Αλβανία: Μείωση πληθυσμού σε ηλικία εργασίας κατά 349 χιλιάδες

Αλβανία: Μείωση πληθυσμού σε ηλικία εργασίας κατά 349 χιλιάδες

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της απογραφής του 2023 από την INSTAT, ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας (15-64 ετών) στην Αλβανία μειώθηκε σημαντικά, από 1.903.987 άτομα το 2011 σε 1.555.080 άτομα το 2023, σημειώνοντας μείωση 18,3%.

- Ηλικιακή Ομάδα 15-19 ετών: Μείωση κατά 46,8%
- Ηλικιακή Ομάδα 20-24 ετών: Μείωση κατά 41%
- Ηλικιακή Ομάδα 25-29 ετών: Μείωση κατά 25%
- Ηλικιακή Ομάδα 40-44 ετών: Μείωση κατά 25,6%
- Ηλικιακή Ομάδα 45-49 ετών: Μείωση κατά 25,4%

Αντίθετα, σημειώθηκε αύξηση στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες:

- Ηλικιακή Ομάδα 60-64 ετών: Αύξηση κατά 48,8%
- Ηλικιακή Ομάδα 45-59 ετών: Αύξηση κατά 9,6%

Αυτή η μείωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, σε συνδυασμό με την αύξηση των ατόμων στα πρόθυρα συνταξιοδότησης, επιδεινώνει τη δομή του εργατικού δυναμικού στην Αλβανία. Το 2011, ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας αντιστοιχούσε στο 68% του συνολικού πληθυσμού, ενώ το 2023 μειώθηκε στο 64%.

Η αλλαγή στη δημογραφική δομή έχει άμεσες επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. Το τέλος του 2023 βρήκε 1.243.085 άτομα ηλικίας 15-64 ετών επίσημα απασχολημένα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 80% του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας.

Οι δείκτες εξάρτησης επίσης παρουσιάζουν αλλαγές:

- Δείκτης Εξάρτησης Νέων: Μείωση στο 24,0% από 30,4% το 2011
- Δείκτης Εξάρτησης Ηλικιωμένων: Αύξηση σε 30,4% από 16,7% το 2011

Η έλλειψη εργατικού δυναμικού αποτελεί πλέον ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Αλβανία. Η οικονομία της χώρας δεν έχει προηγούμενη εμπειρία στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, και η έλλειψη εργαζομένων αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο άγνωστο παράγοντα για τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Οι παραπάνω μεταβολές δείχνουν τη σημαντική πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η Αλβανία τα επόμενα χρόνια, καθώς η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση των νέων εργαζομένων θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου