Αλβανία: Smart τεχνολογία σε 11 ηλεκτρικούς υποσταθμούς

Αλβανία: Smart τεχνολογία σε 11 ηλεκτρικούς υποσταθμούς

Ο Διαχειριστής Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αλβανία, θα ξεκινήσει επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό 11 ηλεκτρικών υποσταθμών στα Τίρανα και το Δυρράχιο. Ο διαχειριστής του Ομίλου OSHEE, Enea Karakaçi, υπέγραψε τη σύμβαση χρηματοδότησης με τη Γερμανική Τράπεζα Ανάπτυξης KfW στο πλαίσιο του έργου «Επενδυτικό Πρόγραμμα για τη Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι». Αυτό το έργο στοχεύει στην αύξηση της χωρητικότητας του Συστήματος Διανομής Ενέργειας, στη μείωση των απωλειών, καθώς και στην εγγύηση της ασφάλειας και της ποιότητας της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σκοπός της σύμβασης είναι η ανακατασκευή των υποσταθμών και η προσαρμογή τους για λειτουργία ή ελιγμό online μέσω του συστήματος SCADA. Σύμφωνα με τον OSHEE, η επένδυση θα αποφέρει πλεονεκτήματα σε πελάτες όλων των κατηγοριών, αποφεύγοντας ή αποτρέποντας βλάβες από φορτία στο ηλεκτρικό δίκτυο και μειώνοντας τον χρόνο ελιγμών στις εγκαταστάσεις, καθώς οι ενέργειες θα εκτελούνται εξ αποστάσεως.

Επί του παρόντος, ο Όμιλος OSHEE αναπτύσσει αρκετές επενδύσεις στον τομέα του έξυπνου εξοπλισμού, όπως η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε αρκετές περιοχές της χώρας και η εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέσω αυτών των επενδύσεων, 462 καμπίνες και 1.622 ιδιώτες καταναλωτές θα εξοπλιστούν με έξυπνους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο τη βελτίωση του συστήματος μέτρησης και τη μείωση των απωλειών. Η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε καμπίνες μέσης και χαμηλής τάσης περιλαμβάνει τις περιοχές της Σκόδρας, των Τιράνων και της Αυλώνας. Για τους ιδιώτες τελικούς καταναλωτές, η εγκατάσταση θα γίνει στις περιοχές Σκόδρα, Δυρράχιο και Αυλώνα.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου