Αυστηρότερα μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης στην Αλβανία

Αυστηρότερα μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης στην Αλβανία

Η ρύπανση στην Αλβανία προέρχεται κυρίως από τους κατοίκους, αλλά σημαντικό βάρος φέρουν και οι επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το INSTAT, τα βιομηχανικά απόβλητα αποτελούν το 11,6% του συνόλου, περίπου 95,3 χιλιάδες τόνους. Το 2022, το 8,2% των συνολικών απορριμμάτων ήταν αδιαχείριστα, ενώ μόνο το 18,9% ανακυκλώθηκε και το 4,4% επεξεργάστηκε με καύση για ενεργειακούς σκοπούς.

Τον Μάιο, η αλβανική κυβέρνηση προχώρησε σε νομοθετικές αλλαγές, αυξάνοντας τα διοικητικά μέτρα κατά 30% για τους ρυπαίνοντες. Οι νέοι νόμοι απαιτούν από τα άτομα και τις βιομηχανικές εταιρείες να επενδύσουν σε μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας του αέρα. Οι κυρώσεις θα εφαρμόζονται άμεσα, στοχεύοντας τόσο τους ιδιώτες όσο και τις επιχειρήσεις που διαθέτουν περιβαλλοντικές άδειες.

Η κυβέρνηση στοχεύει να μειώσει τη ρύπανση στις αστικές περιοχές κατά 40% έως το 2024, με την επιβολή αυστηρότερων προστίμων στους παραβάτες. Επιπλέον, θα γίνουν αλλαγές στον νόμο για τη διαχείριση απορριμμάτων, προσαρμόζοντας τις ανάγκες στην αύξηση του τουρισμού.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου