Βρυξέλλες προς Αλβανία : Σεβασμός στα δικαιώματα της Ελληνικής Μειονότητας και μετά ένταξη στην ΕΕ

Βρυξέλλες προς Αλβανία : Σεβασμός στα δικαιώματα της Ελληνικής Μειονότητας και μετά ένταξη στην ΕΕ

Δεκτές ολες οι ελληνικες προτασεις και «Stop» στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας

Σε συνέντευξη Τύπου, στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 13.12.2016, ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Νίκος Κοτζιάς, δήλωσε:

Όσον αφορά την Αλβανία, το σχέδιο των συμπερασμάτων είχε εννέα παραγράφους (47-55). Πρέπει να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος, διότι έγιναν αποδεκτές όλες οι ελληνικές προτάσεις και σε σχέση με την έκθεση της Επιτροπής που δεν τις είχε έτσι συντεταγμένες. Το ένα ζήτημα με την Αλβανία είναι ότι υπάρχουν πέντε προτεραιότητες που της έχουν τεθεί. Ορισμένες χώρες ήθελαν να περιορίσουν τη συζήτηση μόνο σε αυτή που αφορά στη δικαιοσύνη. Είναι ενδιαφέρων ο νόμος που φτιάξανε για τους δικαστές. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι πολλοί από τους δικαστές στην Αλβανία δεν έχουν ούτε πτυχίο σπουδών, είναι όπως είχαμε παλιά τους πρακτικούς γιατρούς στην ελληνική επαρχία. Είναι οι πρακτικοί δικαστές, χωρίς, δηλαδή, τα τυπικά προσόντα, τα οποία πρέπει να τα αποκαταστήσουν.

Αυτές οι πέντε προτεραιότητες, ανέφερε η παράγραφος 48, ότι πρέπει να έχουν υλοποιηθεί πριν ανοίξει η διαπραγμάτευση για την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ. Υπήρξαν μερικές χώρες – και η Ιταλία σήμερα το επανέλαβε – που θα ήθελαν να έχουν μία ημερομηνία ένταξης, ένα χρονικό προσανατολισμό. Επ’ αυτού, υπήρξε συμφωνία και στο COREPER και στο Συμβούλιο ότι δεν πρόκειται να το πάρουν και δεν το πήραν. Επίσης, στην παράγραφο 49, η οποία αναφέρεται στο δικαστικό σύστημα, είχε ενταχθεί η μάχη ενάντια στη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Κάποιοι προσπάθησαν αρχικά να υποτιμήσουν αυτό το στοιχείο, αλλά το κατά πόσο κάποιος είναι έτοιμος να ενταχθεί στην ΕΕ συνδέεται και με τον τρόπο που αντιμετωπίζει το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο έχω πει δημοσίως ότι διοχετεύει χρήματα προς πάρα πολλές κατευθύνσεις.

Στην παράγραφο 50 είχε περιληφθεί η μάχη ενάντια στη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, αλλά επιπλέον και το ζήτημα του trafficking, δηλαδή το εμπόριο ανθρώπινων οργάνων, το οποίο είναι ένα ζήτημα για το οποίο και στη Βουλή με παρακάλεσαν επίμονα να θέσω, ιδιαίτερα από πλευράς του γυναικείου κινήματος. Επίσης, είχε περιληφθεί το πρόβλημα του ξεπλύματος χρήματος, το οποίο, κατά τη γνώμη μας, είναι ισχυρό.

Στην παράγραφο 51 γινόταν αναφορά σε ένα ζήτημα που από πέρυσι έχουμε θέσει. Πέρυσι, για πρώτη φορά έγινε σχετική αναφορά και φέτος αναφέρεται πιο καθαρά. Το θέμα αφορά στην υποχρέωση της Αλβανίας να αναγνωρίζει μειονοτικά δικαιώματα σε όλη την επικράτειά της. Αυτό είναι μία ουσιαστική αναίρεση της πολιτικής του Χότζα για μειονοτικές ζώνες. Ξέρετε, δηλαδή, ότι στο παρελθόν, στην Αλβανία, βγαίνοντας από τη μειονοτική ζώνη, έπαυε κανείς να έχει μειονοτικά δικαιώματα, να μιλά λ.χ. στα δικαστήρια στη γλώσσα του. Επίσης, δεν αναγνωρίζονταν περιοχές ως μειονοτικές, όπως είναι η Χειμάρρα, με τα γνωστά επεισόδια που έχουμε κατά καιρούς. Άρα, θεωρώ μεγάλη μας επιτυχία, εκτός του ότι κατορθώσαμε να περιληφθούν αντί για ένα θέμα πέντε ζητήματα, το γεγονός ότι επιβεβαιώθηκε ξανά η ανάγκη αναγνώρισης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων σε όλη την επικράτεια της Αλβανίας. Επιπλέον σε αυτό, στην ίδια φράση που αφορά στις μειονότητες, αναφέρεται η υλοποίηση και η συμπερίληψη σε όλες τις δράσεις του αλβανικού κράτους των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αυτών των μειονοτήτων. Αυτά είναι δύο ζητήματα, το ένα το έχουμε προσθέσει από πέρυσι και φέτος επιβεβαιώθηκε και επεκτάθηκε και στα θέματα της ιδιοκτησίας. Είναι ένα καινούριο θέμα που έχει θέσει η ελληνική εξωτερική πολιτική - ή μάλλον με τον καινούριο τρόπο που το θέσαμε - και ενσωματώθηκε στα κείμενα της ΕΕ.

Επίσης, η παράγραφος 52 περιελάμβανε τον αποκλεισμό από δημόσια αξιώματα ανθρώπων που βρίσκονται υπό κατηγορία για εγκληματική δράση. Οι παράγραφοι 53-54 αφορούν στη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος επί της οποίας συμφωνούν εξαρχής όλοι, καθώς και στο καλύτερο κλίμα για επενδύσεις. Το σημείο αυτό μας ενδιαφέρει γιατί υπάρχουν ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία που δε γίνονται πάντα σεβαστές.

Τέλος, στην παράγραφο 55, περιελήφθη κάτι που προωθούμε πολύ συστηματικά, η σημασία της καλής γειτνίασης με ό,τι συνακόλουθο έχει για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτημα που θελήσαμε και να μην εντάχθηκε στο σχέδιο των συμπερασμάτων. Έχουμε καινούρια ζητήματα που ετέθησαν για πρώτη φορά στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και νομίζουμε ότι θα βοηθήσουν να προστατεύσουμε τα δικαιώματα της ελληνικής γηγενούς εθνικής μειονότητας, όπως και τα ιδιοκτησιακά της δικαιώματα.

Θα ήθελα να πω, όμως, ότι αυτά τα ανοιχτά ζητήματα με την Αλβανία, εντάσσονται σε ένα πλαίσιο καλής διάθεσης της χώρας μας απέναντι στη χώρα αυτή. Θέλουμε η Αλβανία να ενταχθεί στην Ευρώπη. Εκτιμούμε ότι έχουν γίνει βήματα ανασυγκρότησης της Αλβανίας. Αλλά δε δεχόμαστε δύο πράγματα: Πρώτον, να διαμορφώνονται πελατειακές σχέσεις από τρίτα ευρωπαϊκά κράτη προς υποψήφιες χώρες και να αξιολογούνται αυτές οι χώρες στη βάση πελατειακών σχέσεων και συμφερόντων. Δεύτερον, συμπληρωματικά ως προς το πρώτο, να γίνεται μια διαδικασία à la carte, δηλαδή, αντί να ισχύουν όλες οι αρχές που ίσχυαν μέχρι τώρα για ένταξη στην ΕΕ, ξαφνικά να μην ισχύουν για τη μια ή για την άλλη χώρα.

Εμείς θέλουμε την Αλβανία στην ΕΕ και πιστεύουμε ότι θα είναι μεγάλο κέρδος για λόγους γεωγραφικούς και οικονομικούς, αλλά για λόγους καλής γειτνίασης. Είναι συνεπώς προς το συμφέρον της χώρας, καθώς και για τη σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων, η ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ. Αλλά η ένταξη πρέπει να γίνει με ευρωπαϊκό τρόπο, με ευρωπαϊκή αξιολόγηση, στη βάση ευρωπαϊκών αξιών και αρχών και όχι στη βάση κάποιας άλλης σκοπιμότητας. Και εμείς έχουμε πει στην Αλβανία ότι είμαστε διατεθειμένοι και ανοιχτοί σε οτιδήποτε χρειαστούν την ειδικότητά μας, την εμπειρογνωμοσύνη μας, να τους τη διαθέσουμε. Γιατί, όπως γνωρίζετε, με την Αλβανία είμαστε επίσης ανοιχτοί σε μια σειρά από θέματα διαπραγμάτευσης, την οποία τους έχουμε πει να συνεχίσουμε.

Νέα πρόκληση κατά της Ελληνικής Μειονότητας, Αλβαν...
Τσάμης επιτέθηκε σε Βορειοηπειρώτη στέλεχος του ΚΕ...
 
  1. Σχόλια (19)

  2. Σχολίασε

Σχόλια (19)

This comment was minimized by the moderator on the site

Εγώ προσωπικά έγλυψα κώλους στην Ελλάδα για να πάρω την υπηκοότητα αλλά οι ρατσιστές και ομοφοβικοί Έλληνες δεν μου την έδωσαν γιατί λέει είμαι Τούρκος στην καταγωγή και ομοφυλόφιλος στα γούστα.

This comment was minimized by the moderator on the site

Ηλίθιος πάντως είσαι σίγουρα.

This comment was minimized by the moderator on the site

Vasika vlakeies, oi diapragmatefseis tha eixan anoiksei kai tha anoiksoun molis oloklhrwthei o Dikastikos nomos, Vetting sta agglika. Kai malista upothike apo thn koinh anakoinwsh pws afth einai h monh proteraiothta kai molis oloklhrwthei tha anoiksoun aftomata oi diapragmatefseis opote o kotzias mallon htan tuxeros giati mporei kai poulaei ligo tsampouka sta media xwris sthn ousia na exei kanei tipota

This comment was minimized by the moderator on the site

Άντε πάμε ένα ένα.

Oxi ena ekatomurio na mpoun alla kai deka ekatomuria afto den exei kamia sxesh.
Έχεις ακούσει που λέει "Ο Μανώλης με τα λόγια χτίζει ανώγια και κατώγια"...

Apla h Ellada arniotan na vgalei nomo opws ola ta politismena krath kai molis o Papandreou evgale nomo gia ithageneia pesane na ton fane kai telika to vgalane kai antisuntagmatiko. Aftoi pou plhroun tis proupotheseis giati oxi na mhn paroun uphkootita?
Γιατί από την αρχή τίποτα δεν έγινε σωστά. Και ένα λάθος δεν φτιάχνει με ένα άλλο λάθος.
Αν η Ελλάδα τα έκανε όλα όπως πρέπει δεν θα είχαν γίνει τα σύνορα της σουρωτήρι για να μπουκάρουν 1.000.000 Αλβανοί.
Αυτό το "χαλαρά" είναι πίσω από όλα. Απλά στην αρχή σας άρεσε γιατί ήταν ένας τρόπος για να γίνει η δουλειά σας. Τώρα σε κούρασε.

dioti fovasai mhn alliwthei h Areia fulh twn Ellhnwn afto gia mena einai ratsismos.
Καλά αυτά τα ακούω βερεσέ. Αλλά αν δεν το κατάλαβες η πρωθυπουργάρα σας, με τις μπούρδες που ξερνάει τώρα τελευταία, δικαίωσε όλους όσοι ηταν επιφυλακτικοί. Και ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΕΚΑΝΑΝ γιατί απ' ότι φαίνεται τελικά, ένα μεγάλο μέρος των Αλβανών είχαν άλλα πράγματα στο πίσω μέρος του μυαλού τους.
Και εγώ από κουβέντες που κάνω με Αλβανούς, διαπιστώνω ότι μισειτε την Ελλάδα. Λες και σας χρώσταγε κάτι και δεν σας το έδωσε.

Kai h Italia dexthke ekatontades xiliades metanastes alla oi anthrwpoi den eixan provlhma kai evgalan nomo pou osoi htan 10 xronia nomimoi aftomatws pairnoun taftotita. Opote?
Η Ιταλία των 60 εκατομμυρίων φιλοξενεί 300.000 και είναι ΚΑΛΗ.
Απο την Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων έχει περάσει 1.000.000 και τώρα ζουν περί τις 400.000+ αλλά είναι ΣΚΑΡΤΗ.
Ότι πεις φιλαράκι. Θα έρθει η ώρα που θα κάνεις ταμείο. Είναι νωρίς ακόμα.

Kai kleinontas, h Alvania an den to exeis katalavei htan h monh xwra fetos pou dexthke 2 xiliades prosfuges oikeiothelws kai den egine kanenas xamos
Ελπίζω ότι δεν λες για αυτούς απο το Γκουαντάναμο.

kai kaneis den thelei na meinei Ellada alla Evrwph.
Μην το λες σε μένα. Στα πατριωτάκια σου να το πεις.

This comment was minimized by the moderator on the site

Έχεις ακούσει που λέει "Ο Μανώλης με τα λόγια χτίζει ανώγια και κατώγια"...
Kati exw akousei alla den katalavainw ti ennoeis.

Γιατί από την αρχή τίποτα δεν έγινε σωστά. Και ένα λάθος δεν φτιάχνει με ένα άλλο λάθος.
Αν η Ελλάδα τα έκανε όλα όπως πρέπει δεν θα είχαν γίνει τα σύνορα της σουρωτήρι για να μπουκάρουν 1.000.000 Αλβανοί.
Αυτό το "χαλαρά" είναι πίσω από όλα. Απλά στην αρχή σας άρεσε γιατί ήταν ένας τρόπος για να γίνει η δουλειά σας. Τώρα σε κούρασε.

Dhladh thewreis lathos thn apodosh se nomimous anthrwpous oi opoioi metaksu mas twra niwthoun perissotero Ellhnes para Alvanoi thn apodosh ths Ellhnikhs Uphkootitas. Ok apla erxesai sta logia mou pws to kanate apla gia ratsistikous logous.

Καλά αυτά τα ακούω βερεσέ. Αλλά αν δεν το κατάλαβες η πρωθυπουργάρα σας, με τις μπούρδες που ξερνάει τώρα τελευταία, δικαίωσε όλους όσοι ηταν επιφυλακτικοί. Και ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΕΚΑΝΑΝ γιατί απ' ότι φαίνεται τελικά, ένα μεγάλο μέρος των Αλβανών είχαν άλλα πράγματα στο πίσω μέρος του μυαλού τους.
Και εγώ από κουβέντες που κάνω με Αλβανούς, διαπιστώνω ότι μισειτε την Ελλάδα. Λες και σας χρώσταγε κάτι και δεν σας το έδωσε.

H Prwthupourgara mas den exei pei tipota trelo kai den mporw na katalavw ti sxesh exei afto me thn apodosh ths taftotitas se anthrwpous pou thn aksizoun. Oso gia to oti oi Alvanoi misoun thn Ellada, nai uparxoun polloi pou thn misoun logo tou oti oute eseis mas agapate kai panta mas vlepate ratsistika kai me misos. Akomh ki otan mas dinate douleies mas milousate upotimitika. Egw proswpika exw faei mikros ouk oliges fores ksulo apo Ellhnarades mono kai mono dioti hmoun Alvanos. Oi goneis exoun faei ratsismo kai ekseftelismo. Ki otan anagkazomastan na plhrwnoume 1000 evrw paravolo kathe xrono gia ananewsh ths adeias dioti den thelate na dwsete makras diarkeias opws kanoun se polles xwres apla kai mono gia na mas klevete ta liga lefta pou vgazame sthn akrh. To misos pou phrame apo sas tha gennhsei kai misos apo thn meria mas. Alla metaksu mas twra aftoi pou agapoun thn Ellada parolo to misos kai ton ratsismo pou dexthkame einai perissoteroi kai to ksereis ki esu.

Η Ιταλία των 60 εκατομμυρίων φιλοξενεί 300.000 και είναι ΚΑΛΗ.
Απο την Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων έχει περάσει 1.000.000 και τώρα ζουν περί τις 400.000+ αλλά είναι ΣΚΑΡΤΗ.
Ότι πεις φιλαράκι. Θα έρθει η ώρα που θα κάνεις ταμείο. Είναι νωρίς ακόμα.

Egw den eipa oti einai skarth giati kai sthn Italia uphrkse kai uparxei ratsismos alla se mikrotero vathmo. Oi italoi pantrevontai me Alvanous se polu megalutero vathmo apoti Ellhnes me Alvanous. Egw den tha kanw kanena tameio dioti den xrwstaw tipota sto ellhniko kratos kai stous Ellhnes kai tis apeiles krata tes gia ton eafto sou. Exete mia tash na theopeioite ton eafto sas kai na apaiteite oi Alvanoi na sas gleifoun ton kwlo dioti akouson akouson mas taisate leei. Emena den me taise kaneis kai oute thn oikogeneia mou, kai perissotera kerdh eixan oi Ellhnes me to fthino ergatiko dunamiko kai thn ekmetallefsh para oi Alvanoi.

Ελπίζω ότι δεν λες για αυτούς απο το Γκουαντάναμο.
Irakinoi kai Iranoi htan. Oxi apo to guantanamo.

Μην το λες σε μένα. Στα πατριωτάκια σου να το πεις.
An den to katalaves oloi theloun na paroun thn ellhnikh taftotita kai na fugoun gia Evrwpes. Kaneis den thelei na meinei Ellada. Apla ennoeite pws polloi meta apo tosa xronia, exoun sunhthisei kai h Ellada exei ginei h prwth tous patrida, oute kan defterh.

Kleinontas thelw na sou pw teleiws filika pws egw toulaxiston den exw oute exthrikes diatheseis kai oute misw tous Ellhnes. Htan h defterh mou patrida kai oso nanai perasa kala xronia para ton ratsismo. Ki esu omws prepei na ksefugeis apo ekeinh thn nootropia tou na koitas tous Alvanous upotimhtika kai ratsistika kai san na sas exoume kapoio xreos me thn hlithia dikaiologia oti mas "taisate" kai apo thn allh na perimenete na sas agaphsoume. Kaneis den mas taise, doulepsame kai kerdisame to pswmi mas. Sas efxaristoume pou mas dexthkate alla na mas meiwnete den tha to dextoume.

This comment was minimized by the moderator on the site

@ Ali Suljoti
Δεν υπάρχουν τόσοι Έλληνες στην Αλβανία αλλά πολύ λιγότεροι.
Από την στιγμή που η ΟΜΟΝΟΙΑ έβγαλε 287.000 στην απογραφή, είναι 287.000.
Αλλά ακόμα κι αν ήταν λιγότεροι, δεν θα άλλαζε το νόημα σε αυτό που είπα.

Αυτός είναι ο λόγος που βρίσκεις στην Αλβανία μνημεία σαν αυτό. Βουθρωτό" Δεν σημαίνει απολύτως ΤΙΠΟΤΑ αυτό. Και στα Τάξιλα του Πακιστάν υπάρχουν ελληνικά αρχαία, και στην Αίγυπτο, και στις ακτές της Ισπανίας, κ.α. Να γίνει Ελλάδα και εκεί;
Είναι γνωστό πότε και πως βρέθηκαν οι Έλληνες στο Πακιστάν, στην Αίγυπτο κπλ.
Ακόμα είναι γνωστό το με ποιους λαούς πολέμησαν εκεί και γενικά έχουν καταγραφεί όλα τα ιστορικά γεγονότα της εποχής.
Αυτοί οι λαοί, έχουν εκεί τα δικά τους μνημεία, που είναι αφενός παλαιότερα και αφετέρου περισσότερα των Ελληνικών.
Σε αντίθεση με όλα αυτά, στην περιοχή της Ηπείρου η παρουσία των Ελλήνων είναι τόσο παλιά και σε πάει σε εποχές που ο άνθρωπος όχι μόνο δεν είχε σκεφτεί ακόμα να καταγράφει τα γεγονότα, αλλά δεν είχε σκεφτεί καν να γράψει -σκέτο-.
Αν λοιπόν θέλεις να μου αποδείξεις κάτι, θα πρέπει να μου φέρεις στοιχεία ύπαρξης άλλων πολιτισμών, παλαιότερων φυσικα, στην γεωγραφική περιοχή της Ηπείρου.

@ Ageorge89
Y.P. Den xreiazetai na eisai exthrikos.
Φυσικά και δεν χρειάζεται. Και γι' αυτο και δεν είμαι.

Outsekades? kala eisai sovaros? Den uparxei pia outseka
Φίλε μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Δεν έχει σημασία το όνομα. Ουτσετσε, ουτσεκα κλπ αλλού είναι η ουσία.

egw kserw ti eimai, kai den tha katsw na sou apodeiksw tipota. Mallon esu eisai eristikos kai to paizeis ethnikisths. Egw eimai patriwths kai den thelw to kako oute ths Elladas oute kanenos allou.
Ε όταν σου λέω ότι σου αρέσει να παίζεις τις κουμπάρες...

Διάβασε ξανά αυτό που σου έγραψα.
"σε σχέση με την Ελλάδα δεν έγινε καμία αδικία για την Αλβανία. Ίσα ισα που Αλβανία πήρε περιοχές που δεν θα έπρεπε"
Εσύ που απαντάς για το Κόσοβο και την ΠΓΔΜ.

Pes kalutera pws tha protimouses na mhn uphrxe Alvania kai na thn eixate moirasei metaksu Servias kai Elladas
Αυτό που με ενδιαφέρει είναι οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες και όχι το κακό της χώρας σου. Θέλω η χώρα μου να κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να υποχρεωθεί η Αλβανία να σεβαστεί τα δικαιώματα τους.
Όσον αφορά στα θέματα που έχεις με τους Σερβους, δεν θα πάρω θέση. Δεν με ενδιαφέρουν.
Οι Ιλλύριοι φυσικά και υπήρχαν μόνο που ήταν λίγο βορειότερα. Και ήταν συγγενικό φύλο των Ελλήνων.
Εγώ νομίζω ότι οι Ιλλύριοι ήταν οι πρόγονοι των Αλβανών, αν και αντικειμενικά δεν υπάρχουν στοιχεία -τουλάχιστον προς το παρον- που να το επιβεβαιώνουν αυτό. Και γι' αυτο σου είπα ότι Έλληνες και Αλβανοί είμαστε πρωτοξάδελφα.
Για την Αίγυπτο δες την απάντηση στον Ali Suljoti.

Oxi den katalaves, thewrw apeilh to na ginoun nekrotafeia pou meta tha xrhsimopoihthoun apo sas gia na dikaiologhsete ton swvinismo sas kai ton ethnikismo sas.
Μάλιστα! Οί νεκροί θα χρησιμοποιηθούν από την Ελλάδα για εθνικιστικούς λόγους (το πως μόνο εσύ το ξέρεις), αλλά οι ζωντανοί Τσάμηδες δεν θα χρησιμοποιηθούν για εθνικιστικούς λόγους από την Αλβανία που περνάει με καθυστερηση 100 χρόνων μια έκρηξη εθνικισμού...
Τι άλλο θα ακούσω... Πόσα θες να μας τρελάνεις ρε φιλαράκι;

hdh sthn Kleisoura an thumamai kala oi Ellhnikh omada eixe klepsei osta apo geitonikous alvanikous tafous kai tous vaftizan ellhnikous xwris kan na vroun to metalio anagnwrishs pou eixan tote oi stratiwtes. H Alvanikh plevra eipe sthn ellhnikh pws mono aftoi pou exoun to metalio anagnwrishs tha thaftoun kai apo tote eseis stamathsate kai exete lusaksei epeidh thelete na gemisete tous tafous akomh kai me alvanika osta epeidh den mporeite na vreite tous xiliades stratiwtes sas.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΣΑΛΑ...

Sugnwmh pou tha sto pw alla tsampa perimeneis dioti den uparxoun tosoi ellhnes na pshfisoun.
Το αν υπάρχουν ή όχι θα το πουν οι ίδιοι.
Αλλά ακόμα και αν θέλουν να σβηστούν από τον χάρτη, είναι δικαίωμα τους.

This comment was minimized by the moderator on the site

Aftoi oi fantaroi pou edeikses den ekanan kati egklhmatiko kai sto katw katw den mporoun na kanoun delete to parelthon tous kai thn katagwgh tous. To shmadi tou aetou den einai tipota ratsistiko kai an hmoun egw tha hmoun polu perhfanos ean kapoioi ellhnes fantaroi uphretousan ston alvaniko strato. Esu to vlepeis exthrika san na einai kapoia prodosia alla egw den to vlepw etsi.
Εσύ μπορείς να νομίζεις ότι θέλεις. Εγώ δεν έχω όρεξη να οπλίζω ουτσεκάδες.

Ki oso gia to oti egw eimai ethnikisths na eisai sigouros pws den eimai kai den exw kanena endiaferon na to paiksw ethnikisths. Den oneirevomai megales Alvanies ki oute mendiaferei
Έχω γνωρίσει κι άλλους σαν εσένα. Αντίφα στην Ελλάδα - Εθνικιστής στην Αλβανία... Σου αρέσει να παίζεις τις κουμπάρες;

alla prepei na paradexteis pws sthn Alvania eginan istorikes adikies kai o misos pluthismos ths emeine eksw apo ta sunora ths.
'Οχι φίλε μου σε σχέση με την Ελλάδα δεν έγινε καμία αδικία για την Αλβανία. Ίσα ισα που Αλβανία πήρε περιοχές που δεν θα έπρεπε.
Και μάντεψε.
Αυτός είναι ο λόγος που έχεις 300.000 Έλληνες στα νότια της χώρας σου.
Αυτός είναι ο λόγος που βρίσκεις στην Αλβανία μνημεία σαν αυτό. Βουθρωτό
Όσο σκάβεις και βρίσκεις μνημεία σαν αυτό να ξέρεις ότι έχεις χτίσει σε ξένο οικόπεδο.

kai to mono pou eipe einai oti einai ntroph na arnietai to ellhniko kratos thn eisodo se hlikiwmenh gunaika pou gennithike Ellada kai dh sthn legomenh tsamouria epeidh einai apeilh
Εσύ μου είπες - χωρίς να ντραπείς - ότι θεωρείς απειλή τους νεκρούς στρατιώτες και θες να τους απελάσεις...
Έχεις πολύ δρόμο ακόμα φίλε για να πεις κάτι για την Ελλάδα.
Γερμανικό στρατιωτικό νεκροταφείο Διονύσου - Ραπεντόζης
Γερμανικό στρατιωτικό νεκροταφείο Μάλεμε
Κοιμητήρια του Ζέιτενλικ
Πολεμικό κοιμητήριο Φαλήρου
Λήμνος, Ελλάδα - Συμμαχικά νεκροταφεία Μούδρου, Πορτιανού
Συμμαχικό Νεκροταφείο | Συμμαχικό Νεκροταφείο | Επισκέπτης | Δήμος Σούδας

Epishs me vash to diethnes dikaio enas pou menei nomima gia polla xronia se mia xwra tha eprepe na parei taftotita.
Μέγαλο λάθος της Ελλάδας που δεν έκανε αυτά που πρέπει όταν τα πατριωτάκια σου είχαν κάνει σουρωτήρι τα σύνορα μας.
Το αποτέλεσμα είναι να μου ζητάς και τα ρέστα σήμερα...
Ένας άνθρωπος με τον δικό σου τρόπο σκέψης ακόμα και αν πάρει ταυτότητα δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει κομμάτι αυτής της χώρας.
Γιατί δεν θέλει. Μέσα σου είναι το πρόβλημα φίλε.

egw exw aperanto sevasmo sthn istoria ths Elladas
Ναι! Είναι ολοφάνερο από αυτά που γράφεις...

Oso gia thn meionotita prepei na sou pw pws exoun plhrh dikaiwmata na pshfisoun
Μπράβο. Και πάμε πάλι στην αρχή της κουβέντας μας.
Αυτό λοιπόν έλεγα στους ΕΛΛΗΝΕΣ της Αλβανίας. Ότι η δύναμη είναι στα χέρια τους.
Και ότι όσο δεν δείχνουν ότι υπάρχουν, ο Ageorge89 και ο κάθε Ageorge89 θα αμφισβητεί την ύπαρξη τους.

Εγώ φίλε, τους Αλβανούς τους θεωρώ πρωτοξάδελφα και όσοι είναι καλοπροαίρετοι, είναι ευπρόσδεκτοι.
Αλλά αυτοί που έχουν άλλα στο μυαλό τους θα πάρουν αυτό που τους πρέπει όταν έρθει η ώρα.

This comment was minimized by the moderator on the site

Εσύ μπορείς να νομίζεις ότι θέλεις. Εγώ δεν έχω όρεξη να οπλίζω ουτσεκάδες.
Outsekades? kala eisai sovaros? Den uparxei pia outseka kai den shmainei pws opoioi alvanoi kanoun to sxhma tou aetou einai ethnikistes kai theloun to kako ths Elladas, eisai oti nanai.

Έχω γνωρίσει κι άλλους σαν εσένα. Αντίφα στην Ελλάδα - Εθνικιστής στην Αλβανία... Σου αρέσει να παίζεις τις κουμπάρες;
Posws mendiaferei ti pisteveis, egw kserw ti eimai, kai den tha katsw na sou apodeiksw tipota. Mallon esu eisai eristikos kai to paizeis ethnikisths. Egw eimai patriwths kai den thelw to kako oute ths Elladas oute kanenos allou.

'Οχι φίλε μου σε σχέση με την Ελλάδα δεν έγινε καμία αδικία για την Αλβανία. Ίσα ισα που Αλβανία πήρε περιοχές που δεν θα έπρεπε.
Και μάντεψε.
Αυτός είναι ο λόγος που έχεις 300.000 Έλληνες στα νότια της χώρας σου.
Αυτός είναι ο λόγος που βρίσκεις στην Αλβανία μνημεία σαν αυτό. Βουθρωτό
Όσο σκάβεις και βρίσκεις μνημεία σαν αυτό να ξέρεις ότι έχεις χτίσει σε ξένο οικόπεδο.


Exeis polu plaka. To Kosovo pou exei 2 ekatomuria Alvanous, h mish FYROM me allous 1 ekatomurio kai ena kommati tou Mavrovouniou me 200.000 Alvanous kai mou les pws den eginan adikies. Pes kalutera pws tha protimouses na mhn uphrxe Alvania kai na thn eixate moirasei metaksu Servias kai Elladas para na les pws den eginan adikies. Opws eipe kai o Ali Suljoti den uparxoun 300.000 Ellhnes kai oute uphrksan pote, ean ontws uphrxan tosoi Ellhnes na eisai sigouros pws tha eixan oloi tous pshfisei kai den tha perimenan esena na tous to peis. Kai den shmainei pws epeidh kapote oi Ellhnes eixan kanei apoikies pantou shmainei pws ekei den uphrxan Illurioi. Mhpws kai h Alexandria ths Aiguptou einai ellhnikh? Phgainte kai zhthste to apo tous Aiguptious na doume ti tha poun.

Εσύ μου είπες - χωρίς να ντραπείς - ότι θεωρείς απειλή τους νεκρούς στρατιώτες και θες να τους απελάσεις...
Έχεις πολύ δρόμο ακόμα φίλε για να πεις κάτι για την Ελλάδα.
Γερμανικό στρατιωτικό νεκροταφείο Διονύσου - Ραπεντόζης
Γερμανικό στρατιωτικό νεκροταφείο Μάλεμε
Κοιμητήρια του Ζέιτενλικ
Πολεμικό κοιμητήριο Φαλήρου
Λήμνος, Ελλάδα - Συμμαχικά νεκροταφεία Μούδρου, Πορτιανού
Συμμαχικό Νεκροταφείο | Συμμαχικό Νεκροταφείο | Επισκέπτης | Δήμος Σούδας

Oxi den katalaves, thewrw apeilh to na ginoun nekrotafeia pou meta tha xrhsimopoihthoun apo sas gia na dikaiologhsete ton swvinismo sas kai ton ethnikismo sas. To ksereis pws sto ena nekrotafeio pou exei ginei hdh sthn Kleisoura an thumamai kala oi Ellhnikh omada eixe klepsei osta apo geitonikous alvanikous tafous kai tous vaftizan ellhnikous xwris kan na vroun to metalio anagnwrishs pou eixan tote oi stratiwtes. H Alvanikh plevra eipe sthn ellhnikh pws mono aftoi pou exoun to metalio anagnwrishs tha thaftoun kai apo tote eseis stamathsate kai exete lusaksei epeidh thelete na gemisete tous tafous akomh kai me alvanika osta epeidh den mporeite na vreite tous xiliades stratiwtes sas.

Μέγαλο λάθος της Ελλάδας που δεν έκανε αυτά που πρέπει όταν τα πατριωτάκια σου είχαν κάνει σουρωτήρι τα σύνορα μας.
Το αποτέλεσμα είναι να μου ζητάς και τα ρέστα σήμερα...
Ένας άνθρωπος με τον δικό σου τρόπο σκέψης ακόμα και αν πάρει ταυτότητα δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει κομμάτι αυτής της χώρας.
Γιατί δεν θέλει. Μέσα σου είναι το πρόβλημα φίλε.

File egw den sou zhtaw tipota, kai den thelw tipota apo thn Ellada, ama thelete dwste taftotites an thelete mhn dwsete, egw proswpika den exw kanena endiaferon alla na ksereis pws me vash to diethnes dikaio kapoios pou einai nomima tosa xronia dikaioutai thn uphkootita opws kanoun ola ta politismena krath. Kai metaksu mas, na efxosoun oloi oi Alvanoi na htan san emena kai na skeftontan san emena giati se antithesh me kapoious Alvanous pou tha protimousan h Ellada na upoferei egw den to thelw. Thn niwthw san defterh mou patrida. Esu pisteve oti theleis.

Μπράβο. Και πάμε πάλι στην αρχή της κουβέντας μας.
Αυτό λοιπόν έλεγα στους ΕΛΛΗΝΕΣ της Αλβανίας. Ότι η δύναμη είναι στα χέρια τους.
Και ότι όσο δεν δείχνουν ότι υπάρχουν, ο Ageorge89 και ο κάθε Ageorge89 θα αμφισβητεί την ύπαρξη τους.

Εγώ φίλε, τους Αλβανούς τους θεωρώ πρωτοξάδελφα και όσοι είναι καλοπροαίρετοι, είναι ευπρόσδεκτοι.
Αλλά αυτοί που έχουν άλλα στο μυαλό τους θα πάρουν αυτό που τους πρέπει όταν έρθει η ώρα.

Sugnwmh pou tha sto pw alla tsampa perimeneis dioti den uparxoun tosoi ellhnes na pshfisoun. Oso gia ta prwtoksadelfa, tha sumfwnhsw mazi sou pws an to psakseis kai glwsika alla kai sto DNA oi Illurioi htan ena prwtoellhniko fulo pou omws emeine polu pisw kai den aneptukse politismo kai kratos gia panta htan apomonwmenoi, eleftheroi sta vouna kai xwrismenoi se fules. Eksou kai h alvanikh leksh ILIR pou shmainei eleftheros kai proerxetai apo to ILLURIOI

Y.P. Den xreiazetai na eisai exthrikos.

This comment was minimized by the moderator on the site

Πάντως εγώ από τους πακιστανούς προτιμώ περισσότερο τους αφγανούς γιατί κατά πρώτον είναι πιό καθαροί και κατά δεύτερον τον έχουν πιό μεγάλο και στητό.

This comment was minimized by the moderator on the site

Για τα υπόλοιπα που λες στον Ageorge89 συμφωνώ απολύτως.

This comment was minimized by the moderator on the site

"Οχι φίλε μου σε σχέση με την Ελλάδα δεν έγινε καμία αδικία για την Αλβανία. Ίσα ισα που Αλβανία πήρε περιοχές που δεν θα έπρεπε." Αυτό το λες εσύ. Και εγώ μπορώ να σου αποδείξω ότι δεν είναι έτσι.

"Αυτός είναι ο λόγος που έχεις 300.000 Έλληνες στα νότια της χώρας σου." Δεν υπάρχουν τόσοι Έλληνες στην Αλβανία αλλά πολύ λιγότεροι.

"Αυτός είναι ο λόγος που βρίσκεις στην Αλβανία μνημεία σαν αυτό. Βουθρωτό" Δεν σημαίνει απολύτως ΤΙΠΟΤΑ αυτό. Και στα Τάξιλα του Πακιστάν υπάρχουν ελληνικά αρχαία, και στην Αίγυπτο, και στις ακτές της Ισπανίας, κ.α. Να γίνει Ελλάδα και εκεί;

This comment was minimized by the moderator on the site

Έχεις ακούσει που λέει "Ο Μανώλης με τα λόγια χτίζει ανώγια και κατώγια"...
Kati exw akousei alla den katalavainw ti ennoeis.

Λέω ότι στα λόγια είσαι κουβαρντάς. Λες ένα να μπουν 10.000.000 και καθάρισες. Στην πράξη να δω τι ψάρια πιάνεις.

Egw den tha kanw kanena tameio dioti den xrwstaw tipota sto ellhniko kratos kai stous Ellhnes kai tis apeiles krata tes gia ton eafto sou.
Ρε φιλαράκι με τρολάρεις; Το "κάνω ταμείο¨θα πει ότι όταν έρθει η ώρα, βάζω κατώ τα πράγματα και λέω εκεί είχα δίκιο και εκεί είχα λάθος.

Dhladh thewreis lathos thn apodosh se nomimous anthrwpous oi opoioi metaksu mas twra niwthoun perissotero Ellhnes para Alvanoi thn apodosh ths Ellhnikhs Uphkootitas. Ok apla erxesai sta logia mou pws to kanate apla gia ratsistikous logous.
Περισσότερο Έλληνες ε; Σαν αυτούς τους μάγκες εδώ;
http://www.himara.gr/epikairotita/4597-alvanoi-fantaroi-ston-elliniko-strato-sximatizoun-ton-alvaniko-aeto

H Prwthupourgara mas den exei pei tipota trelo
Ε αφού είσαι εθνικστής γιατί το κουράζεις τόση ώρα και δεν μιλάς καθαρά.

kai den mporw na katalavw ti sxesh exei afto me thn apodosh ths taftotitas se anthrwpous pou thn aksizoun.
Τι θα πει την αξίζουν; Από που προκύπτει αυτό;

Oso gia to oti oi Alvanoi misoun thn Ellada, nai uparxoun polloi pou thn misoun
Την αξίζουν κι αυτοί;

Egw den eipa oti einai skarth
Δεν το είπες στα ίσα αλλά προκύπτει καθαρά απο αυτά που λες.

giati kai sthn Italia uphrkse kai uparxei ratsismos alla se mikrotero vathmo. Oi italoi pantrevontai me Alvanous se polu megalutero vathmo apoti Ellhnes me Alvanous.
Στο είπα και πριν αλλά δεν θέλεις να το καταλάβεις. Στην Ιταλία είναι 60.000.000 άνθρωποι. Που θα πει ότι το 300.000 είναι το 0,5%
Στην Ελλάδα των 10.000.000 οι 400.000 είναι το 4%. Δεν υπάρχει σύγκριση στα μεγέθη.
Μη μετράς σε απόλυτους αριθμούς δλδ εδώ 100 εκεί 200, αλλά τι ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού.
Για να στο πω και αλλιώς
100.000 γάμοι Ελλήνων-Αλβανών είναι το 1% για την Ελλάδα.
100.000 γάμοι Αλβανών-Ιταλων δεν είναι ούτε το 0,2 για την Ιταλία.

Και γενικά νομίζω ότι μπορείς να καταλάβεις πως αλλιώς θα χειριστεί μια χώρα μια μειονότητα του 0,5% και αλλιως μια του 5%.
Πολύ περισσότερο όταν αυτό το 5% περνάει μια φάση με μεγάλες Αλβανίες κλπ.

logo tou oti oute eseis mas agapate kai panta mas vlepate ratsistika kai me misos.
Akomh ki otan mas dinate douleies mas milousate upotimitika.
Egw proswpika exw faei mikros ouk oliges fores ksulo apo Ellhnarades mono kai mono dioti hmoun Alvanos.
Oi goneis exoun faei ratsismo kai ekseftelismo.

Ki otan anagkazomastan na plhrwnoume 1000 evrw paravolo kathe xrono gia ananewsh ths adeias dioti den thelate na dwsete makras diarkeias opws kanoun se polles xwres apla
kai mono gia na mas klevete ta liga lefta pou vgazame sthn akrh.
To misos pou phrame apo sas tha gennhsei kai misos apo thn meria mas.Kleinontas thelw na sou pw teleiws filika pws egw toulaxiston den exw oute exthrikes diatheseis kai oute misw tous Ellhnes.


Χα χα χα τωρα στα αλήθεια τρολαρεις... μετά από όλα αυτά που χώνεις, μου λες ότι μας αγαπάς... πλάκα έχεις φιλαράκι.

Και αφού οι Έλληνες σας κάνουν όλα αυτά γιατί υπάρχουν ακόμα 400.000 Αλβανοί στην Ελλάδα;
Αφού είναι τόσο χάλια εδώ γιατί δεν πάτε αλλού;

Φίλε να σου πω ότι σε πολλά από αυτά που λες έχεις δίκιο. Αλλά ξέρεις ότι το ταγκό θέλει δύο. Έτσι; Να βλέπεις και την δικιά σου την καμπουρα.
Μη μου ζητάς εξηγήσεις για όσους μαλάκες Έλληνες γνώρισες. Ούτε εγώ σου θα σου ζητήσω για τους μαλάκες Αλβανούς. Έτσι είναι η ζωή.
Εσυ νομίζεις ότι εμένα στη δουλειά, μου μιλάνε με σεβασμό γιατί είμαι Έλληνας; Όταν είσαι από κάτω ο άλλος σε πατάει.

Alla metaksu mas twra aftoi pou agapoun thn Ellada parolo to misos kai ton ratsismo pou dexthkame einai perissoteroi kai to ksereis ki esu.

Το ελπίζω αλλά δεν το ξέρω. Αν ήξερα ποιος είναι ποιος θα ήταν πιο εύκολο για όλους.
Και για αυτούς που αξίζουν να πάρουν υπηκοότητα και για τους άλλους που αξίζουν να πάρουν πούλο.

Emena den me taise kaneis kai oute thn oikogeneia mou
Kaneis den mas taise, doulepsame kai kerdisame to pswmi mas. Sas efxaristoume pou mas dexthkate alla na mas meiwnete den tha to dextoume


Ναι φίλε αλήθεια είναι αυτό. Οι 9 στους 10 Αλβανούς έχυσαν ποτάμια ιδρώτα από την δουλειά στην Ελλάδα. Και όποιος λέει κάτι άλλο είναι ψέυτης.

kai perissotera kerdh eixan oi Ellhnes me to fthino ergatiko dunamiko kai thn ekmetallefsh para oi Alvanoi.

Λάθος. Εσύ το βλέπεις Έλληνας - Αλβανός 1-0. Δεν είναι έτσι.

Η Ελλάδα και η Αλβανια κέρδισαν.
Η Ελλάδα φθηνό εργατικό προσωπικό και "ανάπτυξη"
Η Αλβανία συνάλλαγμα για ανοικοδόμηση μετά την καταστροφή.

Ο Έλληνας και ο Αλβανός έχασαν. Γιατί όταν χαλάει η πιάτσα, χαλάει για όλους.

Ελπίζω ότι δεν λες για αυτούς απο το Γκουαντάναμο.
Irakinoi kai Iranoi htan. Oxi apo to guantanamo.

Αυτό φίλε δεν έχει να κάνει με το θέμα μας. Είναι μια συμφωνία που έκανε η χώρα σου με τους Αμερικάνους. Κάτι έδωσε, κάτι πηρε. Έτσι πάνε αυτά.
Και πριν έρθουν έκανε τα κουμάντα της. Μπορώ τόσους, τότε, θα πάνε εκεί και θα κάνουν αυτό.

Την Ελλάδα δεν την ρώτησε ποτέ κανείς. Απλά 1.000.000 άνθρωποι μπήκαν. Έτσι απλά.

Αλλά μόνο για την Ελλάδα ξέρεις να λες. Στην Αλβανία όλα καλά;
Η χώρα σου φίλε δεν σέβεται την αναγνωρισμένη Ελληνική Εθνική Μειονότητα (EEM).
Αυτό κι αν είναι ρατσισμός, γιατί στο φινάλε είναι στην χώρα τους. Δεν έχουν έρθει από αλλού. Εκεί ήταν πάντα.
Αλλά πως να σεβαστεί τους ζωντανούς όταν δεν σέβεται ούτε τους πεθαμένους.
Από το 1940 τα κόκαλα των Ελλήνων στρατιωτών που πολεμούσαν τους Ιταλούς, είναι σκόρπια στα βουνά και η χώρα σου κάνει παζάρια ακόμα και γι αυτό.

ΝΤΡΟΠΗ φίλε.

This comment was minimized by the moderator on the site

Loipon gia na mhn makrugorw. Aftoi oi fantaroi pou edeikses den ekanan kati egklhmatiko kai sto katw katw den mporoun na kanoun delete to parelthon tous kai thn katagwgh tous. To shmadi tou aetou den einai tipota ratsistiko kai an hmoun egw tha hmoun polu perhfanos ean kapoioi ellhnes fantaroi uphretousan ston alvaniko strato. Esu to vlepeis exthrika san na einai kapoia prodosia alla egw den to vlepw etsi. Ki oso gia to oti egw eimai ethnikisths na eisai sigouros pws den eimai kai den exw kanena endiaferon na to paiksw ethnikisths. Den oneirevomai megales Alvanies ki oute mendiaferei alla prepei na paradexteis pws sthn Alvania eginan istorikes adikies kai o misos pluthismos ths emeine eksw apo ta sunora ths. Opws kai na exei o Prwthupourgos mas den exei milhsei gia megales Alvanies kai to mono pou eipe einai oti einai ntroph na arnietai to ellhniko kratos thn eisodo se hlikiwmenh gunaika pou gennithike Ellada kai dh sthn legomenh tsamouria epeidh einai apeilh, afto pera apto oti einai geloio einai kai paraviash anthrwpinwn dikaiwmatwn. Epishs me vash to diethnes dikaio enas pou menei nomima gia polla xronia se mia xwra tha eprepe na parei taftotita. Epishs oso ki an sou fainetai apistefto egw exw aperanto sevasmo sthn istoria ths Elladas alla den mporw na kanw ta strava matia se polla lathh kai adikies pou exei kanei to Ellhniko kratos.

Oso gia thn meionotita prepei na sou pw pws exoun plhrh dikaiwmata na pshfisoun kai plhrh dikaiwmata idiokthsias kai einai anagnwrismena apo to Alvaniko kratos. Eseis logw tou oti pistevetai oti sas plasaroun den exete idea ti ginetai Alvania. Oi ellhnes panta ekprosopountan sthn ekastote kuvernhsh kai malista me pollous Ypourgous. Alla kapoioi theloun h meionothta na upakouei se ksexwristous nomous kai na exei idiaiterh metaxeirish. Afto den ginetai.

Oso gia ta kokala twn Ellhnwn pesontwn einai endiaferon afto pou les dioti deixnei gia akomh mia fora pws den eisai katholou enhmerwmenos. H Alvania epi kommounismou eixe olh thn kalh thelhsh na ginei h anagnwrish kai h sugkentrwsh twn ostwn kai h paradosh stous ellhnes gia entafiasmo sto Ellhniko edafos opws ekana kai oi Italoi pou apla phran ta kokkala twn Italwn stratiwtwn kai ta entafiasan sthn Italia. Alla h Ellada ithele kai thelei nte kai kala na entafiastoun sthn Alvania kai olh h notia Alvania na ginei ena aperanto nekrotafeio wste na krathsoun ton mutho ths Voreiou Hpeirou kai na erxontai oi Ellhnes politikoi na diakurhtoun ton megaloideatismo tous. Aftos o polemos egine metaksu Italias kai Elladas kai h Alvania den eixe kai den exei kamia upoxrewsh. Parte ta osta kai thapste ta Ellada giati den to kanete?

This comment was minimized by the moderator on the site

Στην κουβέντα που κάναμε είπες:
όχι δεν έχω ελληνική ταυτότητα αν και μεταξύ μας θα πρεπε να την έχω πάρει μετά από 17 χρόνια στην Ελλάδα αλλά το κράτος σαν ρατσιστικό που ήταν δεν μας έδινε. Όσοι Αλβανοί έχουν πάει σε άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν πάρει μια χαρά.

Δεν μου απάντησες και σου την ξανακάνω εδώ την ερώτηση.
"Αν τα πράγματα γίνουν ακόμα πιο σκ@τ@ στην Ελλάδα και 500.000 Έλληνες μπουκάρουν στην Αλβανία για μια καλύτερη ζωή, τι νομίζεις ότι θα γίνει;
Θα τους αφήσει η Αλβανική κυβέρνηση; Λες να τους δώσουν και υπηκοότητα;"

This comment was minimized by the moderator on the site

Δεν θα τους δώσει και καλά θα κάνεις. Όπως και η Ελλάδα πολύ σωστά δεν έδωσε υπηκοότητα στον καθένα. Όποιος είναι μετανάστης και μεταναστεύει για να εργαστεί, δεν μπορεί να έχει απαιτήσεις για υπηκοότητες και άλλα παρόμοια. Ο εργαζόμενος μετανάστης καθήκον του έχει μόνο τη δουλεία, σαφώς με αξιοπρέπεια, αλλά μέχρι εκεί. Αν κάποιος πληρεί τις προϋποθέσεις για υπηκοότητα, αυτός και θα την πάρει, ανάλογα με τους όρους (που πρέπει να είναι αυστηροί).

This comment was minimized by the moderator on the site

Γράψε λάθος. Νόμιζα ότι ήταν απάντηση του Ageorge89.

This comment was minimized by the moderator on the site

Δεν πειράζει. Βεβαίως πάντως υπάρχουν διαδικασίες πολιτογράφισης, αλλά η Ελλάδα που είναι πύλη εισόδου χιλιάδων μεταναστών, κυρίως παράνομων, λογικό είναι να έχει αυστηρούς όρους (θα έπρεπε να έχει). Άλλο αυτό που είναι λογικό και άλλο ο ρατσισμός και η εκμετάλλευση που είναι κάτι καταδικαστέο.

This comment was minimized by the moderator on the site

Σήμερα λες:
Δεν θα τους δώσει και καλά θα κάνεις. Όπως και η Ελλάδα πολύ σωστά δεν έδωσε υπηκοότητα στον καθένα
Χθες έλεγες:
θα πρεπε να την έχω πάρει μετά από 17 χρόνια στην Ελλάδα αλλά το κράτος σαν ρατσιστικό που ήταν δεν μας έδινε.

Δεν πάνε και τα δύο μαζί. Τελικά τι από τα δύο πρέπει να κάνει ένα κράτος, για να μην ειναι ρατσιστικό;

Από το 92 και μετά, πάνω από 1.000.000 Αλβανοί έχουν πέρασει από την Ελλάδα. Το να μας λες και ρατσιστές νομίζω ότι είναι αχαριστία.
Η Αλβανία δεν θα έκανε για τους Έλληνες ούτε το 1% από αυτά που έκανε η Ελλάδα για τους Αλβανούς.

Δεν λέω ότι όλα έγιναν σωστά, αλλά καλό θα ήταν να μπεις και στη θέση του άλλου.
Σκέψου μόνο ότι πριν λίγο καιρό πέρασαν 300 πρόσφυγες στην Αλβανία και έγινε χαμός... 300 άτομα, οχι 300.000... Φαντάσου το 1.000.000...

This comment was minimized by the moderator on the site

To loipon epeidh eixa kai douleies. Kai apantwntas kai ston Ali Suljoti. Den eipe kaneis na dinoun uphkootites ston opoion tuxei kai ennoeitai pws egw eimai o prwtos pou eimai enantion sto na dinontai uphkootites me to pou mpaineis sthn xwra. Egw kai h oikogeneia mou hmastan apo thn arxh nomimoi kai panta eixame xartia giafto kai oi goneis mou htan apo tous ligous pou phran thn aoristh karta diamonhs. Oxi ena ekatomurio na mpoun alla kai deka ekatomuria afto den exei kamia sxesh. Apla h Ellada arniotan na vgalei nomo opws ola ta politismena krath kai molis o Papandreou evgale nomo gia ithageneia pesane na ton fane kai telika to vgalane kai antisuntagmatiko. Aftoi pou plhroun tis proupotheseis giati oxi na mhn paroun uphkootita?

Kai gia na ksekatharisw egw den eipa na arxisoun na dinoun upikootites tsampa alla aftoi pou exoun 20 xronia kai akomh kai paidia ta opoia exoun gennithei edw kai megalwsei edw kai den tous dinontai upikootites dioti fovasai mhn alliwthei h Areia fulh twn Ellhnwn afto gia mena einai ratsismos. H ksaderfh mou pou twra einai 23 exei gennhthei malista sthn Ellada kai megalwsei alla parola afta den dikaioutan upikootita.

Kai h Italia dexthke ekatontades xiliades metanastes alla oi anthrwpoi den eixan provlhma kai evgalan nomo pou osoi htan 10 xronia nomimoi aftomatws pairnoun taftotita. Opote?

Kai kleinontas, h Alvania an den to exeis katalavei htan h monh xwra fetos pou dexthke 2 xiliades prosfuges oikeiothelws kai den egine kanenas xamos giati kaneis den psaxnei na paei Alvania alla sthn Evrwph opws kai kaneis den thelei na meinei Ellada alla Evrwph.

Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο στο άρθρο

Αφήστε τα σχόλια σας

Συνημμένα (0 / 3)
Share Your Location

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.himara.gr/

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Μπορείτε να μας βρείτε και να συνδεθείτε μαζί μας στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ακολουθήστε μας:


Η σελίδα είναι αφιερωμένη στην μνήμη του Γιώργου Γκιώνη