Πηγή ξεπλύματος χρημάτων τα γραφεία συναλλάγματος στην Αλβανία

Πηγή ξεπλύματος χρημάτων τα γραφεία συναλλάγματος στην Αλβανία

Η Τράπεζα της Αλβανίας (BSH) ενίσχυσε τις ελεγκτικές της διαδικασίες το 2023, εστιάζοντας σε 61 φορείς, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΠΞΔ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ).

Σε τράπεζες, μη τραπεζικές χρηματοοικονομικές οντότητες (ΜΤΧΟ) και εταιρείες αποταμίευσης και πίστωσης (SKK), η BSH εντόπισε ελλείψεις σε θέματα κανονιστικού πλαισίου, διαδικασιών επαγρύπνησης, εκπαίδευσης και αναφοράς ύποπτων συναλλαγών. Στις τράπεζες, παρά την αυξημένη προσοχή στη διαχείριση κινδύνων ΠΞΔ/ΧΤ, παρατηρήθηκαν αδυναμίες σε συναλλαγές με φυσικό χρήμα, στη χρήση προσωπικών λογαριασμών για επαγγελματικούς σκοπούς και στην τήρηση των ορίων συναλλαγών.

Ακόμα πιο ανησυχητικές ήταν οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν σε ΜΤΧΟ και SKK, με ελλείψεις σε όλους τους βασικούς τομείς, όπως το εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο, η δομή/προσωπικό, η επαγρύπνηση, ο κεντρικός έλεγχος, ο εσωτερικός έλεγχος και η διαχείριση κινδύνων. Τα γραφεία συναλλάγματος (ZKV) παρουσίασαν τα περισσότερα προβλήματα, με έλλειψη γνώσεων και μη εφαρμογή νομικών/ρυθμιστικών υποχρεώσεων, οδηγώντας σε πρόστιμα και ανάκληση αδειών σε 2 περιπτώσεις.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου