Μηδενικός φόρος στήν Ἀλβανία!

Μηδενικός φόρος στήν Ἀλβανία!

Κίνδυνος νά γίνει δέλεαρ γιά ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ τῆς Ἀλβανίας, Ἔντι Ράμα, ἀνεκοίνω σε τόν ἐκμηδενισμό τοῦ φόρου στίς μικρές ἐπιχειρήσεις, αὐτές δηλαδή πού ἔχουν ἐτήσιο τζίρο ἕως 36.000 εὐρώ. «Ἔχουμε σήμερα 83.000 μικρές ἐπιχειρήσεις και ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού θα ἐπωφεληθοῦν ἀπό αὐτή τήν σημαντική μείωση τῶν φόρων και θά πρέπει νά πληρώνουν πλέον μόνο τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα και τούς ὀργανισμούς ἰατροφαρμακευτικῆς περιθάλψεως», τόνισεχαρακτηριστικά ὁ κ. Ράμα. Παράλληλα, ὁ πρωθυπουργός τῆς γείτονος γνωστοποίησε ὅτι ὁ φόρος στά κέρδη τῶν μεσαίων ἐπιχειρήσεων (μέ ἐτήσιο τζίρο 36.000-58.000 εὐρώ) θά πέσει ἀπό τό 7,5% στό 5%.

Τήν ἴδια στιγμή, στήν χώρα μας ὁ συντελεστής φορολογήσεως τῶν κερδῶν τῶν ἐπιχειρήσεων αὐξήθηκε τό καλοκαίρι στό 29%,ἀπό τό ἤδη ὑψηλό 26%. Ἐπί πλέον,ἡ προκαταβολή φόρου αὐξήθηκε ἀπό τό 80% στό 100%. Τό κράτος,δηλαδή, προεξοφλεῖ ὅτι τό ἑπόμενο ἔτος ὁ ἐπιχειρηματίας θά ἔχει τήν ἴδια κερδοφορία μέ τό προηγούμενο ἔτος καί τόν καλεῖ να προκαταβάλει τό σύνολο τοῦ φόρου στα (εἰκαζόμενα!) κέρδη.

Ἐσχάτωςδέσυζητεῖταιἐντόνωςκαίἡαὔξησιςτῶνἀσφαλιστικῶνεἰσφορῶν. Ὁ Ἕλλην ἐπιχειρηματίας, ἐκτός ἀπό τήν ὑπερφορολόγηση πού ἀντιμετωπίζει, δέν μπορεῖ νά σχεδιάσει οὔτε κάν σέ ὁρίζοντα ἑνός ἔτους, καθώς οἱ ἀλλαγές στούςἄμεσους καί ἔμμεσους φόρους, ἀλλά καί στίς ἔκτακτες εἰσφορές, εἶναι διαρκεῖς.

Τήν περασμένη χρονιά, ἡ Ἀλβανία γνώρισε ἀνάπτυξη τῆς τάξεως τοῦ 2,1%. Τό 2015, πού εἶναι τό ἕβδομο συνεχές ἔτος ὑφέσεως γιά την Ἑλλάδα, ἡ ἀνάπτυξις στήν γείτοναἐνδέχεται νά φθάσει ἀκόμη καί τό3%. Ἡ δέ πρόβλεψις γιά τό 2016 εἶναι 3,4%. Μάλιστα, τό ΔΝΤ ἐκτιμᾶ σέ πρόσφατη ἔκθεσή του ὅτι θά σημειωθεῖ αὔξησις τῶν ἄμεσων ξένων ἐπενδύσεων στήν Ἀλβανία. Πολλές ἐξ αὐτῶν δέν ἀποκλείεται νά προέλθουν ἀπό τήν χώρα μας, ἀπό νῦν ἤ ἐν δυνάμει ἐπιχειρηματίες πού ἀσφυκτιοῦν στό ἐγχώριο οἰκονομικό καί φορολογικό περιβάλλον.

Πρό τριετίας περίπου, στις ΗΠΑ, μία χώρα μέ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, ὁ γερουσιαστής τῶν Ρεπουμπλικανῶν Μάρκο Ρούμπιο εἶχε δηλώσει σέ μιά ἀποστροφή τοῦ λόγου του: «Δέν χρειαζόμαστε νέους φόρους.Χρειαζόμαστε νέους φορολογούμενους, ἀνθρώπους πού ἐργάζονται ἐπικερδῶς, κερδίζουν χρήματα και πληρώνουν φόρους». Ἐλάχιστα μέλη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων μοιάζουν νά ἐνστερνίζονται την λογική αὐτή.

πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΣΤΙΑ

Η δεύτερη απελευθέρωση της Κορυτσάς, 22 Νοεμβρίου ...
Η Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης τιμά την 75η Επέτε...

Ενισχύστε την προσπάθειά μας!


 
  1. Σχόλια (0)

  2. Σχολίασε

Σχόλια (0)

Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο στο άρθρο

Αφήστε τα σχόλια σας

Συνημμένα (0 / 3)
Share Your Location

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.himara.gr/

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Μπορείτε να μας βρείτε και να συνδεθείτε μαζί μας στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ακολουθήστε μας:


Η σελίδα είναι αφιερωμένη στην μνήμη του Γιώργου Γκιώνη