Νέο έργο για τον Αώο και την παράκτια ζώνη της Αλβανίας ύψους 75,5 εκατ. ευρώ από την IBRD

Νέο έργο για τον Αώο και την παράκτια ζώνη της Αλβανίας ύψους 75,5 εκατ. ευρώ από την IBRD

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομίας και Οικονομικών ενέκρινε το σχέδιο νόμου για την επικύρωση της δανειακής συμφωνίας μεταξύ της Αλβανίας και της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD) για το έργο "Καθαρό και Αναγεννητικό Περιβάλλον, Μπλε Θάλασσα", με προϋπολογισμό 75,5 εκατομμύρια ευρώ. Η υφυπουργός Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Almira Xhembulla, δήλωσε ότι το ταμείο θα υποστηρίξει την προσέλκυση περισσότερων ελίτ τουριστών στον ποταμό Αώο και στοχεύει στη μείωση της ρύπανσης στο υδάτινο περιβάλλον της νοτιοδυτικής παράκτιας ζώνης της Αλβανίας.

Οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν την προώθηση ολοκληρωμένων κυκλικών προσεγγίσεων για την προστασία τοπίων και υδάτινων πόρων, τη μείωση της ρύπανσης στον Αώο και την επέκταση υγειονομικών υποδομών. Το έργο αναμένεται να έχει μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον μέσω της βελτίωσης των δημοτικών δημόσιων υπηρεσιών με τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και μολυσμένων υδάτων. Η Αλβανία βελτιώνει το νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων, ευθυγραμμιζόμενη με την ΕΕ, ενώ το νέο Εθνικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων 2020–2035 στοχεύει στην ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Τα μέλη της επιτροπής ενέκριναν το σχέδιο νόμου μετά από συζητήσεις και προτάσεις, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής και οικονομικής απόδοσης των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης και την αύξηση της πρόσβασης σε ασφαλείς υπηρεσίες ύδρευσης στην Αλβανία. Αν και η Αλβανία διαθέτει επαρκείς υδάτινους πόρους, οι περισσότερες εταιρείες ύδρευσης αποδίδουν χαμηλά, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή παροχή υπηρεσιών, ειδικά στις αγροτικές περιοχές. Η χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί στην προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση της ρύπανσης στον ποταμό Αώο και τη διαχείριση των σχετικών πρωτοβουλιών.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου