Αλβανία: Νομοθετικές ρυθμίσεις για να φιμώσουν την ενημέρωση στο διαδίκτυο

Τη συζήτηση για το νομοσχέδιο που θα αλλάξει το νόμο 10128 της 11.05.2009 "Για το ηλεκτρονικό εμπόριο" έχει αρχίσει η αλβανική Κυβέρνηση. Στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπονται και ρήτρες σχετικά με τη διαχείριση και τη διάδοση πληροφοριών μέσω διαδικτύου. Πρόκειται για την προσθήκη 5 άρθρων στο σχετικό νόμο, σύμφωνα με τα οποία δημιουργείται ένας νέος φορέας που σκοπό θα έχει την "αστυνόμευση" των ιστοσελίδων. Το όνομα του φορέα αυτού, σύμφωνα πάντα με το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, θα είναι "Ο Επίτροπος για το δικαίωμα στην ενημέρωση και για την προστασία των δεδομένων" και θα λειτουργεί σαν λογοκριτής του διαδικτύου έχοντας το δικαίωμα να απαιτεί και να επιβάλει την αφαίρεση από τις ιστοσελίδες όλων των πληροφοριών, των δεδομένων, των σχολίων και των συνδέσμων που κατά την κρίση του δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται.

Ο Επίτροπος υποκαθιστά έτσι τη δικαστική εξουσία καθώς θα έχει το δικαίωμα να διατάζει την αφαίρεση μιας δημοσίευσης εντός 48 ωρών και να επιβάλει ακόμη και ολοκληρωτική φραγή στην ιστοσελίδα χωρίς δικαστική απόφαση. Έως τώρα προβλέπεται η αφαίρεση ενός δημοσιεύματος εντός 24 ωρών ύστερα από δικαστική απόφαση.

Αν και ο νόμος αυτός είναι μέρος της νομοθεσίας που αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, εντός αυτού έχουν ενταχθεί διατάξεις που αφορούν την ενημέρωση και την πληροφόρηση με τη δικαιολογία ότι οι ιστοσελίδες που προσφέρουν πληροφόρηση πουλάνε διαφημιστικό χώρο!

Το όλο εγχείρημα δικαιολογείται από την αλβανική Κυβέρνηση ως εναρμόνιση της νομοθεσίας με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έως τώρα, όμως, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν εκφραστεί επί του θέματος και φυσικά δεν γνωρίζουμε αντίστοιχες περιπτώσεις λειτουργίας θεσμών αυθαίρετης λογοκρισίας του διαδικτύου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν στο μέλλον μερικά από τα link του Himara.gr δεν θα ανοίγουν για τους αναγνώστες μας στην Αλβανία, θα σημαίνει πως ο Επίτροπος για το δικαίωμα στην ενημέρωση έπιασε δουλειά.

Ο Εκσκαφέας