Τι έγινε για τις περιούσιες των χωριών Τσούκα, Φανάρι και Καινούριο;

Τι έγινε για τις περιούσιες των χωριών Τσούκα, Φανάρι και Καινούριο;

Η υπεράσπιση των περιουσιών της Επαρχίας Αλυκου δεν γίνετε με σόου, αλά με σοβαρή νομική αντιμετώπιση.


Στην Επαρχία Αλύκου από το 1993-2012 τα Γραφεία Επιστροφής Περιουσιών έχουν αποφασίσει για επιστροφή περιουσιών σε αρκετούς «πρώην» ιδιοκτήτες. Γνωρίζουμε μερικές αποφάσεις η οποίες μας πρώτο εμφανίστηκαν όταν ήρθαν και απαιτούσαν να τους παραδώσουμε της περιουσίες βάση των τελεσίδικων αποφάσεων.

 

Η Αλβανική νομοθεσία ορίζει τους τρόπους που μπορεί να γίνει ένσταση μιας απόφασης του κρατικού φορέα, από άτομα, κοινότητα η κρατικές υπηρεσίες (άμεσα ενδιαφερόμενοι).

 

Για όποια δικαστική διεκδίκηση καταρχήν είναι υποχρεωτική η διοικητική ένσταση που πρέπει να γίνει στον κρατικό φορέα που πείρε αυτήν την απόφαση και παράλληλα στους ανώτερους κρατικούς φορείς αυτής της υπηρεσίας.

 

Το επόμενο βήμα είναι η δικαστική διεκδικήσει της περιουσίας που δόθηκε παράνομα. Αυτό γίνετε μόνον από τους ενδιαφερόμενους που ορίζει ο νόμος ( συνήθως τον ιδιοκτήτη)

 

 

Κάναμε αγώνα για να υπερασπίσουμε της περιουσίες της Επαρχίας Αλύκου και το κάναμε αυτό γιατί ήταν καθήκον μας. Είχαμε ανοίξει αρκετά μέτωπα με τους ψευδείς πρώην ιδιοκτήτες και τώρα δεν έχουμε καμία πληροφορία, για το πια είναι η συνέχεα των διαδικασιών υπεράσπισης των περιουσιών μας.

 

Το περιουσιακό πρόβλημα είναι Εθνικό, δεν είναι πρόβλημα εντυπώσεων και προβολής ατομικού πατριωτισμού. Ενημερώναμε τους πολίτες μας για κάθε περιουσιακό θέμα που προέκυπτε και θεωρήσαμε σωστό να μην δημοσιεύσουμε στο διαδίκτυο της αναλυτικές νομικές κινήσεις μας για να μην θεωρηθούν ως προεκλογικός αγώνας.

 

Η νέα ηγεσία της Επαρχίας Αλύκου ποτέ δεν μας ζήτησε να συνεργαστούμε για αυτό το σοβαρό θέμα. Το περιουσιακό πρόβλημα δεν αντιμετωπίζετε με «βεγγαλικά» αλλά με σωστή νομική διεκδίκηση και αντιμετώπιση από τον Έπαρχο. Τα κονδύλια της Επαρχίας δεν επαρκούν για την νομική κάλυψη όλων των υποθέσεων, απαραίτητη η υποστήριξη από τα θιγόμενα χωριά.

 

Θα αναφερθώ σε τρεις από αρκετές υποθέσεις που αντιμετωπίσαμε στη Επαρχία.

 

Τσούκα

Ενημερωθήκαμε για την απόφαση αρ. 116 ημ. 12.06.2009 του Γραφείου Επιστροφής Περιουσιών Αυλώνας, για επιστροφή 365 στρεμμάτων λιβαδιών , στο Μπερτενέσι του χωριού Τσούκα, σε όφελος της θρησκευτικής Αλβανικής Κοινότητας “Bektashjan” , Komuniteti Bektashjan Shqiptar ( ??????)

Αμέσως κάναμε την διοικητική ένσταση προς τον Διευθυντή του Κεντρικού Γραφείου Επιστροφής Περιουσιών, Γραφείο Καταπολέμησης Διαφθοράς δίπλα από τον Πρωθυπουργό , Συνηγόρου του Κράτους

 

Το Κεντρικό Γραφείου Επιστροφής Περιουσιών πείρε απόφαση σε όφελος της Επαρχίας Αλυκου, απόφαση η οποία ακυρώνει την απόφαση αρ. 116 ημ. 12.06.2009 του Γραφείου Επιστροφής Περιουσιών Αυλώνας

 

Το επόμενο βήμα του πρώην Έπαρχου ήταν η ενημέρωση του διευθυντή υποθηκοφυλακείων της Αλβανίας και Αγ. Σαράντα , η οποίοι απάντησαν

 

Για όσους δεν καταλαβαίνουν τα έγγραφα στα Αλβανικά, η Επαρχία δικαιώθηκε στο το αίτημα της για ακύρωση της απόφασης για αναγνώριση περιουσίας στην θρησκευτική Κοινότητα “Bektashjan” στο Μπερτενέσι του χωριού Τσούκα.

Δεν έχουμε καμία ενημέρωση το τη έγινε μετά όταν ανάλαβε η νέα ηγεσία της Επαρχίας Αλυκου. Το μόνο που μάθαμε ήταν ότι μετά τις τοπικές εκλογές της 08.05.2011 η θρησκευτική Κοινότητα “Bektashjan” πείρε τους τίτλους ιδιοκτησίας στην παραλία του Μπερτενύσι στο χωριό Τσούκα.

Τονίζουμε ότι πάνω σε αυτήν την επιφάνια που παράνομα πήραν η θρησκευτική Κοινότητα “Bektashjan” η Επαρχία Αλυκου είχε ετοιμάσει πολεοδομική μελέτη που θα ωφελούνταν η κάτοικοι του χωριού Τσούκα.

Κριμα ! Έσβησε η τελευταία ελπίδα της Τσούκας για να πάρουν οικόπεδα παραλιακά του Μπερτενεσι.

 

 

Φανάρι

Για το χωριό Φανάρι ενημερωθήκαμε στης 18.12.2009 από την οικογένεια Xhelili για την απόφαση αρ. 117 ημ. 16.06.2009 του Γραφείου Επιστροφής Περιουσιών και για την εγγραφή της περιουσίας στο υποθηκοφυλακείο , των 280 στρεμμάτων λιβαδιών μέσα στο χωριό Φανάρι.

 

Η πρώτη αντίδραση του πρώην Έπαρχου ήταν να ενημερώσει τους κατοίκους του χωρίου για την απόφαση που πήραν ης βάρους τους και τους εξήγησε για τον κίνδυνο που προβλέπετε από την εκτέλεση αυτής της απόφασης. Το χωριό αντέδρασε με το έγγραφο διαμαρτυρίας που έστειλε προς Υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, Διευθυντή του Κεντρικού Γραφείου Επιστροφής Περιουσιών και προς τον Πρόεδρο του ΚΕΑΔ.

 

Παράλληλα με το χωριό ο Έπαρχος αντέδρασε κάνοντας διοικητική ένσταση προς τους , Διευθυντή του Κεντρικού Γραφείου Επιστροφής Περιουσιών , Γενικής Εισαγγελίας Αλβανίας, Γραφείο Καταπολέμησης Διαφθοράς δίπλα από τον Πρωθυπουργό , Συνηγόρου του Κράτους και Πρέσβης Ελλάδος , Αμερικής στα Τίρανα.

 

Με την τροποποίηση του νόμου περί πρώην ιδιοκτητών μας δόθηκε η ευκαιρία να ξανακάνουμε επίσημη ένσταση προς τον Συνήγορο του Κράτους και Διευθυντή του Κεντρικού Γραφείου Επιστροφής Περιουσιών.

 

Το επόμενο βήμα ήταν να δικαστή η υπόθεση στο πρωτοδικείο Τιράνων. Τα έξοδα δικηγόρου τα κάλυψε επιχειρηματίας από το Φανάρι.

 

Έγινε η δίκη στης 21.02.2011 με αναβολή στης 23.2.2011, την οποία την δημοσιεύσαμε σε αυτό το blog. Μετά της τοπικές εκλογές 08.05.2011 δεν γνωρίζουμε τη έγινε με την δική αυτή.

 

 

Καινούριο

Ενημερωθήκαμε από της οικογένειες Angoni – Muca , για της απόφασης αρ. 4291, 4291/14 ημ. 29.06.2009 του Γραφείου Επιστροφής Περιουσιών που επέστρεφε 2.800 στρέμματα λιβαδιών στο χωριό Καινούριο.

 

Αντιδράσαμε όπως στην περίπτωση Φανάρι.

 

Για να δικάζονταν η υπόθεση ήταν απαραίτητη η νομική κάλυψη από δικηγορικό γραφείο στα Τίρανα. Ενώ επιχειρηματίας από το χωριο Καινούριο ήταν πρόθυμος να καλύψει τα έξοδα του δικηγόρου δεν μάθαμε γιατί δεν ξεκίνησε ποτέ αυτή η δική. Σ΄ αυτήν την περίοδο τον Έπαρχο τον εκβίαζαν η Γενική Διεύθυνση Αστυνομίας της Αλβανιας ( που δεν είχε καμία αρμοδιότητα) και η εισαγγελία Αγ. Σαράντα

 

Ο άνθρωπος που ζητούσε ποινική δίωξη για τον πρώην Έπαρχο, που δεν παρέδωσε της περιούσιες του Καινούριου, κατά περίεργο τρόπο ήταν ο μοναδικός που βοήθησε τον τωρινό Έπαρχο Αλυκου , αυτό το ακούσαμε από δήλωση που έκανε ο Έπαρχος Χρήστος Καισης σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

 

Εκ τον ύστερων μάθαμε ότι το χωριό και Επαρχία δεν διεκδικήσαν νομικά το δίκιο τους. Δικαστικά κινήθηκαν η οικογένειες Angoni – Muca, η όποιοι ζητούσαν την παράδοση της περιουσίας από την Επαρχία, στο πρωτοδικείο έδωσαν δίκιο στης οικογένειες Angoni – Muca , μετά την έφεση που έκανε ο Έπαρχος στο Εφετείο Αργυροκάστρου δεν παρουσιάστηκε κανείς εκπρόσωπος της επαρχίας στην δίκη με αποτέλεσμα να παρθεί τελεσίδικη απόφαση σε όφελος των οικογενειών Angoni – Muca.

 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ! Ο Έπαρχος δικαιολογήθηκε ότι είχε Συμβούλιο της Επαρχίας και δεν μπορούσε να πάει στην δίκηΕδώ θα δείτε έγγραφα σχετικά με το άρθρο

Διαπραγματεύονται τα σύνορα της Χιμάρας
Αρχαιοελληνικό αγγείο προβάλλεται ως Αλβανικό
 
  1. Σχόλια (0)

  2. Σχολίασε

Σχόλια (0)

Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο στο άρθρο

Αφήστε τα σχόλια σας

Συνημμένα (0 / 3)
Share Your Location

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Μπορείτε να μας βρείτε και να συνδεθείτε μαζί μας στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ακολουθήστε μας:


Η σελίδα είναι αφιερωμένη στην μνήμη του Γιώργου Γκιώνη