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα, από την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων μέχρι την οργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών σχετικά με το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για την πραγματοποίηση ταξιδιών.

Η συνεργασία στον τομέα της επανεισδοχής συνεχίζεται απρόσκοπτα για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης οι οποίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης και εμφανίζουν εν γένει υψηλά ποσοστά επιστροφών. Για την περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας για την επιστροφή, η Επιτροπή καλεί τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να συνεχίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής και, αν χρειάζεται, να συνάψουν πρωτόκολλα εφαρμογής με άλλα κράτη μέλη.

Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος

Η Κομισιόν τέλος αναφέρει ότι όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ιδίως η Μολδαβία πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα για να διασφαλίσει τη συνέχιση της εφαρμογής του κριτηρίου αξιολόγησης για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων και τη βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα. Υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων, η Ουκρανία οφείλει επίσης να αναλάβει άμεση δράση ώστε να διαφυλαχθούν τα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς που θεσπίστηκαν με προηγούμενες μεταρρυθμίσεις και να καταστεί δυνατή η επίτευξη περαιτέρω προόδου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Αλβανία: Ανακηρύχτηκε ως «Ιστορικό Κοιμητήριο» o ...
Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος: 25 χρόνια έργου υπέρ της...
 
  1. Σχόλια (0)

  2. Σχολίασε

Σχόλια (0)

Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο στο άρθρο

Αφήστε τα σχόλια σας

Συνημμένα (0 / 3)
Share Your Location

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Μπορείτε να μας βρείτε και να συνδεθείτε μαζί μας στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ακολουθήστε μας:


Η σελίδα είναι αφιερωμένη στην μνήμη του Γιώργου Γκιώνη