1st TIRANA GAS PIPELINES SAFETY WORKSHOP

1st TIRANA GAS PIPELINES SAFETY WORKSHOP

Πραγματοποιήθηκε, με ιδιαίτερη επιτυχία, η πρώτη ενότητα από σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο κύκλου δράσεων με θέμα την «Ασφάλεια», που διοργάνωσε το Γραφείο ΟΕΥ της ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα, με την αιγίδα του Αλβανικού Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας και τη συνεργασία της ελληνικής εταιρείας διαχείρισης κινδύνου και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Management Force Group (MFG), η οποία δραστηριοποιείται και στην Αλβανία.

Το πρώτο Εργαστήρι στα Τίρανα με τίτλο «Ασφάλεια: Επιλογή ή Αναγκαιότητα; Τεχνική, οικονομική και πολιτιστική προσέγγιση», εστίασε στην ασφάλεια των αγωγών φυσικού αερίου, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας. Το θέμα του εργαστηρίου είχε ιδιαίτερη απήχηση στην εδώ επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα, ιδίως, ενόψει της έναρξης της κατασκευής του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (Trans Adriatic Pipeline - TAP), ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν στη Ευρώπη και θα διέρχεται από την Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία.

Μολονότι η εκδήλωση απευθύνονταν σε στοχευμένο κοινό, η συμμετοχή ήταν διπλάσια από την αναμενόμενη, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Συμμετείχαν εκπρόσωποι σημαντικών ελληνικών και αλβανικών επιχειρήσεων που ασχολούνται στον τομέα της ενέργειας, των κατασκευών, των μελετών και της ασφάλειας, καθώς και στελέχη της ελληνικής και αλβανικής Δημόσιας Διοίκησης, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, εκπρόσωποι της διπλωματικής κοινότητας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Συνολικά, εκπροσωπήθηκαν 52 φορείς, οργανισμοί, ινστιτούτα και εταιρείες και ο αριθμός των συνέδρων ανήλθε περίπου σε 100.

Μετά την αναφορά της υπογράφουσας στο ιστορικό της πρωτοβουλίας, στη στόχευση της θεματολογίας του εργαστηρίου στην ασφάλεια επ’ ευκαιρία της αεριοποίησης της Αλβανίας, καθώς και την ανάδειξη της μακρόχρονης τεχνογνωσίας και εμπειρίας των ελληνικών εταιρειών στον τομέα αυτό, τις εργασίες του εργαστηρίου άνοιξε ο Πρέσβης της Ελλάδος κ. Λ. Ροκανάς.

Ο κ. Πρέσβης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη στρατηγική σημασία του ΤΑΡ και ανέλυσε τα άμεσα και έμμεσα οφέλη για τις χώρες από τις οποίες θα διέλθει, καθώς και τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη μέσω της διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων ενέργειας. Επεσήμανε, επίσης, ότι η δημιουργία ενεργειακού κόμβου στην Ν.Α. Ευρώπη, θα συμβάλει στην ανάπτυξη των οικονομιών της περιοχής, καθώς και στην εμπέδωση της ειρήνης, της περιφερειακής σταθερότητας και συμφιλίωσης, τα οποία, εξ’ άλλου, αποτελούν και κορυφαίους στόχους της ΕΕ για την περιοχή. Ανέλυσε, επίσης, τα κορυφαία πολιτικά, γεωπολιτικά, στρατηγικά, οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα του εν λόγω εγχειρήματος.

Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο Υφυπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας κ. Illir Bejtja, ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων, τη σημασία που αποδίδει η Αλβανία στο θέμα της ασφάλειας και διαβεβαίωσε ότι οι προδιαγραφές που εφαρμόζονται, τόσο κατά τη φάση της κατασκευής του έργου, όσο και στην επόμενη φάση, που αφορά στη λειτουργία του, θα είναι οι πλέον σύγχρονες, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλότητας στη ζωή των τοπικών κοινωνιών των περιοχών από τις οποίες θα διέρχεται ο αγωγός ΤΑΡ.

Βασικοί ομιλητές ήταν ο κ. Erion Manohassa, Δ/ντής Επιθεώρησης Σχέσεων Εργασίας και Κοινωνικού Διαλόγου του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και Νεολαίας και ο κ. Ylli Dritan, Γενικός Δ/ντής της Κρατική Επιθεώρηση Εργασίας, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και στους υφιστάμενους κανονισμούς, που καλύπτουν το θέμα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας στην Αλβανία, καθώς και ο κ. Dritan Spahiu, Δ/ντής Πολιτικών και Ανάπτυξης Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας, ο οποίος αναφέρθηκε ειδικά στους αγωγούς και στους κανονισμούς εργασιακής ασφαλείας και υγείας στην Αλβανία.

Ακολούθησε η ομιλία του κ. Γεώργιου Πανόπουλου, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της MFG, ο οποίος αναφέρθηκε στην ολιστική προσέγγιση της ασφάλειας, στην πρόκληση της αεριοποίησης της Αλβανίας και στην ελληνική εμπειρία. Εν συνεχεία το λόγο πήρε ο κ. Σάββας Πελτέκης, Διευθύνων Σύμβουλος της TUV HELLAS (TUV NORD), ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας για την ασφάλεια στο σύστημα φυσικού αερίου, καθώς επίσης και στο παράδειγμα του κύριου συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα, στο οποίο η TUV Hellas είχε αναλάβει το έργο πιστοποίησης ποιότητας ως τρίτο μέρος (third party inspection). Στη συνέχεια, η κα Majlinda Mishaxhiu, Διευθύντρια Ασφάλειας και Υγείας της εταιρείας TAP AG στην Αλβανία, αναφέρθηκε στην προσέγγιση της εταιρείας στα θέματα ασφάλειας και υγείας γενικότερα, όχι μόνο για το συγκεκριμένο έργο, αλλά με οφέλη για όλη την κοινωνία.

Το εργαστήρι ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση στρογγυλής τράπεζας, η οποία επικεντρώθηκε στον καθορισμό προτεραιοτήτων και στην προετοιμασία ενός σχεδίου δράσης με σκοπό την εξέλιξη της εν λόγω πρωτοβουλίας, ως ένα εργαλείο και μέσο διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων, Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών στον τομέα της ασφάλειας.

Ειδικώτερα, η συζήτηση για τη σύνταξη ενός σχεδίου δράσης επικεντρώθηκε στην δημιουργία μιας ομάδος εργασίας, η οποία θα επεξεργασθεί τα επόμενα βήματα, καθώς επίσης και τις θεματικές ενότητες, που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στα εργαστήρια που θα ακολουθήσουν, όπως κωδικοποίηση της νομοθεσίας και προσαρμογή της στα ευρωπαϊκά πρότυπα, ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, καλλιέργεια νοοτροπίας στο θέμα της ασφάλειας μέσω ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαίδευση των εκπαιδευτών, ώστε οι αρμόδιοι φορείς στην Αλβανία να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία.

Σε αυτό το πλαίσιο διαγνώστηκε η ανάγκη ενεργούς εμπλοκής, όχι μόνο του Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας, αλλά και άλλων Υπουργείων της Αλβανίας, όπως της Αστικής Ανάπτυξης, του Παιδείας, του Περιβάλλοντος, των Μεταφορών και Υποδομών κλπ.

Μετά την πρώτη επιτυχημένη διεξαγωγή του «1st TIRANA GAS PIPELINES SAFETY WORKSHOP», αποφασίσθηκε από τους συμμετέχοντες στη στρογγυλή τράπεζα η διοργάνωση εργαστηρίων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα π.χ. ανά τέσσερις με έξι μήνες, με στόχο να συγκαλούνται περίπου 2 ή 3 φορές ετησίως, ως αρχική επιδίωξη, η οποία, τελικώς, θα καθορισθεί ανάλογα με την ανταπόκριση και τη συμμετοχή που θα έχουν τα επόμενα εργαστήρια. Το επόμενο εργαστήριο σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2016.

Η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου (ΤΑΡ) στην Αλβανία, εκτός από την σημαντική συνεισφορά στην αλβανική οικονομία, αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για την Αλβανία για τη βελτίωση των προτύπων ασφάλειας συνολικά, ως κύρια ευθύνη του κράτους προς το περιβάλλον και τους πολίτες.

Σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργούνται σημαντικές προοπτικές επιχειρηματικών συνεργασιών για μεταφορά τεχνογνωσίας στον τομέα της ασφάλειας από την πολύχρονη ελληνική εμπειρία στην κατασκευή συστημάτων φυσικού αερίου. Το γεγονός αυτό, όχι μόνο αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου αλλά εκφράστηκε και ως ανάγκη από τους συμμετέχοντες Αλβανούς εμπειρογνώμονες. Γι’ αυτό το λόγο, η συνέχιση της πρωτοβουλίας είναι ιδιαίτερα σημαντική και πρόθεση είναι και τα επόμενα εργαστήρια, να κινηθούν στο ίδιο πλαίσιο, διευρύνοντας το θέμα της ασφάλειας και σε άλλους τομείς. Βεβαίως, αυτό αποτελεί συνάρτηση και του αντίστοιχου ενδιαφέροντος από αλβανικής πλευράς. Σε κάθε περίπτωση, το Γραφείο ΟΕΥ προτίθεται να στηρίξει κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία των ελληνικών επιχειρήσεων προς αυτή την κατεύθυνση.

Συνάντηση Ντούλε με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Joe Bi...
Οι Αλβανοί ζητούν την αναγνώριση της «γενοκτονίας ...
 
  1. Σχόλια (0)

  2. Σχολίασε

Σχόλια (0)

Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο στο άρθρο

Αφήστε τα σχόλια σας

Συνημμένα (0 / 3)
Share Your Location

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Μπορείτε να μας βρείτε και να συνδεθείτε μαζί μας στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ακολουθήστε μας:


Η σελίδα είναι αφιερωμένη στην μνήμη του Γιώργου Γκιώνη